Projektas Nr. 2000/LT/16/P/PE/001 „Geriamo vandens ir nuotekų surinkimo sistemų atnaujinimas ir plėtra Vilniuje (1 ir 2 stadijos)“.

2000-2008 m. UAB „Vilniaus vandenys“ įgyvendino ISPA iš dalies finansuojamą projektą Nr. 2000/LT/16/P/PE/001 „Geriamo vandens ir nuotekų surinkimo sistemų atnaujinimas ir plėtra Vilniuje (1 ir 2 stadijos)“ (toliau – projektas). Europos Sąjungos ISPA fondas (Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentas) – tai valstybių, Europos Sąjungos narių, finansinė parama šalims kandidatėms, pasirengti stojimui į Europos Sąjungą, aplinkosaugos ir transporto srityje 2000-2006 metams. Svarbiausi bendrieji ISPA/Sanglaudos fondo tikslai aplinkosaugos sektoriuje yra:
 
 • pagerinti geriamojo vandens kokybę projekto teritorijoje, kad ji atitiktų EB geriamojo vandens direktyvos 98/83/EB reikalavimus geležies atžvilgiu.
 • prisidėti prie EB direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų reikalavimų įgyvendinimo.
 • sumažinti nuostolius dėl nuotėkio iš vandentiekio sistemos projekto teritorijoje.
 • išplėsti vandentiekio ir nuotekų tinklus iki nutolusių rajonų.
 • sumažinti grunto, gruntinio vandens ir paviršinio vandens taršą Vilniuje ir jo apylinkėse.
 • padidinti vandentiekio ir nuotekų tinklų efektyvumą bei patikimumą.
 • prisidėti prie EB direktyvos Nr. 86/278/EEB dėl nuotekų dumblo reikalavimų įgyvendinimo.
 • prisidėti prie EB vandens ir nuotekų direktyvų reikalavimų įgyvendinimo ir aplinkosaugos acquis įgyvendinimo pagal Lietuvos nacionalinės acquis perėmimo programos nuostatas.

Finansinis memorandumas Nr. 2000/LT/16/P/PE/001 „Geriamo vandens ir nuotekų surinkimo sistemų atnaujinimas ir plėtra Vilniuje (1 ir 2 stadijos)“ tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos pasirašytas 2001 m. gegužės 30 d. 

Projekto finansavimą 138,112 mln. Lt (40 mln. Eur) sudarė Europos Sąjungos ISPA fondas (50 %) – 69,056 mln. Lt (20 mln. Eur) dotacija, UAB „Vilniaus vandenys“ Europos investicijų banko paskola (30 %) – 41,434 mln. Lt (12 mln. Eur) ir Lietuvos Respublikos biudžetas (20 %) – 27,622 mln. Lt (8 mln. Eur). Projektą įgyvendino Galutinis paramos gavėjas UAB „Vilniaus vandenys“, projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga, Lietuvos Respublikos biudžetas ir UAB „Vilniaus vandenys“. 

Projektas baigtas įgyvendinti 2008 m. liepos 31 d. Įgyvendinant projektą, pasirašytos 8 darbų sutartys, 4 paslaugų sutartys. Iš viso renovuota 98,38 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, rekonstruota 11 nuotekų siurblinių, pastatyta 15 vandentiekio ir nuotekų siurblinių, nutiesta 78,73 km vandentiekio ir nuotekų tinklų. 

Pagrindinių projekto tikslų pasiekimas: 

 • Pagerinta geriamojo vandens kokybė projekto teritorijoje, kad ji atitiktų EB geriamojo vandens direktyvos 98/83/EB reikalavimus geležies atžvilgiu.
 • Prisidėta prie EB direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų reikalavimų įgyvendinimo – įrengiant papildomas nuotekyno sistemas tolimesniuose Vilniaus rajonuose ir taip reguliuojant nuotekų surinkimą bei užtikrinant kontroliuojamą nuotekų valymą bei išleidimą.
 • Sumažinti nuostoliai dėl nuotėkio iš vandentiekio sistemos projekto teritorijoje.
 • Išplėsti vandentiekio ir nuotekų tinklai iki nutolusių rajonų – vandentiekio ir nuotekyno plėtra Gineitiškėse ir Riešėje.
 • Sumažinta grunto, gruntinio vandens ir paviršinio vandens tarša Vilniuje ir jo apylinkėse – taršos rizikos dėl nuotėkio sumažinimas rekonstruojant miesto nuotekų tinklus.
 • Padidėjo vandentiekio ir nuotekų tinklų efektyvumas bei patikimumas – rekonstravus esamus vandentiekio tinklus, sumažėjo netektys tinkluose, o moderni įranga leidžia geriau kontroliuoti tiekiamo vandens srautus.
 • Išvalytų nuotekų kokybė atitinka Europos Sąjungos 1991 m. gegužės 21 d. direktyvos 91/271/EEB su 1998 vasario 27 d. papildymu 98/15/EEC ir HELCOM reikalavimus bei nacionalinius Lietuvos Respublikos normatyvus.
 • Suteikta galimybė prisijungti prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos 19 000 vartotojų.

UAB „Vilniaus vandenys“ įgyvendintą ISPA/Sanglaudos fondo finansuojamą projektą sudarė du etapai. Pirmą projekto stadiją sudarė šios sutartys: 

1 sutartis (LOT 1) – Nr. V/2004/V07 „Vilniaus geriamojo vandens magistralės rekonstrukcija klojant cemento skiedinio sluoksnį“: 

 • Darbų sutartis pasirašyta su BĮ „Pipeliners Vilnius“ 2004-10-19 sumai 10 357 134,05 Eur be PVM (su Užsakovo nuosavomis lėšomis).
 • Darbų pabaigos data – 2007-12-14.
 • Įgyvendinus darbų sutartį, cementavimo būdu renovuota 49,377 km vamzdynų.

1 pav. Vandentiekio vamzdis prieš
 cementavimo darbus      
                                  
          
           2 pav. Atliekami cementavimo darbai

 
2 sutartis (LOT 2) – Nr. V/2003/V04 „Geriamojo vandens tiekimo tinklų įvelkant PE vamzdį ir taikant kitus rekonstrukcijos metodus bei nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir rekonstrukcija“: 

 • Darbų sutartis pasirašyta su Vokietijos ir Lietuvos įmonių konsorciumu „Meyer & John GmbH&Co.KG“ bei UAB „Grundolita“ 2004-01-13 sumai 9 994 020,98 Eur (be PVM).
 • Darbų pabaigos data – 2006-02-02.
 • Įgyvendinus darbų sutartį, renovuota 32,933 km vamzdynų, iš jų vandentiekio – 23,961 km ir nuotekų 8,972 km.

1 pav. Vandentiekio ir nuotekų tinklų
rekonstrukcija įtraukiant PE vamzdį          
         
          
           2 pav. Vandentiekio kamera prieš ir po
 renovacijos

 
3 sutartis (LOT 3) – „Vandentiekio vamzdžių keitimas techniniuose koridoriuose“: 

 • Darbų sutartis pasirašyta su UAB „Kamesta“ 2002-09-04 sumai 1 060 000,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pabaigos data - 2004-03-27.
 • Įgyvendinus darbų sutartį, renovuota 7,015 km vandentiekio vamzdynų techniniuose koridoriuose.
             
         
         
1-2 pav. Vamzdis prieš ir po atliktų darbų

 
4 sutartis (LOT 4) – Nr. V/2003/V03 „11 Vilniaus nuotekų siurblinių rekonstrukcija“: 
 • Darbų sutartis su UAB „Siemens“ pasirašyta 2003-11-12 sumai 4 053 017,69 Eur (be PVM).
 • Darbų pabaigos data – 2005-11-21.
 • Įgyvendinus darbų sutartį, renovuotos Žirmūnų, Studentų, N.Vilnios, Šeškinės, Valakampių, Pluošto, Panerių, Geologų, Kirtimų, Pagirių, Vaidotų nuotekų siurblinės.

1 pav. Nuotekų siurblinės Upės gatvėje
rekonstrukcija          
         
          
           2 pav. Upės nuotekų siurblinė po
           rekonstrukcijos

 
5 sutartis (LOT 5) – Nr. V/2003/V05 „Gineitiškių vandentiekio ir nuotekų magistralinių tinklų klojimas bei nuotekų siurblinės statyba Liepkalnio gatvėje“: 
 • Darbų sutartis su UAB „Kamesta“ pasirašyta 2002-11-26 sumai 850 000,00 Eur (be PVM).
 • Darbų pabaigos data – 2004-11-25.
 • Įgyvendinus darbų sutartį, nutiesta 3,1 km nuotekų tinklų bei 1,66 km vandentiekio tinklų, pastatytos dvi požeminės nuotekų siurblinės.

         
         
1-2 pav. Nuotekų siurblinė po rekonstrukcijos

 

6 sutartis (LOT 6) – Nr. 2000/LT/16/P/PE/001 „Vilniaus miesto vandens tiekimo ir nuotekų sistemų rekonstrukcijos ir plėtros II etapo projektavimo darbai“: 

 • Paslaugų sutartis su Sellin Ingenierplanung pasirašyta 2002-11-25 sumai 630 530,00 Eur (be PVM).
 • Paslaugų teikimo pabaiga – 2004-03-25.
 • Projektuotojas pristatė Gineitiškių ir Riešės rajonų tinklų plėtros projektus ir statybos leidimus.
  

7 sutartis (LOT 7) – Nr. 2000/LT/16/P/PE/001-03-001 „Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų Vilniuje renovavimo ir plėtros projekto I etapo statybos darbų techninė priežiūra“: 

 • Paslaugų sutartis su bendrove „Safege Consulting Engineers“ pasirašyta 2002-10-02 sumai 193 945,00 Eur (be PVM).
 • Paslaugų teikimo pabaiga – 2004-04-30.
 • Konsultantas atliko užduotis, priskirtas FIDIC Inžinieriaus funkcijoms pagal FIDIC Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygas („Raudonoji“ knyga).

Sutartis Nr. 2004/1/ND/P/LT „Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų Vilniuje renovavimo ir plėtros projekto I ir II etapų statybos techninė priežiūra“:

 • Paslaugų sutartis dėl techninės priežiūros likusiam projekto įgyvendinimo laikui su UAB „Baltijos konsultacinė grupė“ (dabar UAB „Sweco Lietuva“) pasirašyta 2004-07-15 sumai 89 347,78 Eur (be PVM).
 • Paslaugų teikimo pabaiga – 2007-01-31.
 • Konsultantas atliko užduotis, priskirtas FIDIC Inžinieriaus funkcijoms pagal FIDIC Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygas („Raudonoji“ knyga).
  

Antrą projekto stadiją sudarė šios sutartys: 

8 sutartis (LOT 8) – Nr. 2004/1/ND/P/LT „Vandentiekio tinklų rekonstrukcija padengiant cemento skiediniu ir kitais suvirinimo metodais Vilniaus centre. Vandentiekio magistralės renovacija nuo Pagirių vandenvietės iki Kirtimų rezervuaro Vilniuje“: 

 • Darbų sutartis su UAB „Grundolita“ pasirašyta 2006-12-06 sumai 2 924 887,34 Eur (be PVM).
 • Darbų pabaigos data – 2008-05-14.
 • Įgyvendinus darbų sutartį, renovuota 9,052 km vandentiekio magistralės.


1 pav. Naujai įtraukiamas vamzdis
vandentiekio kameroje    
         
          
          2 pav. Perėjimo per geležinkelį PE 100 D500
          PN16 vamzdžiais plieniniame futliare Dn800,
          L= 48m įrengimas prastūmimo būdu

 

9 sutartis (LOT 9) – Nr. V/2004/V/12 „Vandentiekio ir nuotekynės tinklai bei įrenginiai Gineitiškėse Vilniaus rajone“: 

 • Darbų sutartis su UAB „Kamesta“pasirašyta 2005-05-26 sumai 1 509 877,06 Eur (be PVM).
 • Darbų pabaigos data – 2007-05-31.
 • Įgyvendinus darbų sutartį, nutiesta 6,203 km vandentiekio ir 4,072 km kvartalinių nuotekų ir 2, 586 km slėginių nuotekų tinklų, pastatytos 4 nuotekų siurblinės.

1 pav. Renovacijai paruoštas suvirintas
PE vandentiekio vamzdis           
         
          
           2 pav. Pastatyta vandentiekio siurblinė
           Antežerio g.
 

10 sutartis. „Tarandės vandentiekio ir nuotekų kvartalinių ir magistralinių tinklų klojimas“. Šio objekto projektas nukeltas į Neries upės baseino investicinės programos I etapo projektą. 

 
11 sutartis. „Bajorų vandentiekio ir nuotekų kvartalinių ir magistralinių tinklų klojimas“. Šio objekto projektas nukeltas į Neries upės baseino investicinės programos I etapo projektą. 
 

12 sutartis (LOT 12)  Nr. V/2005/V/15 „Vandentiekio ir nuotekynės tinklai bei įrenginiai Riešėje Vilniaus rajone“: 

 • Darbų sutartis su UAB „Grundolita“ pasirašyta 2005-10-13 sumai 8 543 785,83 Eur (be PVM).
 • Darbų pabaigos data - 2007-12-31.
 • Įgyvendinus darbų sutartį, nutiesta 28,573 km nuotekų tinklų, 32,539 km vandentiekio tinklų, pastatytos 8 nuotekų siurblines.

1 pav. Išramstyta technologinė duobė
būsimai vandentiekio kamerai          
         
          
           2 pav. Naujas nuotekų kolektorius
           išramstytoje tranšėjoje
 

13 sutartis. „Balsių vandentiekio ir nuotekų kvartalinių ir magistralinių tinklų klojimas“. Šio objekto projektas nukeltas į Neries upės baseino investicinės programos I etapo projektą. 

 
14 sutartis  Nr. 2007/107/A/V/LT „Vilniaus vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtros ir renovacijos darbų techninė priežiūra lot 1, 8, 9, 12 sutartims“: 

 • Paslaugų sutartis su UAB „SWECO BKG LSPI“ (dabar – UAB „Sweco Lietuva) pasirašyta 2007-03-09 sumai 133 25,21 Eur (be PVM).
 • Paslaugų teikimo pabaiga – 2010-05-09.
 • Konsultantas atliko užduotis, priskirtas FIDIC Inžinieriaus funkcijoms pagal FIDIC Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygas („Raudonoji“ knyga).


Šis projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.