Vilniaus nuotekų valyklos rekonstrukcija

2017 10 16

„Vilniaus vandenys“ aptarnauja maždaug 250 tūkst. klientų. Bendrovė sau kelia tikslą patikimai tiekti klientams vandenį, kurio kokybė visiškai atitiktų Lietuvos higienos normas, ir pagal visus nuotekų tvarkymo aplinkosauginius reikalavimus išvalyti bei tvarkyti nuotekas. 

Prie Vilniaus centralizuotai tvarkomų nuotekų tinklų nuolat prijungiant naujus klientus, auga į nuotekų valyklą atitekančių teršalų kiekis. Taip kartu didėja tikimybė, kad laikui bėgant nuotekų nepavyks išvalyti iki išleidžiamame vandenyje numatytų galimų taršos rodiklių, todėl nuotekų valymo įrenginius būtina atnaujinti.

Būtina rekonstrukcija

„Gyventojų skaičius mieste auga, o tai lemia nuotekose didėjančią azoto ir fosforo koncentraciją. Šiems teršalams pašalinti keliami vis griežtesni reikalavimai, tad ateityje Vilniaus nuotekų valyklos įrenginiai gali nebebūti pajėgūs išvalyti padidėjusio teršalų kiekio“, – pasakoja „Vilniaus vandenų“ vyriausiasis nuotekų technologas Jonas Klebonas. 

Šiuo metu veikiantys Vilniaus nuotekų valyklos biologiniai valymo įrenginiai vis dar atitinka keliamus reikalavimus. Tačiau įrangai senstant, vis dažniau pasitaiko įvairių gedimų. Anot technologo J. Klebono, ir aeracijos sistemos buvo tik paremontuojamos, atliekami kai kurie patobulinimai, nors valyklose tokie įrenginiai turėtų būti keičiami maždaug kas aštuonerius metus. 

Per atnaujinimą darbai nebus stabdomi 

Vilniaus nuotekų valyklos rekonstrukcijos darbai nesutrukdys įprastinio darbo. Senieji įrenginiai veiks ir toliau visą parą 365 dienas per metus tol, kol iškils nauji. 

„Nuotekų valymas įrenginiuose nebus stabdomas, o kai iškils nauji statiniai, nuotekų srautas bus nukreiptas į atnaujintus įrenginius. Konkursą laimėjęs rangovas turės suprojektuoti ir pastatyti naujuosius įrenginius“, – sako technologas. 

Pradėjus įgyvendinti rekonstrukcijos projektą, pirmiausia bus pastatyti nauji mechaninio valymo įrenginiai. Biologinio valymo įrenginius planuojama atnaujinti pradedant nuo dabar neveikiančių dviejų sekcijų. 

Kaip dabar veikia valykla?

Upę pasiekia jau išvalytas vanduo Sostinėje tarp Pilaitės, Vilkpėdės ir Grigiškių pastatyta ir visu pajėgumu dirbanti miesto nuotekų valykla veikia ištisą parą. Daugiau nei 150 nuotekų siurblinių visas sostinės nuotekas pumpuoja į šią valyklą.

Priėmimo kameroje jos prateka pro metalines grotas, kur sulaikomi stambiausi nešmenys. Darbuotojai kasdien suskaičiuoja apie 3 tonas atliekų ir 6 tonas smėlio. Pagal tai, kokios nuogrėbos aptinkamos, jie juokauja galintys spręsti net apie esamus metų laikus: pavasarį pasirodo automobilių padangų, rudenį – grybų, kalėdiniu laikotarpiu – mandarinų žievelių. 

Valyklos sėsdintuvuose nusodinus nuotekų dumblą, mechaniškai išvalytos nuotekos keliauja į biologinio valymo įrenginius, į antrinius sėsdintuvus ir galiausiai iki 99 proc. išvalytas vanduo išleidžiamas į Neries upę. Išvalytų nuotekų kokybę tikrina ir kontroliuoja nuotekų laboratorija. Per parą bendrovė patiekia apie 90 tūkst. m³ vandens ir surenka bei išvalo maždaug 100 tūkst. m³ nuotekų.  


2017 03 17

Vilniaus miesto nuotekų valykla pradėta statyti dar 1975 metais. Joje valomos visos Vilniaus nuotekos – vidutiniškai apie 115 tūkst. kub. metrų  per parą. Nepaisant šiandien  veikiančių itin šiuolaikiškų dumblo apdorojimo įrenginių, daugelis nuotekų valymo įrenginių veikia jau daugiau nei 30 metų. Plečiant tinklus ir prie Vilniaus centralizuotai tvarkomų nuotekų tinklų prijungiant naujus klientus, planuojama, kad išaugs į Vilniaus nuotekų valyklą atitekančių teršalų kiekis ir tuo pačiu padidės tikimybė, kad nuotekų nepavyks išvalyti iki išleidžiamame vandenyje numatytų galimų taršos rodiklių. Tai gali padidinti Neries ir Baltijos jūros taršą, todėl nuotekų valymo įrenginius būtina atnaujinti.  

2017 metais bendrovė planuoja skelbti nuotekų valyklos valymo įrenginių projektavimo ir rekonstrukcijos rangos darbų viešąjį pirkimą. Siekdama užtikrinti skaidrias pirkimo procedūras ir paskatinti tiekėjų dalyvavimą, bendrovė iki gegužės 1 dienos kviečia tiekėjus teikti savo pastabas ir pasiūlymus bei numatė išankstines konsultacijas dėl kvalifikacijos ir pirkimo objekto techninių reikalavimų.  

Projekte yra numatyta atnaujinti šių valymo etapų įrenginius: nuotekų atitekėjimo į valyklą, parengtinio, pirminio ir biologinio valymo. Įgyvendinant projektą sukurta bei atnaujinta infrastruktūra leis užtikrinti tolimesnę aplinkos apsaugą bei taršos prevenciją. 

  

Grįžti