Apie bendrovę

„Vilniaus vandenys“ yra didžiausia Lietuvoje vandentvarkos įmonė, tiekianti geriamąjį vandenį ir tvarkanti nuotekas daugiau nei 270 000 klientų. Bendrovė turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) suteiktą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją ir vykdo veiklą Vilniaus miesto savivaldybės, taip pat Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybių teritorijose.

„Vilniaus vandenys“ teikia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių, kurių gylis siekia 40 – 245 metrus. Per parą įmonė patiekia apie 89 000 kub. metrų vandens ir išvalo daugiau nei 107 000 kub. metrų nuotekų.

Misija, Vizija, Vertybės ir Strateginės kryptys

Bendrovė „Vilniaus vandenys“, įgyvendindama savo pagrindinius tikslus – užtikrinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, aukštą teikiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų sutvarkymą, laikantis aukščiausių aplinkosaugos reikalavimų – siekia būti pažangia, efektyviai valdoma lydere, teikiančia kokybiškas ir patikimas paslaugas.

Bendrovės misija: Tyras vanduo ir švari aplinka.

Bendrovės vizija: Tvarių ir inovatyvių vandentvarkos paslaugų lyderis Baltijos šalyse, įsipareigojęs gamtai ir bendruomenei.

Bendrovės vertybės: Atsakomybė, Profesionalumas, Bendradarbiavimas.

Strateginės kryptis:

Efektyvus klientų patirties valdymas. Tai – viena svarbiausių strateginių krypčių, kurios įgyvendinimui bendrovė pasitelkia darbuotojų patirtį, partnerių ekspertines žinias, naujausias technologijas ir finansinius resursus, siekiant klientams suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, dėmesingą aptarnavimą, efektyviai valdyti bei formuoti klientų patirtį.

Tvari aplinką tausojanti veikla. Strateginė kryptis, nurodanti Bendrovės pasiryžimą vykdyti darnią su gamta veiklą – ne tik atitikti, bet ir viršyti vis griežtėjančius aplinkosaugos įstatymų reikalavimus tausoti gamtos išteklius, veikloje sparčiau naudoti atsinaujinančius energetinius šaltinius, prioritetą teikiant žaliosios energijos gamybai, nuolat ieškoti ir kryptingai investuoti į gamtą tausojančių technologijų vandentvarkoje diegimą.

Darni plėtra ir inovacijų diegimas. Inovatyvių sprendimų taikymas vandentvarkoje ypatingai svarbus elementas, nuo kurio tiesiogiai priklauso bendruomenės gyvenimo ir veiklos kokybė. Vykdydama tausojančią, darnią aplinkai, miestams bei rajonams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimą bei plėtrą, išmaniai skaitmenizuodama veiklą, bendrovė nuosekliai gerina teikiamų paslaugų kokybę. O įgyvendindama geriausias praktikas ir diegdama pažangias technologijas, – žengia koja kojon su besivystančia visuomene, rodo pavyzdį kitoms įmonėms, tuo pačiu optimaliai paskirsto bendrovės išteklius ir mažina veiklos sąnaudas.

Rūpestinga organizacija ir įsitraukę darbuotojai. Vienas svarbiausių bendrovės sėkmės komponentų yra darbuotojai. Pagarbus elgesys, dėmesys ugdymui, karjeros galimybės, rūpestis ir kasdienės bendrovės pastangos, užtikrinant saugias darbo vietas, primenant darbuotojams apie būtinybę saugoti save, vertybėmis grįstos  organizacinės kultūros palaikymas didina darbuotojų įsitraukimą, motyvaciją, skatina abipusę – tiek bendrovės, tiek ir jos darbuotojų orientaciją į rezultatą bei nuoseklų vertės kūrimą.