Paslaugų kainos

Mokėtiną sumą už „Vilniaus vandenų“ suteiktas paslaugas sudaro:

  • geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina;
  • mėnesinė pardavimo kaina.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos
Kaina
(be PVM) (su PVM)
Atsiskaitant pagal individualių skaitiklių rodmenis arba vandens tiekimo normas* 1,36
Eur/m³
1,65
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas0,67
Eur/m³
0,81
Eur/m³
Nuotekų tvarkymas0,69
Eur/m³
0,83
Eur/m³
Perkantiems geriamąjį vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti bei atsiskaitant pagal daugiabučio namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis1,26
Eur/m³
1,52
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas0,57
Eur/m³
0,69
Eur/m³
Nuotekų tvarkymas0,69
Eur/m³
0,83
Eur/m³
Mėnesinė pardavimo kaina vienam apskaitos prietaisui, mokama pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrą** Kaina
(be PVM) (su PVM)
Ø 15 mm 4,08
Eur/mėn.
4,94
Eur/mėn. 
Ø 20 mm 5,44
Eur/mėn.
6,58
Eur/mėn.
Ø 25 mm 6,80
Eur/mėn.
8,23
Eur/mėn.
Ø 32 mm 8,71
Eur/mėn.
10,54
Eur/mėn.
Ø 40 mm 10,89
Eur/mėn.
13,18
Eur/mėn.
Ø 50 mm 13,61
Eur/mėn.
16,47
Eur/mėn.
Ø 65 mm 17,69
Eur/mėn.
21,40
Eur/mėn.
Ø 80 mm 21,77
Eur/mėn.
26,34
Eur/mėn.
Ø 100 mm 27,22
Eur/mėn.
32,94
Eur/mėn.
> Ø 150 mm 40,82
Eur/mėn.
49,39
Eur/mėn.


* Individualių apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant vidutinį toje savivaldybėje suvartojamojo geriamojo vandens kiekį (1,78 m³) dauginant jį iš koeficiento 2. Tai sudaro 3,56 m³ vienam klientui. 
Nuo 2017 m. vasario 1 dienos „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 1,78 m³.

**VKEKK nustatyta vidutinė pardavimo kaina verslo klientams yra 6,35 Eur/mėn. (be PVM) apskaitos prietaisui.


Bendrovės „Vilniaus vandenys" paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.

Daugiau informacijos


Papildomi mokesčiai UŽ PADIDINTĄ TARŠĄ

Rodiklis Kaina
(su PVM)
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,015
Eur/m³
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,007
Eur/m³
Už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,004
Eur/m³

Nustačius padidintą taršą (nenumatyta sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.

Papildomi mokesčiai UŽ SPECIFINĘ TARŠĄ

Rodiklis Koncentracija Kaina, mg/l
(be PVM)
Bendras chromas 0,4
mg/l
0,043
Eur
Varis 0,4
mg/l
0,043
Eur
Cinkas 0,6
mg/l
0,010
Eur
Nikelis ir jo junginiai 0,1
mg/l
0,043
Eur
Naftos angliavandeniliai 5,0
mg/l
0,010
Eur
Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės) 2,0
mg/l
0,010
Eur
Gyvsidabris 0,0005
mg/l
0,27
Eur
Kadmis 0,0002
mg/l
0,27
Eur
Švinas ir jo junginiai 0,1
mg/l
0,043
Eur
Alavas 1,0
mg/l
0,001
Eur
Arsenas 0,03
mg/l
0,27
Eur
Aliuminis 0,4
mg/l
0,001
Eur
Vanadis 2,0
mg/l
0,27
Eur
Riebalai 50,0
mg/l
0,001
Eur
Sulfatai300,0
mg/l
0,0000006
Eur
Chloridai1000,0
mg/l
0,0000001
Eur
Fenoliai 0,6
mg/l
0,27
Eur
Sulfidai (mineraliniai)0,4
mg/l
0,001
Eur
Cianidai0,1
mg/l
0,010
Eur
Fluoridai2,0
mg/l
0,001
Eur