Veiklos planai ir ataskaitos
Veiklos planai                                                  Strateginis veiklos ir plėtros planas 2017-2019 metams
Metiniai pranešimai ir finansinės ataskaitos
Reguliuojamos veiklos ataskaitos Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas
Automobiliai 2017 m. II ketv. ataskaita
2017 m. I ketv. ataskaita 
Komandiruotės2017 m. I ketv. ataskaita 
2016 m. IV ketv. ataskaita