Vadovai

Pagal bendrovės įstatus, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas - stebėtojų taryba, kolegialus valdymo organas - valdyba ir vienasmenis valdymo organas - bendrovės vadovas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas
Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą sudaro Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybės.

Bendrovės stebėtojų taryba
Stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai, kuriuos renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.

Visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinta stebėtojų taryba: stebėtojų tarybos pirmininkė - Auksė Kontrimienė, stebėtojų tarybos nariai: Linas Kvedaravičius, Renata Cytacka, Artur Liudkovski, Vaidas Kukarėnas, Skirmantas Tumelis, Albert Narvoiš.

Bendrovės valdyba
Valdybą sudaro 7 nariai, kuriuos renka stebėtojų taryba 4 metams. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

Bendrovės valdybos pirmininkas – Julius Morkūnas, valdybos nariai: Andrius Griškevičius, Dangirutis Janušas, Edgaras Dereškevičius, Miroslav Romanovski, Darius Leišys, Edvardas Varoneckas.

Bendrovės vadovas
Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba. 
2018 m. liepos 20 d. bendrovės valdybos sprendimu generaliniu direktoriumi paskirtas atvirą konkursą laimėjęs Marius Švaikauskas. Eiti šias pareigas Marius Švaikauskas pradėjo 2018 m. liepos 24 d.

Kiti įmonės vadovai
Gamybos vadovas (laikinai einantis pareigas) – Tadas Kazlauskas    
Klientų aptarnavimo vadovė – Giedrė Blazgienė
Finansų vadovas – Viktoras Baltuškonis    
Organizacijos vystymo vadovas – vyksta atranka 
Veiklos kokybės vadovas – Darius Bagdonas         
Prevencijos vadovas – Vidmantas Bruzgys
Teisės vadovas – Gintaras Makšimas
Pirkimų vadovas – Arūnas Jurgelaitis
Vidaus audito vadovė – Loreta Jakštienė 
Komunikacijos vadovas – vyksta atranka