Antavilių vandenvietė

Antavilių vandenvietė 2018 m.

 Rodiklio ar parametro vertės pavadinimas

Mato vienetas

Ribinė arba specifikuota vertė,  pagal LR HN 24:2017

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų didžiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų mažiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų vidurkis

1

2

3

4

5

6

1. Temperatūra

°C

-

9,0

8,0

8,7

2. Vandenilio jonų koncentracija

pH vienetai

6,5 – 9,5

8,05

7,51

7,73

3. Savitasis elektros laidis

µS cm-1 20°C temperatūroje

2500

590

458

528

4. Kvapo slenkstis

-

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

5. Skonio slenkstis

-

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

6. Drumstumas

Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)

4

0,93

0,18

0,50

7. Spalva

mg/l Pt(l=436 nm)

30

8

3

5

8. Amonis

mg/l

0,5

0,11

<0,01

0,01

9. Bendroji geležis

µg/l

200

111

<10

16

10. Manganas

µg/l

50

18

<6

7

11. Sulfatas

mg/l

250

27

19

24

12. Chloridas

mg/l

250

23,96

15,59

19,49

13. Nitratas

mg/l

50

1,27

1,11

1,18

14. Nitritas

mg/l

0,1

0,003

<0,003

0,003

15. Permanganato indeksas

mg/l O2

5,0

2,24

0,44

1,38

16. Fluoridas

mg/l

1,5

0,20

0,12

0,15

17. Boras

mg/l

1,0

0,054

0,008

0,039

18. Aliuminis

µg/l

200

-

-

<20

19. Arsenas

µg/l

10

-

-

<1

20. Cianidas

µg/l

50

-

-

<5

21. Gyvsidabris

µg/l

1,0

-

-

<0,05

22. Kadmis

µg/l

5,0

-

-

<0,5

23. Chromas

µg/l

50

-

-

<2

24. Nikelis

µg/l

20

-

-

<2

25. Švinas

µg/l

25

-

-

<1

26. Stibis

µg/l

5,0

-

-

<1,3

27. Selenas

µg/l

10

-

-

<1

28. Varis

mg/l

2,0

-

-

<0,03

29. Natris

mg/l

200

13,8

9,7

12,2

30. Koliforminių bakterijų sk.

Skaičius

0

0

0

0

31. Žarninių lazdelės (Escherichia. coli)

Skaičius 100 ml vandens

0

0

0

0

32. Žarninių enterokokai

Skaičius 100 ml vandens

0

0

0

0

33. Kolonijas sudarantys vienetai 22°C

Skaičius 1 ml vandens

Be nebūdingų pokyčių

78

neaptikta

9

34. Tritis

Bq/l

100

-

-

<0,9

35. Indikacinė dozė

mSv

0,10

-

-

<0,1

 

Benzeno, benzo(a)pireno, 1,2  dichloretano, tetrachloreteno, trichloreteno, pesticidų, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių ir haloformų nenustatoma  (nėra arba yra mažiau negu patvirtintų metodų nustatymo riba).