Atsiskaitymo tvarka

Už UAB „Vilniaus vandenys“ suteiktas paslaugas vartotojams, turintiems tiesiogines sutartis su mūsų bendrove, galima atsiskaityti vienu iš žemiau nurodytų būdų:
Kur kreiptis susidarius įsiskolinimui?

Gyventojai, kurie už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito ne tiesiogiai UAB „Vilniaus vandenys“, o per savo bendriją - apie pasikeitusią mokėjimo tvarką prašome teirautis bendrijoje.

UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ pranešimas dėl mokėjimų už karštą vandenį tvarkos

„Gerbiami gyventojai,


     informuojame, kad Jums, nuo 2010 metų gegužės 1 d. iki šių metų lapkričio 1 d. pasirinkusiems 2-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, keisis atsiskaitymo už vandenį tvarka.

     Iki šiol taikytas 2-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas numatė, kad šiluma karštam vandeniui ruošti įsigyjama iš šilumos tiekėjo (UAB „Vilniaus energija“), o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo (UAB „Vilniaus vandenys“).

     Šių metų spalio 14 dieną Lietuvos Aukščiausiasis teismas išaiškino*, kad 2-ojo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo taikymui neužtenka vien gyventojų sprendimo priėmimo. Teismas priėmė nutartį, numatančią, kad būtina per paskirtą namo gyventojų įgaliotą atstovą vartotojų vardu sudaryti geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti ir nuotekų tvarkymo pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Vilniaus vandenys“.

     Todėl nuo 2015 metų sausio 1 dienos gyventojams, kurių įgalioti atstovai iki šiol nebuvo sudarę sutarčių su bendrove „Vilniaus vandenys“, bus taikomas 1-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, numatantis, kad šilumos tiekėjas („Vilniaus energija“) yra ir karšto vandens tiekėjas.

     Remiantis Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 dalimi, 1-asis būdas bus taikomas tol, kol vartotojai pasirinks bei tinkamai įgyvendins kitą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą ar pasirinks kitą karšto vandens tiekėją.

     Mokėti atskirai tiekėjams už karšto vandens sudedamąsias dalis (geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti ir šilumą jam pašildyti) nebereikės. Karštas vanduo bus tiekiamas kaip kompleksinis produktas, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) nustatytomis karšto vandens kainomis.

     Namų įgalioti atstovai (bendrijos, bendrosios nuosavybės administratoriai ar kiti įgalioti atstovai) dėl tinkamo gyventojų pasirinkto 2-ojo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo įgyvendinimo ir geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti ir nuotekų tvarkymo sutarčių su geriamojo vandens tiekėju suderinimo bei sudarymo turėtų kreiptis į „Vilniaus vandenis“, o apie sudarytas sutartis informuoti ir šilumos tiekėją, „Vilniaus energija“.

* Teismo nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-435/2014.


Pagarbiai

UAB „Vilniaus energija“

Tel. 1899, (8 5) 266 7199

UAB „Vilniaus vandenys“


KAIP DEKLARUOTI IR MOKĖTI UŽ KARŠTĄ VANDENĮ NUO 2015 M. SAUSIO 1 DIENOS?