• Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus mieste

  2014 06 11
  Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-032 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“ (toliau – projektas) tikslas – centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės užtikrinimas Vilniaus miesto – Baltupių, Naujasodžio, Antakalnio, Kremplių, Šnipiškių, S.B. „Švietimas“, „Pavilnys“, „Rūta“, „Varnėnas“ gyventojams.
 • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste

  2013 03 27
  2007-2013 m. laikotarpiu Europos Sąjungos struktūrinė parama yra Lietuvos nacionalinės politikos įgyvendinimo priemonė, todėl Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšos administruojamos vieningai, o finansinė parama įtraukiama į nacionalinio biudžeto planavimo procesą.
 • Šalčininkų nuotekų valyklos rekonstrukcija

  2011 02 02

  Ne veltui 2010 metai Šalčininkuose buvo vieni iš didžiausių investicijų metų šio rajono istorijoje. Savivaldybė didelį dėmesį skyrė gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimui, rekreacinių zonų tvarkymui, dėjo pastangas kuriant gražią, saugią ir patogią aplinką miesto ir kaimo žmogui.

  Daugiau

 • Neries upės baseino investicinės programos I etapas

  2012 01 19
  Neries upės baseinas apima rytinę šalies teritorijos dalį ir sudaro apie 20 % visos šalies teritorijos. Rytinė baseino dalis yra kaimyninės Baltarusijos teritorijoje, o vakarinė dalis, kuri šiame etape yra nagrinėjama, užima 13 850 km2 plotą Lietuvos Respublikos teritorijos.
 
 • Įsigalioja naujas vidutinis suvartojamas geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui

  2016 01 29
  Nuo 2016 vasario 1 d. įsigalioja naujas vidutinis suvartojamas geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui - 1,69 kub. m. Iki šiol geriamojo vandens suvartojimo norma, priklausomai nuo gyventojų turimų patogumų, vienam gyventojui buvo nuo 0,9 iki 7 kub. m. Šiuo metu Vilniuje ir Vilniaus rajone, Šalčininkuose bei Švenčionyse yra 11 596 vartotojai, kurie neturi vandens apskaitos prietaisų ir atsiskaito pagal šį nustatytą rodiklį.

  Daugiau

 • Šalies moksleivių plakatų konkursas "Vanduo: vartok ir saugok!"

  2016 01 04
  Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo  centru organizuoja šalies moksleivių plakatų konkursą "Vanduo: vartok ir saugok!"
  Konkurso tikslas – skatinti moksleivių saviraišką ir kūrybingumą, ugdyti jų aplinkosaugines nuostatas, atkreipiant dėmesį į vandenį, kaip gamtos vertybę, kurią privalom saugoti, kad ji tyra ir sveika pasiektų mūsų namus.

  Daugiau

 • UAB „Vilniaus vandenys“ informuoja Vilniaus gyventojus

  2015 12 29
  UAB „Vilniaus vandenys“ informuoja, kad 2013-12-18 įsigaliojus Lietuvos apeliacinio teismo nutarčiai civilinėje byloje Nr. 2A-1273/2013, nustojo galioti Bendradarbiavimo sutartis dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011-06-17 nutarimo Nr. O3-146 vykdymo, kuriuo vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ pagal UAB „Vilniaus energija“ pateiktus duomenis skaičiavo mokesčius už geriamąjį vandenį karštam ruošti.

  Daugiau