Vandens tyrimai

UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens laboratorija yra atestuota atlikti mikrobiologinius, fizikinius ir cheminius geriamojo vandens tyrimus. Visi šie tyrimai gali būti atliekami šulinių, gręžinių ir vandentiekio vandenyje. Tyrimai atliekami pagal Lietuvos higienos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ normų reikalavimus.

Mūsų laboratorijoje galite atlikti pilną mikrobiologinį ir cheminį tyrimus, tačiau priklausomai nuo tiriamo vandens, mes rekomenduojame tirti šiuos rodiklius:

Priduodant vandentiekį UAB „Vilniaus vandenys“:
 • Koliforminių bakterijų skaičius;
 • Žarninių lazdelių skaičius;
 • Žarninių enterakokų skaičius;
 • Kolonijas sudarančių vienetų skaičius.

Tiriant šulinio vandenį
 • pH;
 • Savitasis elektros laidis;
 • Amonis;
 • Nitritas;
 • Nitratas.

Tiriant gręžtinio šulinio vandenį:
 • pH;
 • Savitasis elektros laidis;
 • Amonis;
 • Bendroji geležis;
 • Manganas.

Visą atliekamų geriamojo vandens tyrimų sąrašą rasite čia.

Prieš atvežant vandenį tyrimams, BŪTINAI perskaitykite rekomendacijas vandens mėginio paėmimui. Paimtus mėginius reikia pristatyti į Geriamojo vandens laboratoriją. Vandens tyrimų kainos priklauso nuo nuo tiriamų rodiklių ir jų kiekio, todėl informacija kiek kainuos konkretus tyrimas Jums bus suteikta bet kuriuo iš žemiau nurodytų telefonų.

Geriamojo vandens laboratorija
Maironio g. 12, Vilnius
Tel.: 2514420, 2514428, 2514429
Laboratorijos darbo laikas: 7.30 -16.00
Mėginių priėmimo laikas: 7.30 – 15.00

DĖMESIO! Penktadieniais mėginiai nepriimami.