Kvartalinių tinklų plėtros finansavimas

„Vilniaus vandenys“ finansuoja magistralinių / kvartalinių geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo tinklų tiesimą apgyvendintose Vilniaus miesto, Švenčionių, Šalčininkų bei Vilniaus rajonų teritorijose. 

Pranešame, kad pirmasis reitingavimo etapas, skelbtas šių metų birželį, baigėsi ir jau yra  pateiktas galutinis 2019 m. kvartalinės plėtros finansuojamų objektų sąrašas: 

Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai SB „Jeruzalė“;

Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai Piliakalnio g. Nemenčinė;

Vandentiekio ir nuotekų tinklai Daunio g. 40;

Vandentiekio ir nuotekų tinklai Visorių Sodų 21-oji g.;

Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai SB „Troleibusas“ ir SB „Kūryba“;

Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Tabakas“;

Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Energija“.

Sutartį, kuri pasirašoma su numatytų finansuoti paraiškų atstovais, rasite čia:

sutarties bendroji dalis

sutarties specialioji dalis

Sutartys bus pasirašomos tik su tų paraiškų atstovais, kurių projektų įgyvendinimas suplanuotas 2019 metais. Paraiškų teikėjams, kuriems finansavimas yra numatytas 2020 ar 2021 metais, užstatą (po 300 € iš vieno namų ūkio) reikės įnešti ir sutartis pasirašyti atitinkamai 2020 arba 2021 metais. Apie tai jų atstovai bus informuojami asmeniškai. 

Informuojame, kad naują reitingavimą „Vilniaus vandenys“ planuoja skelbti 2019 metų pavasarį. Po šio reitingavimo, kaip tikimasi, bus ženkliai padidintas paraiškų, kurios bus įgyvendintos 2020 metais, skaičius, taip pat pasipildys gretos tų, kuriems finansavimas bus numatytas 2021 metams.  

Bendruomenes, kurios nori prisijungti prie vandentiekio ar nuotekų tinklų, raginame iš anksto ruoštis dalyvavimui kitame reitingavime, nes susitarimas tarp bendruomenės narių ir paraiškos teikimas gali užtrukti nemažai laiko.


Ką reikia padaryti klientui, norinčiam pateikti paraišką?

 

Jei kreipiasi bendrija (juridinis asmuo), pareiškėjas turi:

 • suorganizuoti gyventojų susirinkimą, kurio metu būtų sutarta dėl paraiškos teikimo;
 • užpildyti ir pateikti paraišką;
PARAIŠKA
UŽPILDYTOS PARAIŠKOS PAVYZDYS
PARAIŠKOS PRIEDAS

 • pateikti bendrijos susirinkimo protokolą;

BENDRIJOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

 • pateikti prisijungimo sąlygas (arba nurodyti jų numerį paraiškoje);
 • pateikti su bendrove suderintą projektinį pasiūlymą arba techninį projektą su statybos leidimu (jame turi būti nurodyti tinklų ilgiai ir skersmenys, siurblinių skaičius);
 • pateikti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros – jį turi pasirašyti kiekvienas įsipareigojęs prisijungti;
SUTIKIMAS DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS

 • nurodytus dokumentus pristatyti į Klientų aptarnavimo skyrių (Spaudos g. 8-1, Vilnius) arba atsiųsti elektroniniu paštu info@vv.lt (laiško pavadinime prašome nurodyti „Tinklų finansavimas 2018 / Objekto pavadinimas“).

Jei kreipiasi fizinių asmenų grupė, atstovaujama pareiškėjo, ji turi:

 • suorganizuoti gyventojų susirinkimą, kurio metu būtų sutarta dėl paraiškos teikimo;
 • pridėti pareiškėjo rašytinį ir notariškai patvirtintą įgaliojimą atstovauti fizinių asmenų grupę (reikalingų įgaliojimo nuostatų, t. y. veiksmų, kuriuos galėtų atlikti įgaliotinis, pavyzdys pridedamas). Už notaro patvirtinimą moka patys fizinių asmenų grupės nariai bendru sutarimu;
REIKALINGŲ ĮGALIOJIMO NUOSTATŲ PAVYZDYS

 • užpildyti ir pateikti paraišką;
PARAIŠKA
UŽPILDYTOS PARAIŠKOS PAVYZDYS
PARAIŠKOS PRIEDAS

 • pateikti prisijungimo sąlygas arba paraiškoje nurodyti jų numerį;
 • pateikti su bendrove suderintą projektinį pasiūlymą arba techninį projektą su statybos leidimu (jame turi būti nurodyti tinklų ilgiai ir skersmenys, siurblinių skaičius);
 • pateikti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros – jį pasirašyti gali įgaliotas pareiškėjas už visus įsipareigojančius;

SUTIKIMAS DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS

 • nurodytus dokumentus pristatyti į Klientų aptarnavimo skyrių (Spaudos g. 8-1, Vilnius) arba atsiųsti elektroniniu paštu info@vv.lt (laiško pavadinime prašome nurodyti „Tinklų finansavimas 2018 / Objekto pavadinimas“).

 

Kas GALI pretenduoti į finansavimą?

 

 • Apgyvendintos teritorijos, kurios patenka į bendrovės viešąją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją, su kuria susipažinti galima čia. Bendrovė investuos ten, kur pagal veiklos licenciją gali teikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.
 • Apgyvendintos teritorijos, jei jos bus prijungiamos prie bendrovės „Vilniaus vandenys“ nuosavybės, panaudos teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomos infrastruktūros.
 • Jei infrastruktūros objekto statyba numatoma valstybinėje ar servitutais išskiriamoje teritorijoje.
 • Apgyvendintos teritorijos, kuriose jau yra vienos paslaugos infrastruktūra (pavyzdžiui, vandentiekio tinklas), galima antrosios infrastruktūros (pavyzdžiui, nuotekų tinklo) plėtra. 
 


Kas NEGALI pretenduoti į finansavimą?

 

 • Apgyvendintos teritorijos su jau nutiestais tinklais, kuriems reikalinga rekonstrukcija. Reitingavimo tvarka apima tik apgyvendintų teritorijų naujų magistralinių / kvartalinių tinklų plėtrą.
 • Apgyvendintos teritorijos, kuriose jau nutiesti tinklai (nepaisant jų stovio). Jei yra vandens tiekimo tinklas, tačiau nėra nuotekų šalinimo tinklo, paraiška dėl nuotekų tinklo tiesimo gali būti teikiama.
 • Nekilnojamojo turto vystytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys), kurie vykdo infrastruktūros objektų statybą naujiems ar naujuose gyvenamuosiuose kvartaluose. Pavyzdžiui, statomas naujas kvartalas, pastatyti ne visi namai, juose negyvenama arba apgyvendinta tik maža dalis namų.
 • Apgyvendintos teritorijos, kurioms tiekimas ir prijungimas galimas tik per privačius tinklus.
 • Individualių ir daugiabučių namų įvadai ir išvadai.
 • Apgyvendintos teritorijos, neturinčios projektinio pasiūlymo, suderinto techninio projekto su statybos leidimu.  


Siekiant kuo efektyviau panaudoti investicijas, paraiškos bus vertinamos ir reitinguojamos, vadovaujantis bendrovės patvirtinta Infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodika.

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS OBJEKTŲ REITINGAVIMO METODIKA


Reitingavimo etapai
   

2018 m. birželio 1–30 d. – paraiškų teikimas (Spaudos g. 8-1, Vilnius arba info@vv.lt).

 

2018 m. liepos 2 d. fiksuojamas galutinis infrastruktūros objektų sąrašas, išbraukiamos kriterijų neatitinkančios paraiškos, jų pareiškėjai informuojami. 

 

2018 m. liepos 3–30 d. paraiškų vertinimas pagal reitingavimo formulę ir preliminarios statybų sąmatos skaičiavimas pagal sustambintus įkainius. Sudaroma preliminari infrastruktūros objektų eilė (nuo mažiausio iki didžiausio vertinimo koeficiento).

 

2018 m. rugpjūčio 1 d. preliminari infrastruktūros objektų eilė skelbiama bendrovės tinklalapyje www.vv.lt  (2019 metų įgyvendinamų projektų sąrašas, 2020 metų įgyvendinamų projektų preliminarus sąrašas, 2021 metų įgyvendinamų projektų preliminarus sąrašas).

 

2018 m. rugpjūčio 2–31 d. pasirašomos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos su į 2019 metų sąrašą patekusiais pareiškėjais. Sutartys įsigalios, jei iki rugpjūčio 31 dienos į bendrovės sąskaitą bus sumokėtas bendras užstatas.

 

2018 m. rugsėjo 3 d. bendrovės tinklalapyje www.vv.lt skelbiamas galutinis 2019 metų infrastruktūros objektų, kurių plėtrą finansuos „Vilniaus vandenys“, sąrašas.

 

2018–2019 m. organizuojamas konkursas infrastruktūros objektų statybos darbams (tikslios statybos darbų pradžios ir pabaigos datos bus paskelbtos bendrovės tinklapyje).

 

2018 m. rugsėjį - spalį pasirašomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys su gyventojais, numatant prisijungimą prie infrastruktūros objekto per 12 mėnesių nuo jo pridavimo eksploatuoti datos.Dažniausiai užduodami klausimai