Paslaugų kainos

Mokėtiną sumą už „Vilniaus vandenų“ suteiktas paslaugas sudaro:

  • geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina, skaičiuojama už sunaudotą vandenį kubiniais metrais;
  • mėnesinė pardavimo kaina.

Paslaugų kainos Daugiabučiai namai Individualūs namai
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, atsiskaitant pagal skaitiklių rodmenis arba vandens tiekimo normas* 1,71
Eur/m³
1,55
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas (mokantiems tik už geriamojo vandens tiekimą)0,77
Eur/m³
0,70
Eur/m³
Nuotekų tvarkymas (mokantiems tik už nuotekų tvarkymą)0,93
Eur/m³
0,85***
Eur/m³
Mėnesinė pardavimo kaina Daugiabučiai namai Individualūs namai
Jei skaitiklis priklauso klientui 0,63
Eur/mėn.
0,68****
Eur/mėn.
Jei skaitiklis priklauso bendrovei „Vilniaus vandenys“** 0,94
Eur/mėn.
1,09****
Eur/mėn.
Atsiskaitant pagal daugiabučio namo įvadinį skaitiklį (kaina namui) 3,64
Eur/mėn.
Jei namie skaitiklis neįrengtas* 0,63
Eur/mėn.
0,68
Eur/mėn.


* Individualių apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamojo geriamojo vandens kiekį. Teisės aktų nustatyta tvarka, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2017 m. vasario 1 dienos „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 1,78 m³.

** Vandens skaitikliai priklauso klientui, išskyrus tuos atvejus, kai „Vilniaus vandenys“ būna įrengę skaitiklius savo lėšomis arba juos savo lėšomis pakeičia pasibaigus jų metrologinei patikrai.

*** Naudojant vandenį laistymui ir tai apskaitant atskiru skaitikliu, nuotekų tvarkymo mokesčio už šį vandens kiekį mokėti nereikia.

**** Mokama už kiekvieną apskaitos prietaisą.

Bendrovės „Vilniaus vandenys" paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika. Pateiktos kainos galioja nuo 2014 m. gegužės 1 d. Daugiau informacijos

Nuo 2017 m. spalio 1 d. keisis „Vilnius vandenų“ teikiamų paslaugų kainos. Kviečiame susipažinti.