Antavilių vandenvietė

Antavilių vandenvietė

Analitė

Analitės vertės

vienetas

Leidžiama didžiausia analitės vertė pagal LR HN 24:2003

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų didžiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų mažiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų vidurkis

1

2

3

4

5

6

1. Temperatūra

°C

8,5

7,9

8,2

2. Vandenilio jonų koncentracija

pH vienetai

6,5 – 9,5

7,89

7,45

7,69

3. Savitasis elektros laidis

µS cm-1 25°C temperatūroje

2500

593

454

525

4.Kvapo slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

5.Skonio slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

6. Drumstumas

DV pagal formaziną

4

2,2

0,10

0,40

7. Spalva

mg/l Pt

(l=436 nm)

30

8

<3

4

8. Amonis

mg/l

0,5

0,047

<0,01

<0,01

9.Bendroji geležis

µg/l

200

151

10

40

10. Manganas

µg/l

50

26

<6

11

11. Sulfatas

mg/l

250

40,5

29,1

33,1

12. Chloridas

mg/l

250

22,8

19,1

20,0

13. Nitratas

mg/l

50

0,89

0,87

0,87

14. Nitritas

mg/l

0,1

<0,003

<0,003

<0,003

15.Permanganato indeksas

mg/l O2

5,0

0,9

0,7

0,8

16. Fluoridas

mg/l

1,5

0,28

0,27

0,28

17. Boratas

mg/l

1,0

0,047

0,036

0,043

18. Aliuminis

µg/l

200

<20

<20

<20

19. Arsenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

20. Cianidas

µg/l

50

<10

<10

<10

21. Gyvsidabris

µg/l

1,0

<0,05

<0,05

<0,05

22. Kadmis

µg/l

5,0

<0,1

<0,1

<0,1

23. Chromas

µg/l

50

<2,0

<2,0

<2,0

24. Nikelis

µg/l

20

<2,0

2,0

<2,0

25. Švinas

µg/l

25

<2,0

<2,0

<2,0

26. Stibis

µg/l

5,0

<1,3

<1,3

<1,3

27. Selenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

28. Varis

mg/l

2,0

<0,03

<0,03

<0,03

29. Natris

mg/l

200

16,5

13,1

14,4

30.Koliforminių bakterijų skaičius

0

0

0

0

31.Žarninių lazdelių skaičius (E. coli)

0

0

0

0

32.Žarninių enterakokų skaičius

0

0

0

0

33.Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

-

-

6

Chlororganinių junginių (1,2 - dichloretano, tetrachloreteno, trichloreteno), pesticidų, angliavandenilių (daugiaciklinių aromatinių, benzpireno, benzeno) ir organinės anglies geriamajame vandenyje praktiškai neaptinkama.