Kaip tapti klientu?

Jei pastatas jau YRA PRIJUNGTAS prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų

Su naujuoju būsto (buto ar individualaus namo, jo dalies) savininku ar nuomininku geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį sudarome, kai:

 • buvęs savininkas (nuomininkas) atsiskaito už suteiktas paslaugas;
 • buvęs ir naujasis savininkai raštu suderina, iki kokių vandens skaitiklio rodmenų atsiskaito buvęs savininkas.

  APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ SUDERINIMO AKTAS

Pasirašyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį kviečiame į klientų aptarnavimo skyrių.

Kviečiame susipažinti – Bendrosios sutarties sąlygos (įsigaliojo 2017 m. gegužės 1 d.).

Daugiau informacijos teikiame visą parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 1889.


Jei pastatą REIKIA PRIJUNGTI prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų

Kviečiame:

Pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti

Tai galite padaryti el. paštu info@vv.lt arba atvykę į artimiausią mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Prašymas prisijungimo sąlygoms gauti

Informaciją, kaip pildyti prašymą-paraišką prisijungimo sąlygoms gauti, rasite šiuose pavyzdžiuose:

Prašymų-paraiškų pavyzdžiai

Prašymų-paraiškų pildymo komentarai


Su prašymu BŪTINI DOKUMENTAI (skenuotos kopijos):

 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;
 • žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra);
 • sklypo ribų planas;
 • pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
 • projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengiami);
 • garantinį raštą dėl apmokėjimo už lietaus nuotekų nuvedimą į buitinės nuotekynės tinklus;
 • įgaliojimas projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus apibrėžtus teisės aktuose reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą;
 • situacijos schema su nurodytomis gatvėmis bei sklypu ar pastatu (jeigu yra).
Jei gyvenate vietovėje, kurioje vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra vykdoma ES paramos projektų lėšomis, galite pasinaudoti supaprastinta prisijungimo prie centralizuotos vandentvarkos tinklų tvarka. Kaip greičiau, pigiau ir patogiau prisijungti ir ar Jūsų gyvenama vieta patenka į tokių projektų sąrašus – skaitykite skiltyje „NAMAMS/SUPAPRASTINTA PRISIJUNGIMO TVARKA“

Parengti projektą

Pagal prisijungimo sąlygas reikia paruošti projektą. Statybą leidžiantį dokumentą galima gauti nuotoliniu būdu, naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“.

Pateikti prašymus prijungti prie miesto tinklų

Pateikti prašymus tinklus prijungti prie miesto tinklų ir sudaryti geriamojo vandens tiekimo nuotekų tvarkymo sutartį.

PRAŠYMAS PRIJUNGTI PRIE MIESTO TINKLŲ

PRAŠYMAS SUTARČIAI SUDARYTI

Prašymus kviečiame siųsti el. paštu info@vv.lt arba pateikti klientų aptarnavimo skyriuje.

Bendrosios sutarties sąlygos (įsigaliojo 2017 m. gegužės 1 d.)

ATMINTINĖ STATYTOJUI

Atlikti tinklų statybos darbus

Reikalinga įmonė, kuri pagal projektą įrengtų vandens įvadą ir nuotekų išvadą, arba tinklų klojimo darbus galite vykdyti ūkio būdu.

ATMINTINĖ STATYTOJUI 

Kviesti „Vilniaus vandenų“ atstovą

Specialistas turi patikrinti, ar pastatas prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungtas pagal prisijungimo sąlygas ir projektą. Registracija telefonu 1889 darbo dienomis 7.30–11.30 val. ir 12.00–16.00 val.

Teigiami patikrinimo rezultatai yra patvirtinami „Vilniaus vandenų“ išduodama pažyma.

ATMINTINĖ STATYTOJUI

Pasirašyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį

Laukti mūsų pakvietimo atvykti pasirašyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį. Sutvarkome dokumentus ir pakviečiame į klientų aptarnavimo skyrių pasirašyti paruoštą sutartį.

Kviečiame susipažinti su 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojusia nauja sutarties forma.

Jei gyvenate vietovėje, kurioje vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra vykdoma panaudojant ES projektų lėšas, galite pasinaudoti supaprastinta prisijungimo prie centralizuotos vandentvarkos tinklų tvarka. Kaip pigiai ir patogiai prisijungti ir ar Jūsų gyvenama vieta patenka į tokių projektų sąrašus, žiūrėkite: NAMAMS/SUPAPRASTINTA PRISIJUNGIMO TVARKA.