Salininkų vandenvietė 2019 m.

Rodiklio ar parametro vertės pavadinimas

Mato vienetas

Ribinė arba specifikuota vertė pagal LR HN 24:2017

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų didžiausia vertė*

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų mažiausia vertė*

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų vidurkis

1

2

3

4

5

6

1. Temperatūra

°C

-

10,7

8,0

9,1

2. Vandenilio jonų koncentracija

pH vienetai

6,5 – 9,5

7,66

7,51

7,57

3. Savitasis elektros laidis

µS cm-1 20°C temperatūroje

2500

511

500

505

4. Kvapo slenkstis

-

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

5. Skonio slenkstis

-

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

6. Drumstumas

Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)

4

0,7

0,18

0,44

7. Spalva

mg/l Pt(l=436 nm)

30

4

<3

3

8. Amonis

mg/l

0,5

-

-

0,012

9. Bendroji geležis

µg/l

200

28

<10

15

10. Manganas

µg/l

50

17

<6

8

11. Sulfatas

mg/l

250

-

-

8

12. Chloridas

mg/l

250

-

-

17,63

13. Nitratas

mg/l

50

-

-

0,77

14. Nitritas

mg/l

0,1

-

-

<0,003

15. Permanganato indeksas

mg/l O2

5,0

-

-

0,75

16. Fluoridas

mg/l

1,5

-

-

0,23

17. Boras

mg/l

1,0

-

-

0,13

18. Aliuminis

µg/l

200

-

-

<20

19. Arsenas

µg/l

10

-

-

<1

20. Cianidas

µg/l

50

-

-

<5

21. Gyvsidabris

µg/l

1,0

-

-

<0,05

22. Kadmis

µg/l

5,0

-

-

<1

23. Chromas

µg/l

50

-

-

<1

24. Nikelis

µg/l

20

-

-

<1

25. Švinas

µg/l

25

-

-

<2

26. Stibis

µg/l

5,0

-

-

<1

27. Selenas

µg/l

10

-

-

<1

28. Varis

mg/l

2,0

-

-

<0,03

29. Natris

mg/l

200

-

-

6,0

30. Koliforminių bakterijų sk.

Skaičius

0

0

0

0

31. Žarninių lazdelės (Escherichia. coli)

Skaičius 100 ml vandens

0

0

0

0

32. Žarninių enterokokai

Skaičius 100 ml vandens

0

0

0

0

33. Kolonijas sudarantys vienetai 22°C

Skaičius 1 ml vandens

Be nebūdingų pokyčių

5

neaptikta

5

34. Tritis

Bq/l

100

-

-

<0.9

35. Indikacinė dozė

mSv

0,10

-

-

<0.1

* Tiriamojo mėginio metinių rezultatų didžiausia ir mažiausia vertė nustatoma A grupės rodikliams, kurie pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintą metinį tyrimų planą tiriami 1–2 kartus per mėnesį. B grupės rodikliai tiriami vieną kartą metuose, todėl jie neturi didžiausios ir mažiausios vertės.


Benzeno, benzo(a)pireno, 1,2-dichloretano, tetrachloreteno, trichloreteno, pesticidų, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių ir haloformų nenustatoma  (nėra arba yra mažiau negu patvirtintų metodų nustatymo riba).