Papildomos paslaugos

„Vilniaus vandenys“ tiekia vandenį, tvarko nuotekas, tačiau gali suteikti ir šias paslaugas:

  • Vandentiekio atšakos montavimas
  • Vandentiekio avarijų likvidavimas ir vandentiekio tinklų eksploatavimas
  • Uždaromosios ir kitos armatūros, sumontuotos lauko vandentiekio tinkle, keitimas nauja arba senos remontas
  • Vandentiekio tinklų plovimas ir dezinfekavimas natrio hipochlorito tirpalu
  • Individualaus namo vandens įvado plovimas ir dezinfekavimas
  • Mikrobiologinis vienas serijinis vandens kokybės tyrimas
  • Vandens tiekimo laikinas atjungimas ir prijungimas bute vartotojo prašymu.

Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame siųsti el. paštu info@vv.lt, paštu arba pateikti artimiausiame Klientų aptarnavimo skyriuje.