Informacija apie sąskaitas už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti

2016 11 22
Nuo 2010-ųjų Vilniaus gyventojai turi galimybę pasirinkti du mokėjimo už karštą vandenį būdus. Pirmasis, kai šilumos tiekėjas („Vilniaus energija“) yra ir karšto vandens tiekėjas, t. y. vartotojui parduoda produktą „karštą vandenį“. Antrasis būdas leidžia geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti atskirai pirkti iš vandens tiekėjo - „Vilniaus vandenų“, o šilumą jam pašildyti – iš šilumos tiekėjo - „Vilniaus energijos“.

Gyventojams, pasirinkusiems 2-ąjį būdą, „Vilniaus energija“ teikė sąskaitas tik už vandens pašildymą, o sąskaitos už patį vandenį karštam vandeniui ruošti vilniečiams neteiktos (išskyrus 2011 m. gegužės – 2013 m. gruodžio mėnesiais, kai tokios sąskaitos buvo teikiamos).

Būtent šio būdo pasirinkimas ir įmokų surinkimo procesas lėmė netikslius mokėjimus už paslaugas, dėl ko susidarė įvairios klientų permokos ar skolos.

2014-ųjų spalį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad 2010– 2014 metais gyventojų pasirinktas 2-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas nebuvo tinkamai įgyvendintas. Išaiškinta, kad už 2010 m. gegužės – 2011 balandžio ir 2014 m. sausio – 2014 m. gruodžio mėnesiais suvartotą ir gyventojams jokiose sąskaitose nepateiktą šalto vandens dalį, skirtą karštam vandeniui ruošti, su „Vilniaus vandenimis“ turi atsiskaityti ne gyventojai tiesiogiai, o pats karšto vandens tiekėjas („Vilniaus energija“), su kuriuo savo ruožtu turi atsiskaityti gyventojai.

Informuojame, kad yra pradėti ir kiti teisminiai procesai, kurie, tikimasi, baigsis iki šių metų pabaigos. Teismams priėmus galutinius ir neskundžiamus sprendimus, paaiškės, kaip bus sprendžiamas klientų permokų grąžinimo ir skolų nustatymo klausimas.