Partneriams

„Vilniaus vandenys“ siekia, kad įmonės vykdomi pirkimai būtų atviri, skaidrūs, būtų užtikrinta aukšta įsigyjamų medžiagų ir įrenginių kokybė bei nebūtų ribojama konkurencija. 

Patvirtintos techninės specifikacijos 

2018 05 29 naujai patvirtintos šios techninės specifikacijos: kombinuoti vandentiekio nuorinimo vožtuvai (dvigubo veikimo), nuotekų nuorinimo vožtuvai, nuotekų siurbliai, panardinami vandentiekio siurbliai.

Medžiagų, atitinkančių „Vilniaus vandenų“ techninius reikalavimus, sąrašas (atnaujintas 2018 06 25, pozicija Srieginiai balnai su kieta apkaba):

Medžiagų sąrašas

Šiame sąraše nurodytos medžiagos atitinka įmonės keliamus techninius reikalavimus. Sąrašas nėra galutinis, tiekėjus ar gamintojus kviečiame siūlyti ir kitas medžiagas. Medžiagų techninę dokumentaciją su pageidavimu įtraukti minėtas medžiagas į šį sąrašą galima siųsti el. paštu technines.specifikacijos@vv.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad įmonės, dalyvaujančios viešųjų pirkimų konkursuose, gali pateikti ir sąraše nenurodytas medžiagas. Tokiu atveju privaloma kartu pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos medžiagos atitikimą keliamiems techniniams reikalavimams.


Tvarkos ir instrukcijos:

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija

Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo UAB „Vilniaus vandenys“ objektuose tvarkos aprašas