Vadovybė

Pagal bendrovės įstatus, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Jį sudaro Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybės.

 

Bendrovės valdyba

Bendrovės valdybą sudaro 7 nariai, kuriuos renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

2019 m. gruodžio 6 d. visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino naują valdybą, kurią sudaro: 

  

ABužinskas_Linkedin_20.jpg

 

Adomas Bužinskas

 

Valdybos pirmininkas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

EVoroneckas_Linkedin_27.jpg

 

Edvardas Varoneckas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės grupės vadovas

MRomanovski_Linkedin_24.jpg

 

Miroslav Romanovski

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

JPetrauskiene_Linkedin_6.jpg

 

Jurgita Petrauskienė

 

Nepriklausoma valdybos narė

LJoffe_Linkedin_4.jpg

 

Laura Joffė

 

Nepriklausoma valdybos narė

RAmbrazevicius_Linkedin_2.jpg

 

Rytis Ambrazevičius

 

Nepriklausomas valdybos narys

RSerenas_Linkedin_1.jpg

 

Robertas Šerėnas

 

Nepriklausomas valdybos narys


 

Audito komitetas

2018 m. kovo 8 d. įsteigtas audito komitetas, kuris veikia kaip patariamasis valdybos organas. Audito komitetą sudaro 3 nariai.

2019 m. gruodžio 13 d. bendrovės valdyba patvirtino naują audito komitetą, kurį sudaro:

JPetrauskiene_Linkedin_6.jpg

 

Jurgita Petrauskienė

 

Nepriklausoma valdybos narė

LJoffe_Linkedin_4.jpg

 

Laura Joffė

 

Nepriklausoma valdybos narė

RAmbrazevicius_Linkedin_2.jpg

 

Rytis Ambrazevičius

 

Nepriklausomas valdybos narys

 

Bendrovės vadovai

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba. 

2018 m. liepos 20 d. bendrovės valdybos sprendimu generaliniu direktoriumi paskirtas atvirą konkursą laimėjęs Marius Švaikauskas. Eiti šias pareigas Marius Švaikauskas pradėjo 2018 m. liepos 24 d.

Bendrovės vadovui tiesiogiai pavaldūs tarnybų vadovai.

ms.jpg

 

Marius Švaikauskas

 

Generalinis direktorius

TKazlauskas_Linkedin_9.jpg

 

Tadas Kazlauskas

 

Gamybos tarnybos direktorius

SSavickas_Linkedin_11.jpg

 

Saulius Savickas

 

Klientų aptarnavimo tarnybos direktorius

EAnulis_Linkedin_16.jpg

 

Egidijus Anulis

 

Veiklos organizavimo tarnybos direktorius