Paslauga skirta atvejams, kuomet klientai planuoja laikinai nesinaudoti paslaugomis ir siekia nesinaudojant paslaugomis nemokėti ir mėnesinio abonentinio mokesčio.

*Jeigu vykdant darbus bus panaudotos papildomos medžiagos, medžiagų kaina bus įtraukta į paslaugų atlikimo kainą.

Paslaugaeur/vnt. be PVM
Atjungimas ir prijungimas juridiniam asmeniui34,43
Atjungimas ir prijungimas juridiniam asmeniui, esant sklendei šulinyje41,30

Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame pateikti el. paštu info@vv.lt, skambinant tel. 19118 arba kreipiantis į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių.