Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

„Vilniaus vandenys“ tiekia tyrą geriamąjį vandenį Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių ir Vilniaus rajonų gyventojams, taip pat tvarko nuotekas bei eksploatuoja tam naudojamus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Bendrovė turi apie 250 tūkst. klientų, kuriems tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių, kurių gylis siekia iki 180 metrų. 

Bendrovės misija yra užtikrinti tyro vandens tiekimą klientams bei užtikrinti švarią aplinką bendruomenei visose vietovėse, kuriose ji veikia. Įvertinus pagrindinių suinteresuotų šalių lūkesčius ir istorinę patirtį, bendrovės vizija tapo siekis tapti geidžiamu darbdaviu, paslaugų teikėju ir partneriu. 


Kokybės ir aplinkos apsaugos prioritetai, susiję su bendrovės strategijoje numatytų iniciatyvų įgyvendinimu: 

  • Dirbti efektyviai, skaidriai ir tobulinti klientų aptarnavimą, atsižvelgiant į jų lūkesčius; 
  • Plėsti ir atnaujinti įmonės valdomą vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą; 
  • Mažinti tinkluose patiriamus nuostolius; 
  • Proaktyviai valdyti su paslaugų teikimu susijusias rizikas;
  • Tausoti naudojamus gamtinius ir energetinius išteklius bei mažinti oro taršą.


Prisiimdami atsakomybę už veiklos poveikį aplinkai, bendrovės vadovai įsipareigoja: 

  • Vykdyti aplinkos apsaugos ir kitus bendrovės veiklą reglamentuojančius teisinius reikalavimus;
  • Tobulinti integruotą ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą, skirti tam reikalingus išteklius;
  • Gerinti veiklos procesų valdymą ir taip sudaryti sąlygas veikti kuo produktyviau ir efektyviau;
  • Kurti vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą, skatinančią taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius bei energetinius išteklius.