Patvirtintos investicijos infrastruktūros renovavimo ir plėtros projektams iki 2020 metų

Foto_nr_2_patvirtinti_projektai.jpg
„Vilniaus vandenys“ planuoja įgyvendinti „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimo ir plėtros Vilniaus mieste“ projektą, kurį įgyvendinus iš viso bus rekonstruota 8,971 km vandentiekio ir 13,300 km nuotekų tinklų. Planuojama nutiesti 25,151 km naujų vandentiekio ir 30,950 km nuotekų tinklų. Taip pat bus pastatyti Kalnėnų bei Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginiai, kurie iš viso aptarnaus daugiau nei 22 tūkstančius gyventojų. 

Vilniaus nuotekų valyklos rekonstrukcija

 

Vilniaus miesto nuotekų valykla pradėta statyti dar 1975 metais. Joje valomos visos Vilniaus nuotekos – vidutiniškai apie 115 tūkst. kub. metrų per parą. 

Nepaisant šiandien veikiančių itin šiuolaikiškų dumblo apdorojimo įrenginių, daugelis nuotekų valymo įrenginių veikia jau daugiau nei 30 metų. Plečiant tinklus ir prie Vilniaus centralizuotai tvarkomų nuotekų tinklų prijungiant naujus klientus, planuojama, kad išaugs į Vilniaus nuotekų valyklą atitekančių teršalų kiekis ir tuo pačiu padidės tikimybė, kad nuotekų nepavyks išvalyti iki išleidžiamame vandenyje numatytų galimų taršos rodiklių. Tai gali padidinti Neries ir Baltijos jūros taršą, todėl nuotekų valymo įrenginius būtina atnaujinti. 

Projekte yra numatyta atnaujinti šių valymo etapų įrenginius: nuotekų atitekėjimo į valyklą, parengtinio valymo, pirminio valymo ir biologinio valymo. Įgyvendinant projektą sukurta bei atnaujinta infrastruktūra leis užtikrinti tolimesnę aplinkos apsaugą bei taršos prevenciją. 

2017 metais bendrovė planuoja skelbti nuotekų valyklos valymo įrenginių projektavimo ir rekonstrukcijos rangos darbų viešąjį pirkimą. Siekdama užtikrinti skaidrias pirkimo procedūras ir paskatinti tiekėjų dalyvavimą, bendrovė organizuoja išankstines konsultacijas dėl kvalifikacijos reikalavimų ir pirkimo objekto techninių reikalavimų. 

Investicijos į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo ir sistemos efektyvumo didinimą, užtikrins vandens naudojimo efektyvumą, sumažins nuotėkį iš skirstymo tinklų ir vandens tinklų nusidėvėjimą, taip pat užtikrins sąnaudų susigrąžinimo ir „teršėjas moka“ principo įgyvendinimą. Svarbu, kad projektas padės sumažinti sutelktąją taršą, o tai prisidės prie paviršinių vandens telkinių ir Baltijos jūros būklės gerinimo.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste

Šiuo metu jau pasirašytos projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimo ir plėtros Vilniaus mieste“ rangos darbų sutartys.

 

Rekonstrukcijos objektai:

1 sutartis – Nr. 03-763(30.01) „Magistralinio vandentiekio ir buitinių nuotekų kolektoriaus Aukštaičių g., Vilniaus m. rekonstrukcija“ ir „Diukerio per Vilnelės upę Paplaujos g. rekonstrukcija“ 

Magistralinio vandentiekio ir buitinių nuotekų kolektoriaus rekonstrukcija Aukštaičių g. Vilniuje

 • Rangos darbų sutartis su UAB „KRS“ pasirašyta 2017-11-07 sumai 455 888,00 Eur (be PVM). Įvertinus nevykdomus darbus sutarties vertė 450 901,50 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2017-11-17.
 • Darbų pabaiga – 2019-05-17.
 • Darbai objekte baigti. Įgyvendinant rangos darbų sutartį rekonstruota apie 1,101 km vandentiekio tinklų, 0,507 km nuotekų tinklų. Vyksta užbaigimo procedūros.

2 sutartis  Nr. 03-782(30.1) „Vandentiekio tinklų renovacija N. Vilnioje ir Višinskio g.“  

Vandentiekio tinklų renovacija N. Vilnioje ir Višinskio g.

Vandentiekio tinklų renovacija N. Vilnioje ir Višinskio g. (Linksmoji g. ir kt.)         

 • Rangos darbų sutartis su UAB „Požeminės jungtys“ pasirašyta 2017-11-14 sumai 194 214,88 Eur (be PVM). Įvertinus nevykdomus darbus sutarties vertė 192 841,20 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2017-12-01.
 • Darbų pabaiga – 2018-12-01.
 • Darbai objekte baigti. Įgyvendinant rangos darbų sutartį rekonstruota 1,039 km vandentiekio tinklų. Šiuo metu vyksta užbaigimo procedūros.

3 sutartis  Nr. 03-927(30.01) „Nuotekų spaudimo linijų renovacija Vilniuje“ 

Nuotekų spaudimo linijų renovacija Vilniuje

Nuotekų spaudimo linijų renovacija Vilniuje 2

 • Rangos darbų sutartis su UAB „Požeminės jungtys“ pasirašyta 2017-12-29 sumai 349 988,14 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2018-01-10.
 • Darbų pabaiga – 2019-03-10.
 • Įgyvendinant rangos darbų sutartį, planuojama rekonstruoti apie 2,89 km nuotekų tinklų. Šiuo metu vyksta fiziniai darbai objekte, atlikta apie 79 proc. darbų.

4 sutartis – Nr. SUT-P-73 „Savitakinių nuotekų tinklų rekonstrukcija“ 

 

Savitakinių nuotekų tinklų rekonstrukcija

  

 • Rangos darbų sutartis su UAB „KRS pasirašyta 2018-03-19 sumai 1 480 000,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2018-03-26.
 • Darbų pabaiga – 2019-05-26.
 • Įgyvendinant rangos darbų sutartį, planuojama rekonstruoti apie 6,71 km nuotekų tinklų. Šiuo metu vyksta statybos darbai Žvėryne.

5 sutartis – Nr. SUT-P-97 „Nuotekų diukerio per Neries upę, tarp Goštauto g. ir Žvėryno, rekonstrukcija“ • Rangos darbų sutartis su Per/Aarslef A/S pasirašyta 2018-03-30 sumai 258 000,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2018-04-27.
 • Darbų pabaiga – 2019-02-27.
 • Įgyvendinant rangos darbų sutartį, planuojama rekonstruoti apie 0,23 km nuotekų tinklų. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.

6 sutartis – Nr. SUT-P-90 „Nuotekų kolektoriaus rekonstrukcija nuo Ozo iki nuotekų siurblinės Upės g. 15“


 • Rangos darbų sutartis su UAB „Požeminės linijos“ pasirašyta 2018-04-25 sumai 749 485,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2018-05-02.
 • Darbų pabaiga – 2019-05-02.
 • Įgyvendinant rangos darbų sutartį, planuojama rekonstruoti apie 0,541 km nuotekų tinklų. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.

7 sutartis – Nr. SUT-P-477 „Vandentiekio tinklų renovacija Grigiškėse, Salininkuose, Trakų Vokėje, Vaidotuose Vilniuje“


 • Rangos darbų sutartis su  UAB „KRS“ pasirašyta 2018-11-28 sumai 1 190.000,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2018-12-10.
 • Darbų pabaiga – 2020-02-10.
 • Įgyvendinant rangos darbų sutartį, planuojama rekonstruoti apie 6,826 km vandentiekio tinklų. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.

8 sutartis – Nr. SUT-P-522 „Slėginio magistralinio nuotekų tinklo nuo siurblinės Upės g. 15 iki kameros Latvių g. Nr. 197 ir nuo kameros Nr. 21 iki rekonstruoto tinklo vietos, Vilniuje rekonstrukcija“


 • Rangos darbų sutartis su  UAB „Statovita“ pasirašyta 2018-12-07 sumai 1 899 367,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2018-12-07.
 • Darbų pabaiga – 2020-02-07.
 • Įgyvendinant rangos darbų sutartį planuojama rekonstruoti apie 1,66 km nuotekų tinklų. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.Plėtros objektai:

1 sutartis – Nr. 03-740(30.01) „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone tarp Žalgirio g., Lvovo g., Linkmenų g. ir Trimitų g. (Pietinė dalis), Vilniuje statyba“

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone (Pietinė dalis), Vilniuje statyba

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB „KRS“ pasirašyta 2017-10-30 sumai 640 000,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2017-11-09.
 • Darbų pabaiga – 2019-09-09.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, planuojama nutiesti apie 1,63 km vandentiekio tinklų, 3,18 km nuotekų tinklų, pastatyti 2 nuotekų siurblines. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.

 

2 sutartis – Nr. SUT-P-22 „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone tarp Ozo g., Žalgirio g., Maišiagalos g. (Šiaurinė dalis), Vilniuje statyba“ 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone (Šiaurinė dalis), Vilniuje statyba

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB „Gensera“ pasirašyta 2018-02-07 sumai 377 700,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2018-02-21.
 • Darbų pabaiga – 2019-07-21.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, planuojama nutiesti apie 0,50 km vandentiekio tinklų, 1,81 km nuotekų tinklų, pastatyti 2 nuotekų siurblines. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.


3 sutartis Nr. 03-823(30.01) „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra SB „Dailė“ 

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB „Šiaulių plentas“ pasirašyta 2017-11-22 sumai 283 800,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2017-11-29.
 • Darbų pabaiga – 2018-11-29.
 • Darbai objekte baigti. Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį nutiesta 1,494 km vandentiekio tinklų, 1,386 km nuotekų tinklų. Šiuo metu vyksta užbaigimo procedūros.
  

4 sutartis – Nr. 03-825(30.01) „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Naujininkų sen. Apso, Dusinėnų, Katros, Trobų g., Vilniuje (Salininkai)“

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Naujininkų sen. Apso, Dusinėnų, Katros, Trobų g., Vilniuje (Salininkai)

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB „INSTITA“ pasirašyta 2017-11-28 sumai 347 485,40 Eur (be PVM). Įvertinus nevykdomus darbus sutarties vertė 347 285,40 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2017-12-08.
 • Darbų pabaiga – 2018-12-08.
 • Darbai objekte baigti. Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį nutiesta 2,103 km vandentiekio tinklų, 2,118 km nuotekų tinklų, pastatytos 2 nuotekų siurblinės. Šiuo metu vyksta užbaigimo procedūros.

 

5 sutartis – Nr. SUT-P-3 „Nuotekų tinklų plėtra Naujojoje Vilnioje“

Nuotekų tinklų plėtra Naujojoje Vilnioje 

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB „Instita“ pasirašyta 2018-01-08 sumai 650 886,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2018-02-01.
 • Darbų pabaiga – 2019-04-01.
 • Įgyvendinant statybos darbų sutartį, planuojama nutiesti apie 4,835 km nuotekų tinklų, pastatyti 1 siurblinę. Šiuo metu vyksta statybos darbai.

 

6 sutartis – Nr. SUT-P-39 „Vandentiekio tinklų plėtra A. Kojelavičiaus, Pramonės, Šiaurės, S. Batoro, Tremtinių, Skydo g., Naujojoje Vilnioje“ 

Vandentiekio tinklų plėtra A. Kojelavičiaus, Pramonės, Šiaurės, S. Batoro, Tremtinių, Skydo g. , Naujojoje Vilnioje

 • Statybos darbų sutartis su UAB „Mikludava“ pasirašyta 2018-02-19 sumai 168 480,89 Eur (be PVM). Įvertinus nevykdomus / papildomus darbus sutarties vertė 168 373,21 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2018-03-21.
 • Darbų pabaiga – 2018-11-30.
 • Darbai objekte baigti. Įgyvendinant statybos darbų sutartį nutiesta 1,462 km vandentiekio tinklų. Šiuo metu vyksta užbaigimo procedūros.


7 sutartis – Nr. SUT-P-123 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų šalinimo plėtra Geležinėje, Raguvos, Sukilėlių, Slėnio, Ribiškio Didžiojoje  gatvėse, Rasų sen., Vilniuje“

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB  „Mikludava“ pasirašyta 2018-04-25 sumai 415 420,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2018-05-21.
 • Darbų pabaiga – 2019-07-21.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, planuojama nutiesti apie 1,290 km vandentiekio tinklų, 2,665 km nuotekų tinklų, pastatyti 2 nuotekų siurblines. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.


8 sutartis – Nr. SUT-P-128  „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą SB „Aušra“


 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB „Šiaulių plentas“ pasirašyta 2018-05-02 sumai 288 400,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2018-05-14.
 • Darbų pabaiga – 2019-05-14.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, planuojama nutiesti apie 1,258 km vandentiekio tinklų, 1,236 km nuotekų tinklų. Šiuo metu vyksta statybos darbai.


9 sutartis – Nr. SUT-P-127  „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Plukių g., Pienių g., Šalpusnių g., Pelynų g., Žvaigždikių g., Šilagėlių g., Viksvų g., Purienų g., Vėdrynų g. Samanų g., Nakvišų g., Barsukynės g., Antakalnio sen., Vilniuje“


 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB „Gensera“ pasirašyta 2018-05-02 sumai 1 477 700,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2018-05-14.
 • Darbų pabaiga – 2019-07-14.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, planuojama nutiesti apie 6,599 km vandentiekio tinklų, 6,029 km nuotekų tinklų, pastatyti 5 nuotekų siurblines. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.
 
  
10 sutartis – Nr. SUT-P-203  „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kregždžių g., Giedros g. Vanagų g. Antakalnio sen., Vilniuje statyba“


 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB „KRS“ pasirašyta 2018-06-26 sumai 500 999,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2018-07-10.
 • Darbų pabaiga – 2019-11-30.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, planuojama nutiesti apie 3,049 km vandentiekio tinklų, 1,210 km nuotekų tinklų, pastatyti 1 nuotekų ir 1 nuotekų kėlimo siurblinę. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.

 

11 sutartis – Nr. SUT-P-304 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Naujininkų sen.: Pumpurų, Alytaus, Merkinės, Tyzenhauzų, Perlojos, Varėnos, J. Bielinio, Butrimonių, Tarpkalnio, Riešutų, Jotvingių, Lenkų, Konduktorių, Panevėžio, Vaivorykštės, Alšėnų, Iešmininkų, Pabarės g., Vilniuje statyba“ ir „Vandentiekio tinklų pastatams Iešmininkų g. 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 19A, 21, 23, 25; Prūsų g. 3, 5, 26, 28; Panerių g. 40; Pelesos g. 1; Panerių g. 8A, 8B; Elektrinės g. 8, Vilniuje statyba“

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Naujininkų sen. ir Iešmininkų g., Prūsų g., Panerių g., Panerių g., Elektrinės g.

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB „INSTITA“ pasirašyta 2018-08-22 sumai 1 678 799,65 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2018-10-03.
 • Darbų pabaiga – 2019-10-03.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, planuojama nutiesti apie 5,316 km vandentiekio tinklų, 6,5 km nuotekų tinklų, pastatyti 1 nuotekų siurblinę. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.


Vandens ruošimo įrenginių statyba:

1 sutartis – SUT-P-257 „Kalnėnų vandens ruošimo įrenginių statybos darbai“

 • Statybos darbų sutartis su UAB „INTI“ pasirašyta 2018-07-16 sumai 478 095,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2018-08-01.
 • Darbų pabaiga – 2019-08-01.
 • Įgyvendinant statybos darbų sutartį, planuojama pastatyti papildomą artezinį gręžinį bei 500 m3 talpos geriamojo vandens rezervuarą. Šiuo metu vyksta pradinės dokumentacijos teikimas, pradedami projektavimo darbai.

2 sutartis – SUT-P-476 „Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginių statyba“

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB „Statovita“ pasirašyta 2018-11-26 sumai 2 443 601,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pradžia – 2018-12-10.
 • Darbų pabaiga – 2019-12-10.
 • Įgyvendinant statybos darbų sutartį planuojama suprojektuoti ir pastatyti vandens ruošimo įrenginius 300 m3/h, tinklus paplavų ir nuotekų nuvedimui į Naujosios Vilnios centralizuotus nuotekų tinklus. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.


FIDIC / techninės priežiūros paslaugos:

1. Dėl FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų ypatingojo statinio, statiniams pasirašytos preliminarios sutartys su trimis tiekėjais, kiekvienos sutarties vertė 57 857,00 Eur (be PVM), sutarčių trukmė 12 mėn. nuo sutarties pradžios.:
 • Sutartis SUT-P-149 su UAB „Pro Bonus“, UAB „Ademo techninė priežiūra“ ir UAB „TAEM Projektų valdymas“ (jungtinės veiklos partneriai) pasirašyta 2018-05-11.
 • Sutartis SUT-P-146 su UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ pasirašyta 2018-05-14.
 • Sutartis SUT-P-145 su UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB „Statybų techninė priežiūra“ (jungtinės veiklos partneriai) pasirašyta 2018-05-15.

Pagal šias preliminarias sutartis pasirašytos atnaujinto varžymosi sutartys:

1 sutartis   SUT-P-179 „Magistralinio vandentiekio ir buitinių nuotekų kolektoriaus Aukštaičių g., Vilniaus m. rekonstrukcijos ir  diukerio per Vilnelės upę Paplaujos g. rekonstrukcija“ FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos“

 • Paslaugų sutartis pasirašyta 2018-06-12, paslaugos teikėjas UAB „Pro Bonus“.
 • Sutarties vertė 19 500,00 Eur (be PVM).

 

2 sutartis  SUT-P-198 „Nuotekų kolektoriaus rekonstrukcija nuo Ozo iki nuotekų siurblinės Upės g. 15“ FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos“

 • Paslaugų sutartis pasirašyta 2018-06-22, paslaugos teikėjas UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“.
 • Sutarties vertė 12 900,00 Eur (be PVM).

2. Dėl FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų neypatingojo statinio, statiniams pasirašytos preliminarios sutartys su trimis tiekėjais, kiekvienos sutarties vertė 137 143,00 Eur (be PVM), sutarčių trukmė 12 mėn. nuo sutarties pradžios:
 • Sutartis SUT-P-144 su UAB „Pro Bonus“, UAB „Ademo techninė priežiūra“ ir UAB „TAEM Projektų valdymas“ (jungtinės veiklos partneriai) pasirašyta  2018-05-11.
 • Sutartis SUT-P-148 su UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“  pasirašyta 2018-05-14.
 • Sutartis SUT-P-147 su UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB „Statybų techninė priežiūra“ (jungtinės veiklos partneriai) pasirašyta 2018-05-15.

Pagal šias preliminarias sutartis pasirašytos atnaujinto varžymosi sutartys:

1 sutartis – SUT-P-177 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Šnipiškių rajone tarp Žalgirio, Lvovo, Linkmenų ir Trimitų gatvių (Pietinė dalis) Vilniuje statyba“ FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos“

 • Paslaugų sutartis pasirašyta 2018-06-13, paslaugos teikėjas UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“.
 • Sutarties vertė 14 500,00 Eur (be PVM).

 

2 sutartis – SUT-P-201 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros SB „Dailė“ (Antakalnis)“ FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos“

 • Paslaugų sutartis pasirašyta 2018-06-22, paslaugos teikėjas UAB „Statybų techninė priežiūra“.
 • Sutarties vertė 16 500,00 Eur (be PVM).

 

3 sutartis – SUT-P-196 „Nuotekų tinklų plėtros Naujojoje Vilnioje“ FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos“

 • Paslaugų sutartis pasirašyta 2018-06-25, paslaugos teikėjas UAB „Ademo techninė priežiūra“.
 • Sutarties vertė 14 600,00 Eur (be PVM).

 

4 sutartis – SUT-P-212 „Nuotekų spaudimo linijų renovacijos Vilniuje“ FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos“

 • Paslaugų sutartis pasirašyta 2018-06-29, paslaugos teikėjas UAB „Ademo techninė priežiūra“.
 • Sutarties vertė 9 746,40 Eur (be PVM).

 

5 sutartis – SUT-P-217 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros SB „Aušra“ FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos“

 • Paslaugų sutartis pasirašyta 2018-06-29, paslaugos teikėjas UAB „Ademo techninė priežiūra“.
 • Sutarties vertė 7 309,80 Eur (be PVM).

 

6 sutartis – SUT-P-222 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Geležinėje, Raguvos, Sukilėlių, Slėnio, Ribiškių, Didžiojoje gatvėse, Rasų sen., Vilniuje“ FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos“

 • Paslaugų sutartis pasirašyta 2018-06-29, paslaugos teikėjas UAB „Sweco Lietuva“.
 • Sutarties vertė 12 000,00 Eur (be PVM).

 

7 sutartis – SUT-P-252 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Giedros g., Kregždžių g., Vanagų g. (Antakalnyje)“ FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos“

 • Paslaugų sutartis pasirašyta 2018-07-09, paslaugos teikėjas UAB „Statybų techninė priežiūra“.
 • Sutarties vertė 12 000,00 Eur (be PVM).

 

8 sutartis – SUT-P-251 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Šnipiškių rajone tarp Ozo, Žalgirio, Maišiagalos gatvių (Šiaurinė dalis) Vilniuje statyba“ FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos“

 • Paslaugų sutartis pasirašyta 2018-07-10, paslaugos teikėjas UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“.
 • Sutarties vertė 7 220,00 Eur (be PVM).

 

9 sutartis – SUT-P-256 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Naujininkų sen. Apso, Dusinėnų, Katros, Trobų gatvėse Vilniuje (Salininkuose) FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos“

 • Paslaugų sutartis pasirašyta 2018-07-26, paslaugos teikėjas UAB „Ademo techninė priežiūra“.
 • Sutarties vertė 7 142,00 Eur (be PVM).

 

10 sutartis – SUT-P-306 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Plukių, Pienių, Šalpusnių, Pelynų, Žvaigždikių, Šilagėlių, Viksvų, Purienų, Vėdrynų, Samanų, Nakvišų, Barsukynės gatvėse Antakalnio sen.“ Vilniuje FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos“

 • Paslaugų sutartis pasirašyta 2018-08-20, paslaugos teikėjas UAB „Sweco Lietuva“.
 • Sutarties vertė 15 500,00 Eur (be PVM).

 

11 sutartis – SUT-P-376 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Naujininkų sen.: Pumpurų, Alytaus, Merkinės, Tyzenhauzų, Perlojos, Varėnos, J. Bielinio, Butrimonių, Tarpkalnio, Riešutų, Jotvingių, Lenkų, Konduktorių, Panevėžio, Vaivorykštės, Alšėnų, Iešmininkų, Pabarės gatvėse Vilniuje statybos FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos“

 • Paslaugų sutartis pasirašyta 2018-10-01, paslaugos teikėjas UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“.
 • Sutarties vertė 18 500,00 Eur (be PVM).