Kaip tapti klientu?

Jei PASTATAS YRA PRIJUNGTAS prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų

Su naujuoju pastato ar patalpų savininku (nuomininku) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis sudaroma, kai:

 • buvęs savininkas (nuomininkas) atsiskaito už suteiktas paslaugas;
 • buvęs ir naujasis savininkai raštu suderina, iki kokių vandens skaitiklio rodmenų atsiskaito buvęs savininkas, su buvusiuoju savininku nutraukiama sutartis.

APSKAITOS PRIETAISO RODMENŲ SUDERINIMO AKTAS

Kviečiame susipažinti su sutartimi – Bendrosios sutarties sąlygos (įsigaliojo 2017 m. gegužės 1 d.).

Daugiau informacijos teikiame visą parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 1889.


Jei PASTATĄ REIKIA PRIJUNGTI prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų

Kviečiame Jus:

Pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti

Tai galite padaryti el. paštu info@vv.lt arba atvykę į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Prašymas prisijungimo sąlygoms gauti

Informaciją, kaip pildyti prašymą-paraišką prisijungimo sąlygoms gauti, rasite šiuose pavyzdžiuose:

Prašymų-paraiškų pavyzdžiai

Prašymų-paraiškų pildymo komentarai


Su prašymu BŪTINI DOKUMENTAI (skenuotos kopijos):

 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;
 • žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra);
 • sklypo ribų planas;
 • pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
 • projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengiami);
 • garantinį raštą dėl apmokėjimo už lietaus nuotekų nuvedimą į buitinės nuotekynės tinklus;
 • įgaliojimas projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus apibrėžtus teisės aktuose reglamentuojančiuose;
 • techninių projektų rengimą;
 • situacijos schema su nurodytomis gatvėmis bei sklypu ar pastatu (jeigu yra).

Parengti projektą

Paruoštą projektą reikia derinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamente (Konstitucijos pr. 3, Vilniuje; 1 aukštas 23-a vieta) ir gauti leidimą statybai. Dokumentams derinti būtina registracija iš anksto internete www.vilnius.lt.

Pateikti prašymus prijungti prie miesto tinklų

Pateikti prašymus tinklus prijungti prie miesto tinklų ir sudaryti geriamojo vandens tiekimo nuotekų tvarkymo sutartį. 

PRAŠYMAS PRIJUNGTI PRIE MIESTO TINKLŲ

PRAŠYMAS SUDARYTI SUTARTĮ

Prašymus kviečiame siųsti el. paštu info@vv.lt arba pateikti klientų aptarnavimo skyriuje. 

ATMINTINĖ STATYTOJUI

Bendrosios sutarties sąlygos (įsigaliojo 2017 m. gegužės 1 d.).

Atlikti tinklų statybos darbus

Reikalinga statybos įmonė, kuri pagal prisijungimo sąlygas ir projektą įrengtų vandens įvadą ir nuotekų išvadą. 

ATMINTINĖ STATYTOJUI

Kviesti „Vilniaus vandenų“ atstovą

Specialistas turi patikrinti, ar pastatas prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungtas pagal prisijungimo sąlygas ir projektą. Registracija telefonu 1889 darbo dienomis 7.30–11.30 val. ir 12.00–16.00 val.

Teigiami patikrinimo rezultatai yra patvirtinami „Vilniaus vandenų“ išduodama pažyma.

ATMINTINĖ STATYTOJUI

Pasirašyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį

Laukti mūsų pakvietimo atvykti pasirašyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį. Sutvarkome dokumentus ir išsiunčiame sutartį jūsų korespondecijos adresu.

Jei prisijungėte ir norite naudotis SAVITARNA

Kviečiame prisijungti prie elektroninės savitarnos. Joje galėsite greitai ir patogiai deklaruoti skaitiklių rodmenis bei matyti 12-kos mėnesių savo sąskaitas.

Kaip prisijungti?

 • Užpildykite prisijungimo paraišką slaptažodžiui gauti. Tik teisingai užpildžius paraišką internetu turėsite galimybę ją atsispausdinti ir pasirašyti.
 • Pasirašytos ir antspaudu patvirtintos prisijungimo paraiškos skenuotą versiją siųskite el. paštu info@vv.lt arba originalą siųskite UAB „Vilniaus vandenys“ Klientų aptarnavimo tarnybai (Spaudos g. 8, 01517 Vilnius). Originalą galite taip pat pristatyti į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių.
 • Tik gavę parašais ir antspaudu patvirtintą paraišką, Jūsų nurodytu el. paštu išsiųsime prisijungimo prie savitarnos slaptažodį. Patariame saugoti prisijungimo duomenis ir prisijungus pirmą kartą pasikeisti slaptažodį.

Kaip naudotis e. savitarnos svetaine, rasite naudotojo gide.

Pastaba! Savitarna gali naudotis tie klientai, kurie yra sudarę ir pateikę parašais ir antspaudais patvirtintą geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarties kopiją. Jei viena sutarties kopija nepristatyta mums, kviečiame tuo pasirūpinti registruojantis prie savitarnos.

Kviečiame susipažinti su 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojusia nauja sutarties forma. 

Bendrosios sutarties sąlygos