Veiklos ataskaitos
Metiniai pranešimai ir finansinės ataskaitos
Reguliuojamos veiklos ataskaitos Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas
Tarnybiniai automobiliai  2017 m. I ketv. ataskaita 
Komandiruotės 2016 m. IV ketv. ataskaita