Nuotekų valymas

Bendrovė eksploatuoja 12 nuotekų valyklų: Vilniaus miesto, Nemenčinės, Gėlos, Pabradės, Švenčionių, Švenčionėlių, Šalčininkų, Eišiškių, Daniliškių, Antavilių, Salininkų, ir Žaliųjų ežerų.

Vilniaus miesto nuotekų valykla – didžiausia nuotekų valykla Lietuvoje.
1965 m. pradėti valyklos projektavimo darbai
1975 m. pradėti statybos darbai
1986 m. pradėti eksploatuoti mechaniniai valymo įrenginiai
1996 m. pradėti eksploatuoti biologiniai valymo įrenginiai
2002 m. valykla modernizuota ir įdiegta azoto ir fosforo šalinimo technologija. Vilniaus nuotekų valyklos modernizavimas iš viso kainavo apie 70 mln. litų.


Projektinis valyklos našumas – 225 tūkst. m3 per parą. Per metus valykloje išvaloma 42 mln. m3 nuotekų. Įdiegta azoto ir fosforo junginių šalinimo technologija leido žymiai sumažinti azoto ir fosforo teršalų kiekį į Neries upę. Dabar išvalytos nuotekos visiškai atitinka Europos Sąjungoje nuotekų valymui taikomus HELCOM konvencijos reikalavimus. Vilniaus miesto nuotekų valykloje sumontuota moderni dumblo nusausinimo technologija centrifugomis. Kiekvieną dieną valykloje susidaro apie 250 t nusausinto dumblo, kuris naudojamas dirvų tręšimui, žemių rekultivacijai ir kompostuojamas. Šiuo metu Vilniaus miesto nuotekų valykloje įgyvendinamas ES iš dalies finansuojamas projektas "Dumblo tvarkymo įrenginių statyba", kurį įgyvendinus kone per pus sumažės dumblo kiekis, bus išspręsta dumblo kvapo problema.

Nemenčinės nuotekų valykla surenka bei išvalo Nemenčinės miesto, Kabiškių, Krivalaužių ir Tuščiaulių kaimų nuotekas. Nemenčinėje biologinio valymo nuotekų valykloje išvaloma 2000 m3 nuotekų per parą. Išleidžiamų į Neries upę išvalytų nuotekų tarša neviršija numatytų leidžiamų aplinkosaugos normų: BDS7 – 25 mg/l, SM – 25 mg/l.

Pabradėje, Švenčionyse eksploatuojamos 2000 m3/parą našumo biologinio valymo nuotekų valyklos. Eišiškių, Bičių korio, Daniliškių biologinio valymo įrenginių pajėgumas - nuo 40 iki 200 m3/parą nuotekų. Valyklose išvalomos nuotekos atitinka aplinkosaugos reikalavimus.

Šalčininkų mieste eksploatuojama mechaninio valymo su biologiniais tvenkiniais valykla, kurios pajėgumas siekia 2000 m3/parą nuotekų.

Švenčionėlių mieste nuotekos valomos tik gruntiniuose sėsdintuvuose, todėl šiuose miestuose būtina pastatyti šiuolaikines nuotekų valyklas. Jų statyba numatyta Neries ir Nemuno baseinų aplinkosauginių objektų sąrašuose.