Paslaugų kainos

Mokėtiną sumą už „Vilniaus vandenų“ suteiktas paslaugas sudaro:

  • geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina, skaičiuojama už sunaudotą vandenį kubiniais metrais;
  • mėnesinė pardavimo kaina.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos Daugiabučiai namai Individualūs namai
Atsiskaitant pagal skaitiklių rodmenis arba vandens tiekimo normas* 1,71
Eur/m³
1,55
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas0,77
Eur/m³
0,70
Eur/m³
Nuotekų tvarkymas0,93
Eur/m³
0,85***
Eur/m³
Mėnesinė pardavimo kaina Daugiabučiai namai Individualūs namai
Jei skaitiklis priklauso klientui 0,63
Eur/mėn.
0,68****
Eur/mėn.
Jei skaitiklis priklauso bendrovei „Vilniaus vandenys“** 0,94
Eur/mėn.
1,09****
Eur/mėn.
Atsiskaitant pagal daugiabučio namo įvadinį skaitiklį (kaina namui) 3,64
Eur/mėn.
Jei namie skaitiklis neįrengtas* 0,63
Eur/mėn.
0,68
Eur/mėn.


* Individualių apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant vidutinį toje savivaldybėje suvartojamojo geriamojo vandens kiekį. Šiuo metu tai yra 1,69 m³ vienam gyventojui.

** Vandens skaitikliai priklauso klientui, išskyrus tuos atvejus, kai „Vilniaus vandenys“ būna įrengę skaitiklius savo lėšomis arba juos savo lėšomis pakeičia pasibaigus jų metrologinei patikrai.

*** Naudojant vandenį laistymui ir tai apskaitant atskiru skaitikliu, nuotekų tvarkymo mokesčio už šį vandens kiekį mokėti nereikia.

**** Mokama už kiekvieną apskaitos prietaisą.

Bendrovės „Vilniaus vandenys" paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.

Daugiau informacijos