Projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 „Neries upės baseino investicinės programos I etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“.

Neries upės baseinas apima rytinę šalies teritorijos dalį ir sudaro apie 20 % visos šalies teritorijos. Rytinė baseino dalis yra kaimyninės Baltarusijos teritorijoje, o vakarinė dalis, kuri šiame etape yra nagrinėjama, užima 13 850 km2 plotą Lietuvos Respublikos teritorijos. Neries upės baseino teritorijoje gyvena apie 980 000 gyventojų, o tai sudaro apie 28 % viso šalies gyventojų skaičiaus. Vilniaus savivaldybės teritorijoje susitelkę iki 55 % baseino teritorijos gyventojų. 

Projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 „Neries upės baseino investicinės programos I etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“ yra su Europos Sąjungos Sanglaudos fondo parama įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vandentvarkos ūkio plėtros investicinės programos dalies, apimančios vieną iš penkių, gamtiniu principu suformuotų Lietuvos pagrindinių upių baseinų, pirmasis investicijų projektas. 

Finansinis memorandumas Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 „Neries upės baseino investicinės programos I etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“ tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos pasirašytas 2006 m. lapkričio 28 d. 

Projekto vertės dalis, tenkanti Vilniaus miesto projektui pagal Europos Komisijos sprendimą, sudarė 87 873 760,00 Lt (25 450 000,00 Eur) (be PVM). Bendra panaudotų lėšų suma su viršijančiomis lėšomis sudarė 105 003 976,49 Lt (30 411 253,62 Eur) (be PVM). Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga (78 %), Lietuvos Respublikos biudžetas (22 %), Vilniaus miesto savivaldybė bei UAB „Vilniaus vandenys“. 

Projektas baigtas įgyvendinti 2010 m. gruodžio 31d, tačiau, vadovaujantis Europos Komisijos 2011 m. liepos 6 d. sprendimu Nr. K(2011)5047, buvo pratęstas lėšų tinkamumo paramai gauti iš Sanglaudos fondo terminas iki 2011 m. gruodžio 31 d. 

Sanglaudos fondo projekto 2005/LT/16/C/PE/004 „Neries upės baseino investicinės programos I etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“ pagrindiniai tikslai – užkirsti kelią gruntinio ir paviršinio vandens taršai, įrengiant centralizuotas vandentiekio ir nuotekų sistemas. Projektą įgyvendina Galutinis paramos gavėjas ir Užsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybe. Šis projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių. 

Įgyvendinant projektą, pasirašytos 3 darbų bei 3 paslaugų sutartys: 

1 sutartis – Nr. 2006/91/A/V/LT„Vandentiekio ir nuotekynės tinklai bei įrenginiai Bajoruose Vilniaus mieste“: 

 • Darbų sutartis su UAB „Grundolita“ pasirašyta 2006-12-06 sumai 17 225 442,30 Lt (4 988 832,92 Eur) (be PVM).
 • Darbų pabaigos data – 2008-10-31.
 • Įgyvendinus darbų sutartį, nutiesta 12,18 km naujų vandentiekio ir 9,13 km naujų nuotekų tinklų. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra vyko Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, Bajorų gyvenamajame rajone Duonos Kalno, Kęsgailių, A. Gelgaudo, Šventeliškių, Vandenio, Chodkevičiaus, S. Neries, Daubų, Sidabro kalno, M. K. Šemetos, Šiaulio, Laiškiškių, Eglynlaukio, Gojavietės, Dominiškių, Kireniškių, Kruopiškių, Lygių I, Mykolo Lietuvio, Palėdūnų, Raudonupio, Riaubonių, Sidabro kalno gatvėse.

1-2 pav. Statybos darbai Bajoruose 

 
2 sutartis – Nr. V/2007/V50 „Vandentiekio ir nuotekynės tinklai bei įrenginiai Tarandėje Vilniaus mieste“: 

 • Darbų sutartis su ABF „VITI“ pasirašyta 2007-06-08 sumai 41 448 024,20 Lt (12 004 177,54 Eur) (be PVM).
 • Darbų pabaigos data – 2010-12-29.
 • Įgyvendinus darbų sutartį, nutiesta 27,34 km naujų vandentiekio ir 28,39 km naujų nuotekų tinklų, pastatyta 11 nuotekų siurblinių ir 1 vandens kėlimo siurblinė. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra vyko Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, Tarandės gyvenamajame rajone Raudonbalės, J. Kamarausko, Tauliškių, Raisteniškių, Kelmiškių, Benykštaičių, Gegliškių, Putiniškių, Žirgupės, Ryliškių, Šulco, Žebrausko, Antežerių, Lazdakiemio, Masionių, Tekliūnų, Baluosių, Ž. Pusjė, Karališkių, Bendorių, Kelpių, Pikutiškių, Dagiliškių, Graužupių, Gedkanto, Glaubico, Laidagalių, Tarandės, Čimbariškių, Gailašių, Gineitiškių, Pagrandos Pavilnionių, Ukmergės, Justiniškių, M. Koperniko gatvėse.

 
1-2 pav. Statybos darbai Tarandėje

 
3 sutartis – Nr. V/2007/V61 „Vandentiekio ir nuotekynės tinklai bei įrenginiai Balsiuose, Vilniaus mieste“: 

 • Darbų sutartis su Meyer &John GmbH&Co.KG. pasirašyta 2007-12-21 sumai 44 511 610,00 Lt (12 891 453,31 Eur) (be PVM).
 • Darbų pabaigos data – 2010-12-29.
 • Įgyvendinus darbų sutartį, nutiesta 30,77 km naujų vandentiekio ir 32,49 km naujų nuotekų tinklų, pastatyta 10 nuotekų siurblinių. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra vyko Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, Balsių gyvenamajame rajone Balsių, Žynių, Senolių, Dausų, Alko, Ugnies, Šiukštulių, Girinio, Aukuro, Romuvos, Austėjos, Žilvino, Žalčių, Bubilo, Stoniškių, Ragės, kaukų, Aitvarų, Ragučio, Dundulio, Žemėpačio, Dalios, Vaidevučio, Laimos, Numėtos, Laumių, Žaliųjų ežerų, Jundos, Aušrinės, Visalaukių, Korių gatvėse Nr. 1-7.


1-2 pav. Statybos darbai Balsiuose

 
4 sutartis – Nr. 2007/108/A/V/LT„Techninė priežiūra, įgyvendinant Neries upės baseino investicinės programos I etapą. Vandentiekio ir nuotekų tinklai bei įrenginiai Bajoruose, Balsiuose, Tarandėje Vilniaus mieste“: 

 • Paslaugų sutartis su UAB „Statybų strategija“ pasirašyta 2007-04-11 sumai 1 010 000,00 Lt (292 516,22 Eur) (be PVM).
 • Paslaugų teikimo pabaiga – 2010-12-01.
 • Konsultantas atliko užduotis, priskirtas FIDIC Inžinieriaus funkcijoms pagal FIDIC Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas („Geltonoji“ knyga).


5 sutartis – Nr. 2008/128/A/VM/LT „Techninė parama Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėms, įgyvendinant Neries upės baseino I investicijų paketo projektą“: 

 • Paslaugų sutartis su UAB „Arginta“ ir UAB „APVG“ pasirašyta 2008-09-15 sumai 790 000,00 Lt (228 799,81 Eur) (be PVM).
 • Paslaugų teikimo pabaiga – 2010-11-30.
 • Konsultantas teikė privalomas administravimo ir viešinimo paslaugas.


6 sutartis – Sutartis Nr. APVA/20100811 „Galutinių ataskaitų rengimo paslaugos“:

 • Paslaugų sutartis su UAB „Nacionalinių projektų rengimas“, UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB „APVG“ pasirašyta 2010-08-26 sumai 900 000,00 Lt (260 658,02 Eur) (be PVM). Paslaugų kaina Vilniaus miesto savivaldybei – 18 900,00 Lt (5 473,82 Eur) (be PVM).
 • Paslaugų teikimo pabaiga – 2010-12-31.
 • Konsultantas sistemino ir rinko informaciją, reikalingą ataskaitų rengimui, rengė ir derino ataskaitas, sistemino ir rinko informaciją apie projekto viešinimą, atliko poveikio aplinkai vertinimo aspektų analizę.

Įgyvendinus projektą, prie centralizuotų vandentiekio tinklų planuojama prijungti iš viso 8714 gyventojų, prie nuotekų tinklų – 8572 gyventojų. 

Šis projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.