Vandens kokybė

Bendrovės „Vilniaus vandenys“ tiekiamo vandens kokybę nuolat kontroliuoja geriamojo vandens laboratorija, atestuota atlikti mikrobiologinius, fizikinius ir cheminius geriamojo vandens tyrimus. Laboratorija tiria Vilniaus miesto bei Šalčininkų, Švenčionių ir Vilniaus rajonų geriamąjį vandenį. Per metus laboratorijoje atliekama per 20 tūkst. įvairių vandens tyrimų. Cheminiai (indikatoriniai ir toksiniai), fizikiniai bei mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Šiuo metu nustatoma per 50 rodiklių.

Žemėlapis testuojamas. Jei pastebite trikdžius, netikslumus, kviečiame pranešti bendrovei – komunikacija@vv.lt

Nors mūsų požeminis vanduo yra apsaugotas nuo išorinės taršos, tačiau intensyvi žmogaus veikla (pramonė, žemės ūkis, transportas, buitinės atliekos) nuolat teršia aplinką ir gali susidaryti sąlygos kenksmingoms medžiagoms pakliūti į vandenį. Todėl būtina nuosekli ir nuolatinė geriamojo vandens kontrolė. 

Beveik visi elementai, esantys vandenyje yra reikalingi žmogaus organizmui. Su geriamuoju vandeniu mes gauname nuo 1 iki 10 proc. reikalingų per parą mikroelementų kiekio, tačiau jų perteklius vandenyje gali lemti įvairius funkcinius sutrikimus ir ligas. Todėl šių medžiagų koncentracijos (vertės) griežtai ribojamos. 

Tiekiamas vanduo yra saugus ir kokybiškas, jeigu nustatomų rodiklių kiekiai neviršija ribinių ir specifikuotų verčių ir atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ bei ES Tarybos direktyvos 98/83/EB „Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės“ reikalavimus. Iškilus mikrobinės taršos pavojui, „Vilniaus vandenų“ eksploatuojamose vandenvietėse yra galimybė dezinfekuoti geriamąjį vandenį natrio hipochlorito tirpalu. 

Geriamasis vanduo turi atitikti šiuos reikalavimus: 
  • Jame negali būti patogeninių mikroorganizmų, virusų ir pirmuonių.
  • Vanduo turi turėti geras organoleptines (skonio, kvapo, skaidrumo ir kt.) savybes.
  • Vandenyje negali būti toksinių medžiagų ir druskų daugiau nei leidžia normatyvai. 

Savo vandens kokybę (gręžinio, šulinio, vandens iš čiaupo) ištirti galite užsisakę papildomą paslaugą „Vandens tyrimai“. Visą informaciją apie „Vilniaus vandenų“ teikiamas papildomas paslaugas ir jų kainas rasite NAMAMS / PAPILDOMOS PASLAUGOS arba ĮMONĖMS / PAPILDOMOS PASLAUGOS.

 
 
Dažniausiai užduodami klausimai