Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis paskirtasis (numatytasis) darbuotojų atlyginimas neatskaičius mokesčių (Eur)


2016  
II ketv. 
2016  
III ketv.
2016  
IV ketv. 
2017  
I ketv. 
2017  
II ketv.*
2017  
III ketv.
2017 
IV ketv.
2018  
I ketv.
Administracijos vadovai  3987
3990
3992
4111
6974413841204184
Vidurinio lygmens vadovai
1630
1761
1766
1753 
2309195119041912
Vyresnieji specialistai 1107
1188
1228
1206
1520135313391394
Specialistai 859
875
889
887
1106924928955
Darbininkai 746
759
749
744
919780765758
*2017 metų II ketvirtyje įmonės darbuotojams buvo išmokėti priedai už 2016 metų veiklos rezultatus 
 

Nuo 2016 m. sausio 11 dienos dirbančio įmonės generalinio direktoriaus atlyginimas neatskaičius mokesčių yra 5500 Eur.

Didžiąją darbuotojų atlygio dalį sudaro bazinis atlyginimas. Kitą dalį sudaro kintama atlygio dalis, priklausanti nuo darbuotojui iškeltų individualių veiklos tikslų, o vadovams – dar ir nuo bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo.

2017 metų pradžioje įmonėje buvo įdiegta veiklos valdymo sistema ir patvirtinta kintamos atlygio dalies tvarka, kuri numato, jog nustatytus metinius tikslus pasiekusiems darbuotojams yra mokami metiniai atlygio priedai. Kintamo atlygio dydis priklauso nuo konkrečios pareigybės atsakomybės, savarankiškumo lygio ir sprendimų priėmimo laisvės, bei daromos įtakos bendrovės rezultatams. Specialistams šie priedai siekia 10 proc. metinio atlygio, vadovams - nuo 15 iki 30 procentų.

Administracijos vadovai – generalinis direktorius ir tarnybų direktoriai. 
Vidurinio lygmens vadovai – tai darbuotojų kategorija, kurią sudaro bendrovės departamentų, skyrių ir grupių vadovai. 
Vyresnieji specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro aukštos kvalifikacijos darbuotojai, puikiai išmanantys savo darbo specifiką ir turintys priskirtą darbuotojų (specialistų ar darbininkų) grupę. 
Specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro gerai žinantys savo veiklą, sritį darbuotojai, esantys kurios nors specialybės atstovai. 
Darbininkai – darbuotojų kategorija, vykdanti kitų nurodytus darbus, priimanti sprendimus tik dėl savo atliekamo darbo.