Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-096 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šalčininkų rajone“

Projekto Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-096 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šalčininkų rajone“ tikslas – modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Šalčininkų aglomeracijoje, siekiant užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, atitinkančių nustatytus kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, prieinamumą gyventojams. 

2011 m. liepos 18 d. LR aplinkos ministro sprendimu Nr. D1-576, projektui skirtas finansavimas iš Sanglaudos fondo ir LR biudžeto lėšų. 2011 m. rugsėjo 29 d. pasirašyta dvišalė (tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Vilniaus vandenys“) projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šalčininkų rajone“ finansavimo administravimo sutartis Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-096. Projekto tinkamų lėšų finansavimui iš viso skirta 2 061 205,33 Lt (596 966,33 Eur) iš ES fondų bei 242 494,74 Lt (70 231,33 Eur) iš LR biudžeto lėšų. Likusią lėšų dalį - 121 247,37 Lt (35 115,67 Eur), būtiną sėkmingam projekto įgyvendinimui, įsipareigojo finansuoti Projekto vykdytojas UAB „Vilniaus vandenys“ ir partneris Šalčininkų rajono savivaldybė. 

Įgyvendinant minėtą projektą pasirašyta 1 rangos ir 1 paslaugų sutartys: 
 
1 sutartis 
 Nr. R111228/89 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šalčininkų rajone“:
  • Darbų sutartis su UAB „KRS“ pasirašyta 2011-12-28 sumai 2 320 000,00 Lt (671 918,44 Eur) (be PVM).  
  • Darbų pabaiga - 2014-04-10. 
  • Įgyvendinant darbų sutartį, Šalčininkuose ir Eišiškėse nutiesta 3,94 km naujų vandentiekio tinklų, 5,19 km naujų nuotekų tinklų, pastatyta 1 nauja nuotekų siurblinė. Atlikta 100 % darbų.
  • Šalčininkuose vandentiekio ir nuotekų tinklai nutiesti Plento, Jubiliejinės, Bažnyčios, Pušų,  Lauko, Jaunystės gatvėse. Eišiškėse vandentiekio tinklai nutiesti Vytauto gatvėje; nuotekų tinklai - Vytauto, Malūno, Gegužės, Gegužės 3-osios gatvėse.
  • Prie vandentiekio tinklų planuojama prijungti 270 gyventojų, prie nuotekų tinklų numatoma prijungti 432 gyventojų.

2 sutartis – Nr. A-TPPAV-1201-04 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šalčininkų rajone“ administravimo, viešinimo ir statybų techninės priežiūros paslaugos: 

  • Paslaugų sutartis su UAB „Grontmij | Carl Bro“ pasirašyta 2012-01-18 sumai 123 000,00 Lt (35 623,26 Eur) (be PVM).   
  • Paslaugų teikimo pabaiga - 2014-07-06.
  • Konsultantas atliko užduotis, priskirtas FIDIC Inžinieriaus funkcijoms pagal FIDIC Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių Projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas („Geltonoji“ knyga), kartu teikė projekto administravimo ir viešinimo paslaugas. Suteikta 100 % paslaugų. 

Projektas padeda sumažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių. 

ES parama – investicija į jūsų ateitį! 

 ⁠