Vadovybė

Pagal bendrovės įstatus, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Jį sudaro Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybės.

 

Bendrovės valdyba

Bendrovės valdybą sudaro 7 nariai, kuriuos renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

2019 m. gruodžio 6 d. visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino naują valdybą, kurią sudaro:  


Adomas Bužinskas

Valdybos pirmininkas

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojas

 


Edvardas Varoneckas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Teisės grupės vadovas

MRomanovski_Linkedin_24.jpg

Miroslav Romanovski

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

 

JPetrauskiene_Linkedin_6.jpg

Jurgita Petrauskienė

Nepriklausoma valdybos narė

LJoffe_Linkedin_4.jpg

Laura Joffė

Nepriklausoma valdybos narė

 

RAmbrazevicius_Linkedin_2.jpg

Rytis Ambrazevičius

Nepriklausomas valdybos narys 

RSerenas_Linkedin_1.jpg

Robertas Šerėnas

Nepriklausomas valdybos narys 

Audito komitetas

2018 m. kovo 8 d. įsteigtas audito komitetas, kuris veikia kaip patariamasis valdybos organas. Audito komitetą sudaro 3 nariai.

2019 m. gruodžio 13 d. bendrovės valdyba patvirtino naują audito komitetą, kurį sudaro:

JPetrauskiene_Linkedin_6.jpg

Jurgita Petrauskienė

Nepriklausoma valdybos narė

 

RAmbrazevicius_Linkedin_2.jpg

Rytis Ambrazevičius

Nepriklausomas valdybos narys

LJoffe_Linkedin_4.jpg

Laura Joffė

Nepriklausoma valdybos narė

 


Bendrovės vadovai

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba. 

2018 m. liepos 20 d. bendrovės valdybos sprendimu generaliniu direktoriumi paskirtas atvirą konkursą laimėjęs Marius Švaikauskas. Eiti šias pareigas Marius Švaikauskas pradėjo 2018 m. liepos 24 d.

Generaliniam direktoriui tiesiogiai pavaldūs tarnybų vadovai.

ms.jpg

Marius Švaikauskas

Generalinis direktorius

 

TKazlauskas_Linkedin_9.jpg

Tadas Kazlauskas

Gamybos tarnybos direktorius

SSavickas_Linkedin_11.jpg

Saulius Savickas

Klientų aptarnavimo tarnybos direktorius 

EAnulis_Linkedin_16.jpg

Egidijus Anulis

Veiklos organizavimo tarnybos direktorius

Gintaras_Samuolis.jpg

Gintaras Samuolis

Veiklos planavimo ir finansų tarnybos direktorius