Vadovai

Pagal bendrovės įstatus, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.

2019-04-04 registruota bendrovės įstatų redakcija

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą sudaro Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybės.

 

Bendrovės stebėtojų taryba

Stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai, kuriuos renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.
Stebėtojų tarybos įgaliojimai baigėsi 2019 m. balandžio 29 d.

 


Bendrovės valdyba

Valdybą sudaro 7 nariai, kuriuos renka stebėtojų taryba 4 metams. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
Valdybos įgaliojimai baigėsi 2019 m. balandžio 29 d. 

 

Bendrovės vadovas

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba. 

2018 m. liepos 20 d. bendrovės valdybos sprendimu generaliniu direktoriumi paskirtas atvirą konkursą laimėjęs Marius Švaikauskas. Eiti šias pareigas Marius Švaikauskas pradėjo 2018 m. liepos 24 d.

  

Kiti bendrovės vadovai

Gamybos tarnybos direktorius – Tadas Kazlauskas 

Klientų aptarnavimo tarnybos direktorius – Saulius Savickas   

L. e. p. Veiklos planavimo ir finansų tarnybos direktorė – Zina Chmieliauskienė 

Veiklos organizavimo tarnybos direktorius – Egidijus Anulis