Kaip tapti klientu?

Kai pastatas anksčiau prijungtas prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų, su naujuoju būsto (buto ar individualaus namo ar jo dalies savininku (nuomininku) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis sudaroma, kai buvęs savininkas (nuomininkas) atsiskaito už suteiktas paslaugas, buvęs ir naujasis savininkas rašytinai suderina, iki kokių vandens skaitiklio rodmenų atsiskaito buvęs savininkas.

Norint pastatą prijungti prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų, reikia:
  • kreiptis į UAB „Vilniaus vandenys“ Klientų aptarnavimo skyrių, Dominikonų g. 11, Vilnius, info@vv.lt, tel. 1889 ir pateikti prašymą gauti prisijungimo sąlygas. Prašymo forma prisijungimo sąlygoms čia;
  • gavus prisijungimo sąlygas, kreiptis į atestuotą projektavimo įmonę, kuri paruoštų projektą pagal prisijungimo sąlygas;
  • paruoštą projektą pateikti nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema "Infostatyba" ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;
  • kreiptis į statybos įmonę, kuri pagal prisijungimo sąlygas ir projektą įrengtų vandens įvadą ir nuotekų išvadą;
  • įrengus vandens įvadą ir nuotekų išvadą, pateikti prašymą dėl jų prijungimo prie miesto tinklų ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo. Kreiptis į UAB „Vilniaus vandenys“ Klientų aptarnavimo skyrių, Dominikonų g. 11, Vilnius, info@vv.lt, tel. 1889. Prašymo sudaryti sutartį fiziniams asmenims forma čia;
  • užbaigus darbus, kviesti (tel. (8 5)  266 4373, mob. 8 687  74937) bendrovės atstovą patikrinti, ar pastatas prijungtas prie miesto tinklų pagal prisijungimo sąlygas ir projektą. Teigiami patikrinimo rezultatai patvirtinami UAB „Vilniaus vandenys“ išduodama pažyma;
  • pasirašyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį.

Daugiau informacijos - statytojo atmintinėje.