Kaip tapti klientu?

Jei pastatas jau YRA PRIJUNGTAS prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų

Su naujuoju būsto (buto ar individualaus namo, jo dalies) savininku ar nuomininku geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis sudaroma, kai buvęs savininkas (nuomininkas) atsiskaito už suteiktas paslaugas, nutraukia sutartį ir su naujuoju savininku raštu suderina, iki kokių vandens skaitiklio rodmenų atsiskaitė.

 APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ SUDERINIMO AKTAS

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį sudaro bendrosios ir specialiosios sutarties sąlygos. Su bendrosiomis sutarties sąlygomis galite susipažinti čia: BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS. Specialiosios sutarties sąlygos paruošiamos kiekvienam klientui individualiai pagal jo užsakomas paslaugas.
 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys su daugiabučių namų butų ar individualių namų savininkais (nuomininkais) sudaromos atsiuntus reikalingus dokumentus (skenuotus) el. paštu info@vv.lt, paštu arba juos pateikus artimiausiame Klientų aptarnavimo skyriuje. Visą informaciją, kokius dokumentus reikia užpildyti bei pateikti, rasite skiltyje NAMAMS/SUTARČIŲ SUDARYMAS

Daugiau informacijos teikiame visą parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 1889.


Jei pastatą REIKIA PRIJUNGTI prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų

Kviečiame:

Pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti

Tai galite padaryti siunčiant prašymą el. paštu info@vv.lt (temos laukelyje nurodę temą „Paraiška prisijungimo sąlygoms gauti"), paštu arba atvykę į artimiausią mūsų Klientų aptarnavimo skyrių.

Prašymas prisijungimo sąlygoms gauti

Informaciją, kaip pildyti prašymą-paraišką prisijungimo sąlygoms gauti, rasite šiuose pavyzdžiuose:

Prašymų-paraiškų pavyzdžiai

Prašymų-paraiškų pildymo komentarai


Su prašymu reikalingi šie dokumentai (skenuotos kopijos):

  • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;
  • žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra);
  • sklypo ribų planas;
  • pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
  • projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengiami);
  • garantinis raštas dėl apmokėjimo už lietaus nuotekų nuvedimą į buitinės nuotekynės tinklus;
  • įgaliojimas projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus, apibrėžtus teisės aktuose, reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą;
  • situacijos schema su nurodytomis gatvėmis bei sklypu ar pastatu (jeigu yra).
Jei gyvenate vietovėje, kurioje vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra vykdoma ES paramos projektų lėšomis, galite pasinaudoti supaprastinta prisijungimo prie centralizuotos vandentvarkos tinklų tvarka. Kaip greičiau, pigiau ir patogiau prisijungti ir ar Jūsų gyvenama vieta patenka į tokių projektų sąrašus – skaitykite skiltyje NAMAMS/SUPAPRASTINTA PRISIJUNGIMO TVARKA

Parengti projektą

Pagal prisijungimo sąlygas turite paruošti tinklų statybos projektą. Statybą leidžiantį dokumentą galima gauti nuotoliniu būdu, naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „INFOSTATYBA“.

Pateikti prašymus prijungti prie miesto tinklų

Pateikti prašymus tinklus prijungti prie miesto tinklų ir sudaryti Geriamojo vandens tiekimo nuotekų tvarkymo sutartį galite el. paštu info@vv.lt, paštu arba atvykę į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių.

PRAŠYMAS PRIJUNGTI PRIE MIESTO TINKLŲ

PRAŠYMAS SUTARČIAI SUDARYTI

Bendrosios sutarties sąlygos (įsigaliojo 2017 m. gegužės 1 d.)

Atlikti tinklų statybos darbus

Reikalinga įmonė, kuri pagal projektą įrengtų vandens įvadą ir nuotekų išvadą, arba tinklų klojimo darbus galite vykdyti ūkio būdu.

ATMINTINĖ STATYTOJUI 

Kviesti „Vilniaus vandenų“ atstovą

Specialistas turi patikrinti, ar pastatas prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungtas pagal prisijungimo sąlygas ir projektą. Registruoti specialisto atvykimą galite telefonu 1889 darbo dienomis 7.30–11.30 val. ir 12.00–16.00 val.

Teigiami patikrinimo rezultatai yra patvirtinami „Vilniaus vandenų“ išduodama pažyma.

ATMINTINĖ STATYTOJUI

Pasirašyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį

Apie paruoštą sutartį informuojame telefonu arba el. paštu ir kviečiame pasirinkti, kokiu būdu klientas pageidauja ją gauti (el. paštu, paštu ar atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių). Atvykstant sutartį pasirašyti ir pasiimti į Klientų aptarnavimo skyrių, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nuotoliniu būdu pasirašytą sutartį galite mums pateikti el. paštu info@vv.lt, paštu, nurodytu sutartyje, arba artimiausiame Klientų aptarnavimo skyriuje.

Kviečiame susipažinti su 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojusia nauja paslaugų teikimo sutartimi.

Bendrosios sutarties sąlygos

Jei gyvenate vietovėje, kurioje vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra vykdoma panaudojant ES projektų lėšas, galite pasinaudoti supaprastinta prisijungimo prie centralizuotos vandentvarkos tinklų tvarka. Kaip pigiai ir patogiai prisijungti ir ar Jūsų gyvenama vieta patenka į tokių projektų sąrašus, žiūrėkite NAMAMS/SUPAPRASTINTA PRISIJUNGIMO TVARKA