Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis paskirtasis (numatytasis) darbuotojų atlyginimas neatskaičius mokesčių (Eur)


2015 m.
2016 m. II k.
2016 m.  III k. 
EurDarbuotojų skaičius*EurDarbuotojų skaičiusEur
Administracijos vadovai  2490
4
3987
4
3990
Vidurinio lygmens vadovai
1259
38
1630
36
1761
Vyresnieji specialistai 973
56
1107
48
1188
Specialistai** 738
208
859
217
875
Darbininkai 720
356
746
311
759

* Atsižvelgiant į tai, kad 2016 birželio 1 dieną įsigaliojo nauja bendrovės organizacinė struktūra, dirbančių darbuotojų skaičius pateiktas pagal 2016 metų II ketvirčio pabaigos duomenis.
** Naujoje plokštesnėje bendrovės organizacinėje struktūroje „Kiti specialistai“ kategorija prijungta prie „Specialistai“.


„Vilniaus vandenys“ nuo 2016 birželio 1 dienos pradėjo dirbti pagal naują – paprastesnę ir efektyvesnę – organizacinę struktūrą. Bendrovėje atsisakyta visų lygmenų vadovų pavaduotojų, vadovaujančiųjų ir vyriausiųjų specialistų pareigybių. Pavasarį suformuota naujoji vadovų komanda, kurią sudaro ilgametę patirtį infrastruktūros, energetikos, telekomunikacijų, finansų ir kitose srityse turintys profesionalai.

Įgyvendinus struktūrinius pokyčius bendrovės darbuotojų etatų skaičius buvo sumažintas daugiau nei penktadaliu – nuo 945 iki 745. Įmonėje reikšmingai sumažėjo vidurinio lygmens vadovų ir pagalbinėje veikloje dirbusių darbininkų - valytojų, apskaitininkų, sargų.

Pagrindinis visų šiuo metu „Vilniaus vandenyse” įgyvendinamų pokyčių tikslas – efektyvesnis ir skaidresnis bendrovės valdymas, geresnė paslaugų kokybė klientams bei finansinis skaidrumas.

Administracijos vadovai – generalinis direktorius ir tarnybų direktoriai.
Vidurinės grandies vadovai – tai darbuotojų kategorija, kurią sudaro bendrovės departamentų, skyrių ir grupių vadovai.
Vyresnieji specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro aukštos kvalifikacijos darbuotojai, puikiai išmanantys savo darbo specifiką ir turintys priskirtą darbuotojų (specialistų ar darbininkų) grupę.
Specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro gerai žinantys savo veiklą, sritį darbuotojai, esantys kurios nors specialybės atstovai.
Darbininkai – darbuotojų kategorija, vykdanti kitų nurodytus darbus, priimanti sprendimus tik dėl savo atliekamo darbo.