Vilniaus nuotekų valyklos rekonstrukcija

Foto_nr_1.jpgVilniaus miesto nuotekų valykla pradėta statyti dar 1975 metais. Joje valomos visos Vilniaus nuotekos – vidutiniškai apie 115 tūkst. kub. metrų per parą. 

Nepaisant šiandien veikiančių itin šiuolaikiškų dumblo apdorojimo įrenginių, daugelis nuotekų valymo įrenginių veikia jau daugiau nei 30 metų. Plečiant tinklus ir prie Vilniaus centralizuotai tvarkomų nuotekų tinklų prijungiant naujus klientus, planuojama, kad išaugs į Vilniaus nuotekų valyklą atitekančių teršalų kiekis ir tuo pačiu padidės tikimybė, kad nuotekų nepavyks išvalyti iki išleidžiamame vandenyje numatytų galimų taršos rodiklių. Tai gali padidinti Neries ir Baltijos jūros taršą, todėl nuotekų valymo įrenginius būtina atnaujinti.  

2017 metais bendrovė planuoja skelbti nuotekų valyklos valymo įrenginių projektavimo ir rekonstrukcijos rangos darbų viešąjį pirkimą. Siekdama užtikrinti skaidrias pirkimo procedūras ir paskatinti tiekėjų dalyvavimą, bendrovė iki gegužės 1 dienos kvietė tiekėjus teikti savo pastabas ir pasiūlymus bei numatė išankstines konsultacijas dėl kvalifikacijos ir pirkimo objekto techninių reikalavimų.  

 

Projekte yra numatyta atnaujinti šių valymo etapų įrenginius: nuotekų atitekėjimo į valyklą, parengtinio, pirminio ir biologinio valymo. Įgyvendinant projektą sukurta bei atnaujinta infrastruktūra leis užtikrinti tolimesnę aplinkos apsaugą bei taršos prevenciją. 

Grįžti