Grigiškių vandenvietė

Analitė

Analitės vertės

vienetas

Leidžiama didžiausia analitės vertė pagal LR HN 24:2003

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų didžiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų mažiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų vidurkis

1

2

3

4

5

6

1.Temperatūra

oC


8,3

8,0

8,2

2.Vandenilio jonų koncentracija

pH vienetai

6,5 – 9,5

7,78

7,46

7,66

3.Savitasis elektros laidis

μS cm-1250C

temperatūroje

2500

631

567

601

4.Kvapo slenkstis


Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

5.Skonio slenkstis


Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

6.Drumstumas

DV pagal formaziną

4

1,7

0,20

0,48

7.Spalva

mg/l Pt

(l=436 nm)

30

7

<3

<3

8.Amonis

mg/l

0,5

0,0144

0,015

0,064

9.Bendroji geležis

µg/l

200

96

29

59

10. Manganas

µg/l

50

59

25

43

11. Sulfatas

mg/l

250

25,1

25,1

25,1

12. Chloridas

mg/l

250

21,5

21,5

21,5

13. Nitratas

mg/l

50

0,34

0,34

0,34

14. Nitritas

mg/l

0,1

0,005

0,005

0,005

15.Permanganato indeksas

mg/l O2

5,0

<0,3

<0,3

<0,3

16. Fluoridas

mg/l

1,5

0,31

0,31

0,31

17. Boratas

mg/l

1,0

0,031

0,031

0,031

18. Aliuminis

µg/l

200

<20

<20

<20

19. Arsenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

20. Cianidas

µg/l

50

<10

<10

<10

21. Gyvsidabris

µg/l

1,0

0,06

0,06

0,06

22. Kadmis

µg/l

5,0

<0,1

<0,1

<0,1

23. Chromas

µg/l

50

<2,0

<2,0

<2,0

24. Nikelis

µg/l

20

<2,0

<2,0

<2,0

25. Švinas

µg/l

25

<2,0

<2,0

<2,0

26. Stibis

µg/l

5,0

<1,3

<1,3

<1,3

27. Selenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

28. Varis

mg/l

2,0

<0,03

<0,03

<0,03

29. Natris

mg/l

200

5,9

5,9

5,9

30.Koliforminių bakterijų skaičius


0

0

0

0

31.Žarninių lazdelių skaičius (E. coli)


0

0

0

0

32.Žarninių enterakokų skaičius


0

0

0

0

33.Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22ºC


Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

-

-

9

Chlororganinių junginių (1,2 - dichloretano, tetrachloreteno, trichloreteno), pesticidų, angliavandenilių (daugiaciklinių aromatinių, benzpireno, benzeno) ir organinės anglies geriamajame vandenyje praktiškai neaptinkama.