Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0016 "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus mieste"

Projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0016 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus mieste“ (toliau – projektas) tikslas – centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės užtikrinimas Vilniaus miesto – Baltupių, Naujasodžio g., Antakalnio, Kremplių g., Šnipiškių, sodų bendrijų „Švietimas“, „Pavilnys“, „Rūta“, „Varnėnas“ gyventojams. Šių teritorijų geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistema nėra pakankamai išplėtota. Gyventojams, kurie neturi galimybės prisijungti prie viešųjų vandentiekio ir nuotekų tinklų, negalima užtikrinti higienos normas atitinkančio geriamojo vandens ir tinkamo nuotekų šalinimo. Įgyvendinus projektą, minėtose teritorijose nutiesta 13,37 km naujų vandentiekio ir 34,01 km naujų nuotekų tinklų, pastatytos 2 vandens kėlimo stotelės ir 6 nuotekų siurblinės. Prie nuotekų tinklų sudaryta galimybė prisijungti 881 būstams (1938 gyventojams), prie vandentiekio tinklų sudaryta galimybė prisijungti 344 būstams (757 gyventojams).

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus bei uždavinius, 2016 m. liepos 22 d. pasirašyta dvišalė sutartis Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0016 tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Vilniaus vandenys“. Bendra projekto vertė 5 077 734,99 Eur, iš jų 4 636 488,67 Eur tinkamų lėšų finansavimui skyrė Europos Sąjunga. 441 246,32 Eur įsipareigojo finansuoti Projekto vykdytojas UAB „Vilniaus vandenys“.

Projektas baigtas įgyvendinti 2016 m. spalio 31 d. Įgyvendinant projektą, pasirašytos 7 darbų sutartys bei 1 paslaugų sutartis:

1 sutartis – Nr. 447-06(23.2.2-56) „Vandentiekio bei nuotekų tinklų plėtra sodų bendrijų teritorijose Antakalnio gyvenamajame rajone“ (pateikiama 1 schema2 schema, 3 schema):

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašyta 2014-06-03 sumai 2 625 886,99 Eur (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2016-10-31.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, nutiesta 7,171 km vandentiekio tinklų, 18,251 km nuotekų tinklų, pastatytos 3 nuotekų siurblinės bei 2 vandens kėlimo stotelės. Atlikta 100 % darbų.

2 sutartis – Nr. 447-07(23.2.2-56) „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šnipiškėse, Vilniuje“ (pateikiama schema)

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB „Instita“ pasirašyta 2014-06-04 sumai 345 485,49 Eur (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2016-01-08.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, nutiesta 0,069 km vandentiekio tinklų bei 2,439 km nuotekų tinklų. Atlikta 100 % darbų.

3 sutartis – Nr. 447-10(23.2.2-56) „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra S.B. „Švietimas“, Vilniuje“ (pateikiama schema):  
 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB „Inžineriniai tinklai“ pasirašyta 2014-06-06 sumai 657 922,55 Eur (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2015-11-06.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, nutiesta 3,556 km vandentiekio tinklų bei 3,740 km nuotekų tinklų. Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai objekte baigti. Atlikta 100 % darbų.

4 sutartis – Nr. 447-08(23.2.2-56) „Nuotekų tinklų plėtra Kremplių gatvėje, Vilniuje“ (pateikiama schema):

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB „KRS“ pasirašyta 2014-06-05 sumai 251 506,03 Eur (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2015-10-07.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, nutiesta 1,795 km nuotekų tinklų ir pastatyta nuotekų siurblinė. Atlikta 100 % darbų.

5 sutartis – Nr. 447-09(23.2.2-56) „Vandentiekio ir nuotekų tinklai Naujasodžio gatvėje, Paneriuose, Vilniuje“ (pateikiama schema):

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB „KRS“ pasirašyta 2014-06-05 sumai 447 173,31 Eur (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2015-11-19.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, nutiesta 2,569 km vandentiekio tinklų, 2,474 km nuotekų tinklų ir pastatyta nuotekų siurblinė. Atlikta 100 % darbų.

6 sutartis – Nr. 447-11(23.2.2-56) „Nuotekų tinklų plėtra Baltupių gyvenamajame rajone“ (pateikiama schema):

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su AB-F „VITI“ pasirašyta 2014-06-09 sumai 238 453,81 Eur (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2016-09-15.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį nutiesta 1,599 km nuotekų tinklų ir pastatyta nuotekų siurblinė. Atlikta 100 % darbų, už 238 453,81 Eur (be PVM).
  

7 sutartis - Nr. 447-12(23.2.2-56) "Nuotekų tinklų plėtra S.B. "Pavilnys", S.B. "Rūta", S.B. "Varnėnas", Vilniuje" (pateikiama schema):

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB "Instita" pasirašyta 2014-09-16 sumai 428 996,83 Eur (be PVM);
 • Darbų pabaiga - 2015-10-23.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, nutiesta 3,713 km nuotekų tinklų. Atlikta 100 % darbų.

8 sutartis – Nr. 447-05(23.2.2-56) Techninės priežiūros ir administravimo paslaugos, įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus mieste“:

 • Techninės priežiūros administravimo paslaugų sutartis su UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ pasirašyta 2014-05-30 sumai 92 620,48 Eur (be PVM). 2016-08-25 pasirašytas šalių susitarimas ir sutarties kaina sumažinta iki 82.310,00 Eur (be PVM).
 • Paslaugų baigimo laikas – 2016-11-30.
 • Konsultantas atliko užduotis, priskirtas FIDIC Inžinieriaus pagal FIDIC Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas (FIDIC „Geltonoji“ knyga). Taip pat teikė projekto administravimo ir statybos darbų techninės priežiūros vykdymo, jų paleidimo, derinimo ir statinių perdavimo-priėmimo metu paslaugas. Suteikta 100 % paslaugų, už 82.310 Eur (be PVM).
  

Projektas finansuojamas iš Europos Sanglaudos fondo.

ES parama - investicija į Jūsų ateitį!

ESFIVP-logotipas-vienspalvis-1.png