Projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-05-022 „Bukčių vandens ruošimo įrenginių projektavimo ir statybos darbai“

Projekto Nr.VP3-3.1-AM-01-V-05-022 „Bukčių vandens ruošimo įrenginių projektavimo ir statybos darbai“ (toliau – projektas) tikslas - 100000 Vilniečių tiekti geresnės kokybės vandenį, atitinkantį Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ ir atitinkantį pagrindinius vandens kokybės parametrų dydžius.

Iš Bukčių vandenvietės vanduo tiekiamas į Lazdynus, Lazdynėlius, Karoliniškes, Bukčius, Buivydiškes ir Pilaitę, t.y., aptarnaujama 5-dalis Vilniaus miesto vartotojų. Šiuose rajonuose gyventojų skaičius siekia apie 100000. Įgyvendinus projektą, kokybiškas vanduo tiekiamas ir Zujūnų, Sudervės kryptimi.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius 2013 m. liepos 11 d. LR Aplinkos ministro sprendimu Nr. D1-515 projektui skirtas finansavimas iš LR biudžeto lėšų. 2014 m. gegužės 26 d. pasirašyta trišalė (tarp LR aplinkos ministerijos, LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Vilniaus vandenys“) projekto biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. LF-1/05-022. 2015-06-30 projekto biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. LF-1/05-022 nutraukta ir 2015-06-30 LR Aplinkos ministro sprendimu Nr. 01-515 projektui skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. 

Projekto tinkamų lėšų finansavimui iš viso skirta 3 791 126 Eur Europos Sąjungos lėšų, 446 014,83 Eur LR biudžeto lėšų. 223 007,42 Eur įsipareigojo finansuoti Projekto vykdytojas UAB „Vilniaus vandenys“.

Projektas baigtas įgyvendinti. Įgyvendinant projektą, pasirašyta 1 darbų sutartis:

Sutartis Nr.64-1/2011/20-207(4.36-05) „Bukčių vandens ruošimo įrenginių projektavimo ir statybos darbai“:

  • Projektavimo ir darbų sutartis su UAB „Eigesa“ pasirašyta 2012-12-12 sumai 4 460 148,28 Eur (15 400 000,00 Lt) (be PVM).
  • Darbų pabaiga – 2015-01-15.
  • Įgyvendinant projektą suprojektuoti ir pastatyti vandens kokybės gerinimo įrenginiai (vandens ruošykla), vandens ruošyklos našumas 13 000 m³/d, vidutinis valandos debitas 625 m³/h, maksimalus valandinis debitas 810 m³/h, renovuota dalis esamų magistralinių vandentiekio (apie 570 m) ir nuotekų tinklų (apie 259 m) bei esami vandentiekio šuliniai (kameros), rekonstruotas II vandens kėlimo stoties elektros ūkis. Atlikta 100 % darbų.

ES parama – investicija į Jūsų ateitį.