Vilniaus nuotekų valyklos rekonstrukcija

Vilniaus miesto nuotekų valykla pradėta statyti dar 1975 metais. Joje valomos visos Vilniaus nuotekos – vidutiniškai apie 115 tūkst. kub. metrų per parą. 

Nepaisant šiandien veikiančių itin šiuolaikiškų dumblo apdorojimo įrenginių, daugelis nuotekų valymo įrenginių veikia jau daugiau nei 30 metų. Plečiant tinklus ir prie Vilniaus centralizuotai tvarkomų nuotekų tinklų prijungiant naujus klientus, planuojama, kad išaugs į Vilniaus nuotekų valyklą atitekančių teršalų kiekis ir tuo pačiu padidės tikimybė, kad nuotekų nepavyks išvalyti iki išleidžiamame vandenyje numatytų galimų taršos rodiklių. Tai gali padidinti Neries ir Baltijos jūros taršą, todėl nuotekų valymo įrenginius būtina atnaujinti. 

Projekte yra numatyta atnaujinti šių valymo etapų įrenginius: nuotekų atitekėjimo į valyklą, parengtinio valymo, pirminio valymo ir biologinio valymo. Įgyvendinant projektą sukurta bei atnaujinta infrastruktūra leis užtikrinti tolimesnę aplinkos apsaugą bei taršos prevenciją. 

Bendrovė pakartotinai skelbs nuotekų valyklos valymo įrenginių projektavimo ir rekonstrukcijos rangos darbų viešąjį pirkimą. Siekdama užtikrinti skaidrias pirkimo procedūras ir paskatinti tiekėjų dalyvavimą, bendrovė organizuoja išankstines konsultacijas dėl kvalifikacijos reikalavimų ir pirkimo objekto techninių reikalavimų.  

Investicijos į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo ir sistemos efektyvumo didinimą, užtikrins vandens naudojimo efektyvumą, sumažins nuotėkį iš skirstymo tinklų ir vandens tinklų nusidėvėjimą, taip pat užtikrins sąnaudų susigrąžinimo ir „teršėjas moka“ principo įgyvendinimą. Svarbu, kad projektas padės sumažinti sutelktąją taršą, o tai prisidės prie paviršinių vandens telkinių ir Baltijos jūros būklės gerinimo. 

Vilniaus nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių renovacija yra viena iš sudėtinių dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“ dalių. Daugiau apie visą projektą galima sužinoti čia.

Kaip dabar veikia valykla?

Upę pasiekia jau išvalytas vanduo. Sostinėje tarp Pilaitės, Vilkpėdės ir Grigiškių pastatyta ir visu pajėgumu dirbanti miesto nuotekų valykla veikia ištisą parą. Daugiau nei 150 nuotekų siurblinių visas sostinės nuotekas pumpuoja į šią valyklą.

Priėmimo kameroje jos prateka pro metalines grotas, kur sulaikomi stambiausi nešmenys. Darbuotojai kasdien suskaičiuoja apie 3 tonas atliekų ir 6 tonas smėlio. Pagal tai, kokios nuogrėbos aptinkamos, jie juokauja galintys spręsti net apie esamus metų laikus: pavasarį pasirodo automobilių padangų, rudenį – grybų, kalėdiniu laikotarpiu – mandarinų žievelių. 

Valyklos sėsdintuvuose nusodinus nuotekų dumblą, mechaniškai išvalytos nuotekos keliauja į biologinio valymo įrenginius, į antrinius sėsdintuvus ir galiausiai iki 99 proc. išvalytas vanduo išleidžiamas į Neries upę. Išvalytų nuotekų kokybę tikrina ir kontroliuoja nuotekų laboratorija. Per parą bendrovė patiekia apie 90 tūkst. kub. metrų vandens ir surenka bei išvalo maždaug 100 tūkst. kub. metrų nuotekų.