• Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“

  2016 04 18
  Vykdomi paruošiamieji darbai įgyvendinti projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“.
  Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3. investicinio prioriteto „Investicijos į vandens sektorių, siekiant įvykdyti Europos Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių narių nustatytus poreikius, viršijančius tuos reikalavimus“ 5.3.2. uždavinį „Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ bei 05.3.2-APVA-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ UAB „Vilniaus vandenys“ planuoja įgyvendinti projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“ (toliau – Projektas).

  Daugiau

 • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus mieste

  2014 06 11
  Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-032 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“ (toliau – projektas) tikslas – centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės užtikrinimas Vilniaus miesto – Baltupių, Naujasodžio, Antakalnio, Kremplių, Šnipiškių, S.B. „Švietimas“, „Pavilnys“, „Rūta“, „Varnėnas“ gyventojams.
 • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste

  2013 03 27
  2007-2013 m. laikotarpiu Europos Sąjungos struktūrinė parama yra Lietuvos nacionalinės politikos įgyvendinimo priemonė, todėl Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšos administruojamos vieningai, o finansinė parama įtraukiama į nacionalinio biudžeto planavimo procesą.
 • Šalčininkų nuotekų valyklos rekonstrukcija

  2011 02 02

  Ne veltui 2010 metai Šalčininkuose buvo vieni iš didžiausių investicijų metų šio rajono istorijoje. Savivaldybė didelį dėmesį skyrė gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimui, rekreacinių zonų tvarkymui, dėjo pastangas kuriant gražią, saugią ir patogią aplinką miesto ir kaimo žmogui.

  Daugiau

 
 • Atvirų durų dienos UAB „Vilniaus vandenys“ objektuose (Vilniaus nuotekų valykla ir Bukčių vandens gerinimo įrenginiai)

  2016 04 18
  Europos Komisija organizuoja Europos Sąjungos fondų projektų atvirų durų dienas „Europa mano regione“. Įvairūs renginiai projektuose vyks visose ES šalyse renginiuose. Gegužės 4 d. atvirų durų dienų metu, lankytojai kviečiami apsilankyti ekskursijose po Vilniaus nuotekų valyklą ir Bukčių vandens gerinimo įrenginius.

  Apžiūrėti Bukčių vandens įrenginius lankytojai galės gegužės 4 d. 11.00 ir 13.00 valandomis;
  Nuotekų valykloje lankytojai laukiami gegužės 4 d. 11.00 ir 13.00 valandomis.
 • UAB „Vilniaus vandenys“ išnuomoja nenaudojamą pastatą Maironio g. 12, Vilnius

  2016 04 11
  UAB „Vilniaus vandenys“ išnuomoja nenaudojamą pastatą - Transformatorinę, kurio unikalus Nr. 1090-0002-3106, esantį adresu Maironio g. 12, Vilnius (toliau – Pastatas)

  Daugiau

 • Su vandens diena!

  2016 03 22
  Kovo 22 d. minima Pasaulinė vandens diena. Ją 1992 metais inicijavo Jungtinių tautų Generalinė asamblėja. Nuo 1993 metų pradėtą švęsti Pasaulinę vandens dieną globoja UNESCO. Lietuvoje ši diena Aplinkos ministerijos iniciatyva minima nuo 2000 metų. Šios dienos tikslas yra skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę svarbą kiekvienam iš mūsų.

  Daugiau