Sutarčių sudarymas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys su daugiabučių namų butų savininkais sudaromos išsikvietus inspektorių - kontrolierių į namus arba bendrovės Klientų aptarnavimo skyriuje, Dominikonų g. 11, Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val.

Sudarant sutartis pateikiami šie dokumentai:

 • nuosavybės teisę į butą patvirtinantys dokumentai;
 • seniūnijos pažyma apie gyvenančius arba gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • atsiskaitymo knygelė.

Įsigyjantiems būstą rekomenduojame su būsto pardavėju pasirašyti apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą (rasite čia).
Daugiau informacijos apie sutarčių su butų savininkais sudarymą suteiksime telefonu 1889.

Prieš pradedant sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su daugiabučių namų savininkų bendrijų eksploatuojamų namų butų savininkais, prašome pateikti išrašą iš namo savininkų bendrijos narių susirinkimo protokolo (pagal Bendrijų įstatymo 2 str. 4 p.).

Su naujų daugiabučių namų butų savininkais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys sudaromos tik namo statytojui bendro naudojimo lauko vandentiekio ir nuotekų tinklus perdavus Vilniaus miesto savivaldybei ir namo administratoriui suderinus UAB „Vilniaus vandenys“ pateiktą vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimo ribų planą.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių su individualių namų savininkais sudarymui prašome pateikti šiuos dokumentus: 
 • prašymas ( prašymo forma čia);
 • nuosavybės teisę į namą patvirtinantys dokumentai;
 • namo dalies planas;
 • nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinantys dokumentai ir žemės sklypo planas;
 • seniūnijos pažyma apie gyvenančius arba gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • AB "ESO" kliento kodą (atsiskaitymo knygelės Nr.)

Minėtus dokumentus galite atsiųsti skenuotus el.paštu info@vv.lt, paštu Dominikonų g. 11, LT-01517 Vilnius, arba atnešti į Klientų aptarnavimo skyrių.


Apie paruoštą sutartį informuojame telefonu arba elektroniniu paštu.
Atvykus pasirašyti sutartį prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių, Dominikonų g. 11, Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val.
Įsigyjantiems būstą rekomenduojame su būsto pardavėju pasirašyti geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą. 
Daugiau informacijos apie sutarčių su individualių namų savininkais sudarymą suteiksime telefonu 1889.

DĖMESIO! Visus sutarties parengimui reikalingus skenuotus dokumentus galite atsiųsti el. paštu info@vv.lt. Jus informuosime, kai sutartis bus parengta. Tuomet visų dokumentų originalus arba kopijas turėsite pateikti pasirašydami sutartį.