Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Švenčionių rajone

Vanduo – gyvybės šaltinis ir yra būtinas žmogui kiekvieną dieną. Didžiausios šalyje vandentvarkos bendrovės „Vilniaus vandenys“ tikslas – klientams tiekti kokybišką, Lietuvos higienos normas HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ atitinkantį geriamąjį vandenį bei surinkti ir išvalyti buitines nuotekas, kad jos atitiktų aplinkosauginius reikalavimus.

„Vilniaus vandenys“ turi ilgametę patirtį, kaip iš požeminių gręžinių išgauti ir tinkamai paruošti geriamąjį vandenį, kad jis būtų švarus ir saugus vartoti. Vis daugiau gyventojų įvertina centralizuoto nuotekų surinkimo ir tvarkymo privalumus, o aplinkos išsaugojimo ir tvarumo idėjos šiandien yra kaip niekad aktualios.

Tačiau iki šiol dalis Švenčionėlių miesto gyventojų neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas viešąsias paslaugas, kadangi tinklų infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta.

Siekiant padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Švenčionių rajono savivaldybėje ir prisidėti prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos bei aplinkos išsaugojimo, „Vilniaus vandenys“ įsipareigojo tapti pareiškėju ir pateikė paraišką 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansavimui gauti.

2018 m. kovo 29 d. „Vilniaus vandenys“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Švenčionių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0009 finansavimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ sutartį.

Pagal projektą numatyta pastatyti vandens ruošimo įrenginius Zadvarninkų vandenvietėje (35 m³/h našumo) ir užtikrinti tinkamą geriamojo vandens kokybę. Taip pat numatyta pakloti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus Švenčionėliuose Malūno, Ateities, Ryto, Turgaus, Lauko gatvėse ir taip užtikrinti kokybiškų nepertraukiamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą.

Iš viso pagal projektą planuota nutiesti 1,17 km naujų vandentiekio tinklų suteikiant galimybę prisijungti 100 gyventojų ir 2,52 km naujų nuotekų tinklų suteikiant galimybę prisijungti 150 gyventojų. Iš projekto metu pastatytų naujų vandens ruošimo įrenginių kokybiškas vanduo bus tiekiamas 3000 gyventojų Švenčionių mieste.

Šiuo metu iš trijų planuotų rangos sutarčių yra įvykdyta sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Švenčionėliuose“, o sutartis „Vandens ruošimo įrenginių statyba Naujųjų Zadvarninkų kaime, Švenčionių rajone“ yra pasirašyta 2019-01-11. Bendra projekto trukmė yra 27 mėn.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 1 480 916,37 Eur, iš kurių 740 084,39 Eur yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, o 740 084,39 Eur prie projekto prisidės „Vilniaus vandenys“ ir projekto partneris Švenčionių rajono savivaldybė.

Įgyvendinus projektą Švenčionių rajone bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas.

 

Detali informacija apie pasirašytas rangos sutartis:

1 sutartis  Nr. 03-678(23.06) „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Švenčionėliuose“:

 • Rangos darbų sutartis su UAB „Mikludava“ pasirašyta 2017-10-11 sumai 245 922,8 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2017-10-31.
 • Darbų pabaiga  2018-11-30.
 • Darbai objekte baigti. Įgyvendinant rangos darbų sutartį nutiesta 1,17 km vandentiekio tinklų ir 2,52 nuotekų tinklų. 2019-04-12 išduotos objekto užbaigimo deklaracijos.

   

  2 sutartis  Nr. SUT-P-544 „Vandens ruošimo įrenginių statyba Naujųjų Zadvarninkų kaime, Švenčionių rajone“:

  • Statybos darbų sutartis pasirašyta 2019-01-11 su UAB „Gensera“, veikiančia jungtinės veiklos grupėje kartu su UAB „Arionex LT“. Sutarties suma 1 173 300,00 Eur (be PVM).
  • Darbų pradžia paskelbta 2019-05-13.
  • Sutarties trukmė 14 mėn.
  • Įgyvendinant statybos darbų sutartį planuojama suprojektuoti ir pastatyti vandens ruošimo įrenginius 670 m3/d. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.

    

      projektu_logo.PNG