Projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/001 „Neries baseino investicinės programos I etapas (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse)“.

Vykdant projektą Nr. 2005/LT/16/C/PE/001 „Neries baseino investicinės programos 1 etapo (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse)” (toliau – projektas), 2005 m. gegužės mėn. buvo parengta „Neries upės baseino I-ojo investicinio paketo“ galimybių studija ir organizacinė struktūra. Šioje studijoje buvo išnagrinėta vandentvarkos sektoriaus situacija Švenčionėliuose, nustatytos problemos ir pasiūlytos problemų sprendimo galimybės. Studijos pagrindu buvo parengta paraiška Sanglaudos fondo paramai gauti, o vėliau Europos Komisijos sprendimas, kuris pasirašytas 2005 m. gruodžio 08 d. 

Projektas skirtas pagerinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Švenčionių mieste ir jo apylinkėse, įtraukiant nuotekų ir vandentiekio tinklų tiesimą bei rekonstrukciją, naujų nuotekos siurblinių statybą, nuotekų valymo įrenginių statybą. 


Siekiant užtikrinti stabilų vandens tiekimą vartotojams buvo atlikti vandentiekio tinklų statybos bei renovavimo darbai. 

Nuotekų surinkimo stabilizavimui bei užtikrinimui buvo atlikti:

 • nuotekų tinklų plėtros ir renovavimo darbai;
 • nuotekų valymo įrenginių statyba;
 • nuotekų siurblinių statyba.


Projekto vertės dalis, tenkanti Švenčionių projektui pagal Europos Komisijos sprendimą, sudarė 10 752 019,2 Lt (3 114 000,00 Eur) (be PVM). Bendra panaudotų lėšų suma su viršijančiomis lėšomis sudarė 15 687 785,44 Lt (4 543 496,74 Eur) (be PVM). Projektą įgyvendino Galutinis paramos gavėjas ir Užsakovas UAB „Vilniaus vandenys“, projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga, Lietuvos Respublikos biudžetas, Švenčionių rajono savivaldybė bei UAB „Vilniaus vandenys“. 

Projekte numatyti darbai buvo vykdomi pagal 2 atskiras darbų sutartis ir 4 paslaugų sutartis. Projektas baigtas įgyvendinti 2010 m. gruodžio 31 d.


Projekto darbų eiga: 

1 sutartis – Nr.2006/31/A/P/LT „Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus, Ukmergės, Širvintų ir Švenčionių rajonų savivaldybėms“: 

 • Paslaugų sutartis su UAB „COWI Baltic“ ir UAB „Hidroprojektas“ pasirašyta 2006-02-27 sumai 3 364 354,00 Lt (974 384,27 Eur) (be PVM). Paslaugų kaina Švenčionių rajono savivaldybei – 153 514,00 Lt (44 460,73 Eur) (be PVM). 
 • Paslaugų teikimo pabaiga – 2008-10-27. 
 • Konsultantas parengė projekto „Švenčionėlių miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija“ techninį projektą, pateikė minėto projekto pirkimo dokumentus, teikė projekto vykdymo priežiūros paslaugas. 

2 sutartis  Nr. 2006/39/A/P/LT „Techninė priežiūra įgyvendinant Neries upės baseino investicinės programos I etapą Ukmergės, Širvintų, ir Švenčionių rajonų savivaldybėse“: 
 • Paslaugų sutartis su UAB „Statybų priežiūros agentūra“ (dabar – UAB „Statybų techninė priežiūra“) ir UAB „Ekopulsas“ pasirašyta 2006-07-10 sumai 679 000,00 Lt (196  651,99 Eur) (be PVM). Paslaugų kaina Švenčionių rajono savivaldybei – 153 454,00 Lt (44 443,35 Eur) (be PVM). 
 • Paslaugų teikimo pabaiga – 2010-04-10. 
 • Konsultantas atliko užduotis, priskirtas FIDIC Inžinieriaus funkcijoms pagal FIDIC Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygas („Raudonoji“ knyga). 

3 sutartis – Nr. 2006/57/A/P/LT „Techninė parama, įgyvendinant Neries upės baseino I investicijų paketo projektą“: 
 • Paslaugų sutartis su VšĮ „NPR“ pasirašyta 2006-08-29 sumai 1 941 951,53 Lt (562 428,04 Eur) (be PVM). Paslaugų kaina Švenčionių rajono savivaldybei – 132 157,02 Lt (38 275,32 Eur) (be PVM). 
 • Paslaugų teikimo pabaiga –2010-05-29. 
 • Konsultantas teikė privalomas administravimo ir viešinimo paslaugas. 

4 sutartis – Sutartis Nr. APVA/20100811 „Galutinių ataskaitų rengimo paslaugos“: 
 • Paslaugų sutartis su UAB „Nacionalinių projektų rengimas“, UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB „APVG“ pasirašyta 2010-08-26 sumai 900 000,00 Lt (260 658,02 Eur) (be PVM). Paslaugų kaina Švenčionių rajono savivaldybei – 17 529,00 Lt. (5 076,75 Eur) (be PVM). 
 • Paslaugų teikimo pabaiga – 2010-12-31. 
 • Konsultantas sistemino ir rinko informaciją, reikalingą ataskaitų rengimui, rengė ir derino ataskaitas, sistemino ir rinko informaciją apie projekto viešinimą, atliko poveikio aplinkai vertinimo aspektų analizę. 

5 sutartis – Nr. V/2007/S47 „Švenčionėlių miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija“: 
 • Darbų sutartis su UAB „Statovita“ pasirašyta 2007-01-16 sumai 10 573 010,16 Lt (3 062 155,40 Eur) (be PVM). 
 • Darbų pabaigos data – 2008-11-24. 
 • Įgyvendinus darbų sutartį, Švenčionėliuose pastatyti mechaninio, biologinio valymo bei dumblo sausinimo įrenginiai, pakloti lauko inžineriniai tinklai, pastatyta dumblo saugojimo aikštelė. Pastatytų įrenginių valdymo ir kontrolės sistema prijungta prie bendros automatinio valdymo ir kontrolės sistemos, esamų slėginių nuotekų, vandentiekio ir elektros tinklų. Naujoji Švenčionėlių miesto nuotekų valykla Lietuvos pramonininkų konfederacijos įvertinta „Lietuvos metų gaminys 2008“ aukso medaliu. 

 
1 pav. Lietuvos metų gaminys 2008
2 pav. statybos darbai

 

6 sutartis – Nr. V/2007/S57 „Švenčionėlių miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei rekonstrukcija“:

 • Darbų sutartis su UAB „Kamesta“ pasirašyta 2007-12-11 sumai 4 738 408,39 Lt (1 372 337,92 Eur) (be PVM). 
 • Darbų pabaigos data – 2009-10-19. 
 • Įgyvendinus darbų sutartį, nutiesta 3,339 km naujų nuotekų tinklų, 0,386 km naujų vandentiekio tinklų, renovuota 0,898 km nuotekų tinklų, 0,266 km vandentiekio tinklų, pastatytos 3 naujos nuotekų siurblinės.


 
1-2 pav. Statybos darbai 


Projekto įgyvendinimo metu ir po projekto įgyvendinimo buvo stengtasi pasiekti užsibrėžtų tikslų: 

 • prijungti naujų vartotojų prie centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo; 
 • padidinti vandens suvartojimą gyventojams; 
 • padidinti nuotekų išleidimą; 
 • sumažinti infiltraciją ir nuotolius; 
 • rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius.

Šis projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.