Nuotekų tinklų statyba sodų bendrijoje „Tabakas“

Sodų bendrijos „Tabakas“ teritorijoje (Garsioji g., Grūdų Sodų g., Grūdų Sodų 3-ioji g., Z. Gulevič g.) gyvena daugiau kaip 200 gyventojų, kurie nėra prijungti prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų. 

Šiuo metu teritorijoje nuotekos nėra tinkamai tvarkomos, t. y. dalis nuotekų apvaloma vietiniuose nuotekų valymo įrenginiuose, tačiau nepasiekiami tinkami nuotekų išvalymo rodikliai. Sodų bendrijos gyventojai patiria didelius nepatogumus, ekonominius sunkumus eksploatuodami vietinius nuotekų įrenginius, taip pat, nėra užtikrinama tvari nuotekų tvarkymo sistema, kyla požeminio vandens užteršimo pavojus. 

Projekto „Buitinių nuotekų tinklų SB „Tabakas“ statyba“ metu įrengtais tinklais naudosis 69 būstai.

Projekto pradžia – 2019-08-28

Projekto pabaiga – 2020-04-28

Projekto vertė – 158 168 Eur

Projekto darbai 80 proc. finansuojami Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis.


projektu_logo.PNG