Paslaugų kainos

Dėmesio! UAB „Vilniaus vandenys“ informuoja, kad VKEKK 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-640 nustatė paslaugų kainas eurais.

Jūs turite mokėti:
- už suvartotą geriamojo vandens kiekį ir (ar) nuotekų tvarkymą
- pardavimo kainą (abonementinį mokestį)


Paslaugų kainos daugiabučių namų BUTŲ savininkams (su PVM):

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas atsiskaitant pagal:

Eur / Lt (su PVM)

butuose esančių vandens skaitiklių rodmenis arba vandens tiekimo normas
1,71 Eur/m³ / 5,88 Lt/m³
daugiabučio namo įvadinio skaitiklio rodmenis1,52 Eur/m³ / 5,28 Lt/m³

Pardavimo kaina (abonementinis mokestis)

0,63 Eur / 2,19 Lt
butui/mėn.
(jei vandens skaitiklis priklauso vartotojui)*

0,94 Eur / 3,27 Lt

butui/mėn. (jei vandens skaitiklis priklauso UAB „Vilniaus vandenys“)*

3,64 Eur / 12,57 Lt
namui/mėn.
(jei atsiskaitoma pagal daugiabučio namo įvadinį skaitiklį)

Paslaugų kainos INDIVIDUALIŲ NAMŲ savininkams (su PVM):

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

(bendras įkainis, kurį sudaro apačioje nurodytų paslaugų įkainiai)

       


   1,55Eur/m³ / 5,35/m³

                              

                             

     geriamojo vandens tiekimas

     nuotekų tvarkymas

                    0,70 Eur/m³ / 2,43 Lt/m³

                    0,85 Eur/m³ / 2,90 Lt/m³


Pardavimo kaina (abonementinis mokestis)

1,09 Eur / 3,79 Lt

1 apsk. prietaisui/mėn. (jei vandens skaitiklis priklauso UAB „Vilniaus vandenys“)*

0,68 Eur / 2,36 Lt
1 apsk. prietaisui/mėn.
(jei vandens skaitiklis priklauso vartotojui)*

Nuo 2016 02 01 VIDUTINIS SUVARTOJAMAS GERIAMOJO VANDENS KIEKIS 1 GYVENTOJUI - 1,69 m³


Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 266 4455 darbo dienomis 7.30 – 16.00 val., arba elektroniniu paštu info@vv.lt

Už suteiktas paslaugas galite atsiskaityti:

bankuose:

 • AB Citadelė bankas;
 • AB DNB;
 • AB SEB bankas;
 • AB Swedbank;
 • AB Šiaulių bankas;
 • Danske Bank A/S Lietuvos filialas;
 • Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrius;
 • UAB Medicinos bankas.


kredito unijose:

 • Grigiškių kredito unija;
 • Ignalinos kredito unija;
 • Trakų kredito unija;
 • Vilniaus regiono kredito unija.


taip pat:

 • AB Lietuvos paštas;
 • UAB Virtualių paslaugų operatorius;
 • UAB Perlo paslaugos;
 • Sollo, UAB (Maxima grupė);
 • UAB „Viena sąskaita“;
 • UAB „Vilniaus vandenys" kasoje (priimami tik grynieji pinigai).


* Vandens skaitikliai priklauso vartotojui, išskyrus atvejus, kai: 1) UAB „Vilniaus vandenys“ įrengė skaitiklius savo lėšomis pagal Jūsų prašymą; 2) UAB „Vilniaus vandenys“ keitė skaitiklius, pasibaigus jų metrologinei patikrai; 3) UAB „Vilniaus vandenys“ įrengė skaitiklius savo lėšomis, vykdant 2004-01-14 Vilniaus miesto tarybos sprendimą Nr. 1-209 ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-06-22 sprendimą Nr. 1-837


INFORMACIJĄ APIE GERIAMĄJĮ VANDENĮ KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI RASITE ČIA.