Partneriams

„Vilniaus vandenys“ siekia, kad įmonės vykdomi pirkimai būtų atviri, skaidrūs, būtų užtikrinta aukšta įsigyjamų medžiagų ir įrenginių kokybė bei nebūtų ribojama konkurencija.

 

Patvirtintos techninės specifikacijos 

 

2018 m. lapkričio 12 d. naujai patvirtintos šios techninės specifikacijos: SCADA signalų sąrašas (energetika ir automatika).

Medžiagų, atitinkančių „Vilniaus vandenų“ techninius reikalavimus, sąrašas (2018 09 28 atnaujintos pozicijos: flanšai ir flanšinės fasoninės dalys vandentiekio tinklui, flanšai ir flanšinės fasoninės dalys nuotekų tinklui, polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių movinio suvirinimo jungiamosios dalys,  polietileno (PE) nuotekų vamzdžių movinio suvirinimo jungiamosios dalys):

Medžiagų sąrašas

Šiame sąraše nurodytos medžiagos atitinka įmonės keliamus techninius reikalavimus. Sąrašas nėra galutinis, tiekėjus ar gamintojus kviečiame siūlyti ir kitas medžiagas. Medžiagų techninę dokumentaciją su pageidavimu įtraukti minėtas medžiagas į šį sąrašą galima siųsti el. paštu technines.specifikacijos@vv.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad įmonės, dalyvaujančios viešųjų pirkimų konkursuose, gali pateikti ir sąraše nenurodytas medžiagas. Tokiu atveju privaloma kartu pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos medžiagos atitikimą keliamiems techniniams reikalavimams.

 

Aktualūs dokumentai

 

Tvarkos ir instrukcijos:

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija

Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo UAB „Vilniaus vandenys“ objektuose tvarkos aprašas

 

Sutartys:

Tinklų statybos sutarties bendroji dalis

Dėl Tinklų statybos sutarties pasirašymo „Vilniaus vandenų“ atstovui reikia pateikti:

 • statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, juridinio / fizinio asmens kodas, buveinės / gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr.; PVM mokėtojo kodas, pasirašantis asmuo;
 • projekto LVN dalį su projektuojamų bendro naudojimo tinklų rodikliais (PDF formatu);
 • įgaliojimą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo;
 • nurodyti preliminarią perduotinos infrastruktūros statybos vertę bei infrastruktūros statybos užbaigimo datą, perduodamos infrastruktūros ilgius ir skersmenis.

   

Tinklų rekonstrukcijos sutarties bendroji dalis

Dėl Tinklų rekonstrukcijos sutarties pasirašymo „Vilniaus vandenų“ atstovui reikia pateikti:

 • statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, juridinio / fizinio asmens kodas, buveinės  /gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr.; PVM mokėtojo kodas, pasirašantis asmuo;
 • projekto LVN dalį su projektuojamų bendro naudojimo tinklų rodikliais (PDF formatu),
 • įgaliojimą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo;
 • nurodyti preliminarią rekonstruojamos infrastruktūros statybos vertę bei infrastruktūros rekonstrukcijos užbaigimo datą.

   

Susitarimas dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje

Dėl Susitarimo dėl darbų apsaugos zonoje pasirašymo „Vilniaus vandenų“ atstovui reikia pateikti:

 • statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, juridinio / fizinio asmens kodas, buveinės / gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr.; PVM mokėtojo kodas, pasirašantis asmuo;
 • projektą (su pažymėtais statinių atstumais iki UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamų tinklų) (PDF formatu);
 • įgaliojimą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo.

   

Dėl Servituto sutarties pasirašymo „Vilniaus vandenų“ atstovui reikia pateikti:

 • statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, juridinio / fizinio asmens kodas, buveinės / gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr.; PVM mokėtojo kodas, pasirašantis asmuo;
 • matininko parengtą žemės sklypo planą su nužymėta servituto teritorija.