Supaprastinta prisijungimo tvarka (ES finansuojami projektai)

„Vilniaus vandenys“ modernizuoja ir plečia vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir kviečia privačius klientus prisijungti prie centralizuotai tvarkomų tinklų, kurie nutiesti dalinai finansuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Siekdami padėti naujiems klientams prisijungti, dalį darbų įsipareigojame atlikti patys.

Klientams, pasirašiusiems sutartį, parengsime namo vandens įvado ir nuotekų išvado projektą arba supaprastintą prisijungimo schemą, suderinsime šį projektą ar schemą su Vilniaus miesto ar rajono savivaldybėmis, prijungsime klientų įrengtus vandens įvadus prie Vilniaus miesto tinklų, atliksime vandens įvado plovimą ir dezinfekciją, vandentiekio vamzdyno hidraulinį bandymą, įrengsime vandens apskaitos mazgą, atliksime vandens kokybės mikrobiologinį tyrimą, taip pat padarysime ir pateiksime tinklų geodezinę išpildomąją nuotrauką.

Šia supaprastinta tvarka ir mūsų paslaugomis prisijungiant gali pasinaudoti žemiau nurodytų vietovių gyventojai. Kviečiame pasinaudoti galimybe ir neatidėlioti namų prijungimo prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų.


Kviečiame:

Pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti

Tai galite padaryti el. paštu info@vv.lt arba atvykę į artimiausią mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Prašymas prisijungimo sąlygoms gauti

Informaciją, kaip pildyti prašymą-paraišką prisijungimo sąlygoms gauti, rasite šiuose pavyzdžiuose:

Prašymų-paraiškų pavyzdžiai

Prašymų-paraiškų pildymo komentarai


Su prašymu BŪTINI DOKUMENTAI (skenuotos kopijos):

  • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;
  • žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra);
  • sklypo ribų planas;
  • pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
  • projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengiami);
  • garantinį raštą dėl apmokėjimo už lietaus nuotekų nuvedimą į buitinės nuotekynės tinklus;
  • įgaliojimas projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus apibrėžtus teisės aktuose reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą;
  • situacijos schema su nurodytomis gatvėmis bei sklypu ar pastatu (jeigu yra).

Pasirašyti gautą sutartį

Su prisijungimo sąlygomis Jums bus pateikta sutartis.

Susipažinus su šia sutartimi ir joje pateiktu pasiūlymu, kviečiame pasirašyti ir atsiųsti mums el. paštu info@vv.lt arba pateikti atvykus į bet kurį mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Klientams, pasirašiusiems sutartį, įsipareigojame parengti namo vandens įvado ir nuotekų išvado projektą arba supaprastintą prisijungimo schemą, suderinti su Vilniaus miesto ar rajono savivaldybėmis, prijungti įsirengtus vandens įvadus prie Vilniaus miesto tinklų, atlikti vandens įvado plovimą ir dezinfekavimą, vandentiekio vamzdyno hidraulinį bandymą, įrengti vandens apskaitos mazgą, taip pat atlikti vandens kokybės mikrobiologinį tyrimą ir pateikti tinklų geodezinę išpildomąją nuotrauką.

Atlikti tinklų statybos darbus

Parengę namo vandens įvado ir nuotekų išvado projektą arba supaprastintą prisijungimo schemą ir suderinę su Vilniaus miesto ar rajono savivaldybėmis, Jums pateiksime projekto kopiją.

„Vilniaus vandenys“ nevykdo rangos darbų, tad Jums reikės pasirinkti įmonę, kuri pagal projektą įrengtų vandens įvadą ir nuotekų išvadą. Tinklų klojimo darbus taip pat galite vykdyti ūkio būdu. Šiems darbams skirtas šešių mėnesių laikotarpis.

Kviesti „Vilniaus vandenų“ atstovą

Paklojus tinklus, kviečiame skambinti klientų aptarnavimo telefonu 1889 ir kviesti mūsų atstovus suteikti sutartyje numatytas papildomas paslaugas. Registracija vyksta telefonu 1889 darbo dienomis 7.30–11.30 val. ir 12.00–16.00 val.

Pastaba: šie darbai vykdomi neužkasus vamzdyno, tad maloniai prašome įrengus tinklus kviesti „Vilniaus vandenų“ atstovus tolimesniems darbams.

Naudokitės paslaugomis

Atlikę visus sutartyje numatytus darbus, pasveikinsime tapus nauju klientu!

Kviečiame kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos deklaruoti skaitiklio rodmenis ir sumokėti už suteiktas paslaugas.


Vandentiekio projektų schemos

Antavilių g., Lazdynų Pelėdos g., J. Biliūno g. peržiūrėti
Avižienių seniūnija (Ažubaliai, Klevinė, Rasteniškės, Bendoriai) peržiūrėti
Bajorai peržiūrėti
Balsiai peržiūrėti
Buivydiškėsperžiūrėti
Daniliškėsperžiūrėti
Gineitiškės peržiūrėti
Grigiškės peržiūrėti
Kairėnai-Galgiai peržiūrėti
Naujoji Vilnia – Kairėnaiperžiūrėti
Pavilnys (schema nr.1) peržiūrėti
Pavilnys (schema nr.2) peržiūrėti
Salininkaiperžiūrėti
Santariškės-Visoriai peržiūrėti
Sodų bendrija „Jurginas" peržiūrėti
Sodų bendrija „Šeškinė" peržiūrėti
Šnipiškėsperžiūrėti
Tarandė peržiūrėti
Trakų Vokėperžiūrėti
Baltupiaiperžiūrėti
Antakalnisperžiūrėti
peržiūrėti
peržiūrėti
Šiuo metu nauji projektai nevykdomi