Senamiestis. Sereikiškių, Tupatiškių, Vingio parko vandenvietės

Sereikiškių vandenvietė

Analitė

Analitės vertės

vienetas

Leidžiama didžiausia analitės vertė pagal LR HN 24:2017

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų didžiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų mažiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų vidurkis

1

2

3

4

5

6

1.Temperatūra

°C

8,2

8,1

8,1

2.Vandenilio jonų koncentracija

pH vienetai

6,5 – 9,5

7,80

7,53

7,66

3.Savitasis elektros laidis

µS cm-1 25°C temperatūroje

2500

492

417

451

4.Kvapo slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

5.Skonio slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

6.Drumstumas

DV pagal formaziną

4

0,22

0,12

0,17

7.Spalva

mg/l Pt

(l=436 nm)

30

7

<3

3

8.Amonis

mg/l

0,5

0,012

<0,01

<0,01

9.Bendroji geležis

µg/l

200

35

<6

19

10. Manganas

µg/l

50

25

<6

11

11. Sulfatas

mg/l

250

16,6

13,7

15,2

12. Chloridas

mg/l

250

4,45

4,34

4,40

13. Nitratas

mg/l

50

1,21

1,19

1,20

14. Nitritas

mg/l

0,1

<0,003

<0,003

<0,003

15.Permanganato indeksas

mg/l O2

5,0

<0,3

<0,3

<0,3

16. Fluoridas

mg/l

1,5

0,29

0,29

0,29

17. Boratas

mg/l

1,0

0,03

0,02

0,03

18. Aliuminis

µg/l

200

<20

<20

<20

19. Arsenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

20. Cianidas

µg/l

50

<10

<10

<10

21. Gyvsidabris

µg/l

1,0

<0,05

<0,05

<0,05

22. Kadmis

µg/l

5,0

0,79

<0,1

0,4

23. Chromas

µg/l

50

<2,0

<2,0

<2,0

24. Nikelis

µg/l

20

<2,0

<2,0

<2,0

25. Švinas

µg/l

25

<2,0

<2,0

<2,0

26. Stibis

µg/l

5,0

<1,3

<1,3

<1,3

27. Selenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

28. Varis

mg/l

2,0

<0,03

<0,03

<0,03

29. Natris

mg/l

200

5,5

4,3

4,9

30.Koliforminių bakterijų skaičius

0

0

0

0

31.Žarninių lazdelių skaičius (E. coli)

0

0

0

0

32.Žarninių enterakokų skaičius

0

0

0

0

33.Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

-

-

15

Chlororganinių junginių (1,2 - dichloretano, tetrachloreteno, trichloreteno), pesticidų, angliavandenilių (daugiaciklinių aromatinių, benzpireno, benzeno) ir organinės anglies geriamajame vandenyje praktiškai neaptinkama.

Tupatiškių vandenvietė

Analitė

Analitės vertės

vienetas

Leidžiama didžiausia analitės vertė pagal LR HN 24:2003

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų didžiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų mažiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų vidurkis

1

2

3

4

5

6

1.Temperatūra

°C

8,4

7,9

8,2

2.Vandenilio jonų koncentracija

pH vienetai

6,5 – 9,5

7,81

7,51

7,67

3.Savitasis elektros laidis

µS cm-1 25°C temperatūroje

2500

460

439

452

4.Kvapo slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

5.Skonio slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

6.Drumstumas

DV pagal formaziną

4

10,57

0,13

0,25

7.Spalva

mg/l Pt

(l=436 nm)

30

7

<3

3

8.Amonis

mg/l

0,5

0,048

<0,01

0,019

9.Bendroji geležis

µg/l

200

55

<6

24

10. Manganas

µg/l

50

40

7

24

11. Sulfatas

mg/l

250

17,9

13,9

17,0

12. Chloridas

mg/l

250

3,8

3,4

3,6

13. Nitratas

mg/l

50

1,0

0,8

0,9

14. Nitritas

mg/l

0,1

0,013

0,003

0,008

15.Permanganato indeksas

mg/l O2

5,0

0,49

0,32

0,38

16. Fluoridas

mg/l

1,5

0,30

0,28

0,29

17. Boratas

mg/l

1,0

0,030

0,020

<0,030

18. Aliuminis

µg/l

200

<20

<20

<20

19. Arsenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

20. Cianidas

µg/l

50

<10

<10

<10

21. Gyvsidabris

µg/l

1,0

<0,05

<0,05

<0,05

22. Kadmis

µg/l

5,0

<0,1

<0,1

<0,1

23. Chromas

µg/l

50

<2,0

<2,0

<2,0

24. Nikelis

µg/l

20

<2,0

<2,0

<2,0

25. Švinas

µg/l

25

<2,0

<2,0

<2,0

26. Stibis

µg/l

5,0

<1,3

<1,3

<1,3

27. Selenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

28. Varis

mg/l

2,0

<0,03

<0,03

<0,03

29. Natris

mg/l

200

4,8

4,6

4,7

30.Koliforminių bakterijų skaičius

0

0

0

0

31.Žarninių lazdelių skaičius (E. coli)

0

0

0

0

32.Žarninių enterakokų skaičius

0

0

0

0

33.Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22?C

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Chlororganinių junginių (1,2 - dichloretano, tetrachloreteno, trichloreteno), pesticidų, angliavandenilių (daugiaciklinių aromatinių, benzpireno, benzeno) ir organinės anglies geriamajame vandenyje praktiškai neaptinkama.


Vingio parko vandenvietė

Analitė

Analitės vertės

vienetas

Leidžiama didžiausia analitės vertė pagal LR HN 24:2003

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų didžiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų mažiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų vidurkis

1

2

3

4

5

6

1.Temperatūra

°C

8,7

7,8

8,1

2.Vandenilio jonų koncentracija

pH vienetai

6,5 – 9,5

7,79

7,31

7,58

3.Savitasis elektros laidis

µS cm-1 25°C temperatūroje

2500

721

693

709

4.Kvapo slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

5.Skonio slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

6.Drumstumas

DV pagal formaziną

4

0,59

0,16

0,33

7.Spalva

mg/l Pt

(l=436 nm)

30

7

<3

3

8.Amonis

mg/l

0,5

0,051

<0,01

0,031

9.Bendroji geležis

µg/l

200

110

24

63

10. Manganas

µg/l

50

153

120

136

11. Sulfatas

mg/l

250

52,5

48,2

50,5

12. Chloridas

mg/l

250

41,5

39,3

40,4

13. Nitratas

mg/l

50

2,29

2,33

2,63

14. Nitritas

mg/l

0,1

0,015

<0,003

0,006

15.Permanganato indeksas

mg/l O2

5,0

0,59

0,53

0,56

16. Fluoridas

mg/l

1,5

0,2

0,19

0,20

17. Boratas

mg/l

1,0

0,040

0,035

0,038

18. Aliuminis

µg/l

200

<20

<20

<20

19. Arsenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

20. Cianidas

µg/l

50

<10

<10

<10

21. Gyvsidabris

µg/l

1,0

<0,05

<0,05

<0,05

22. Kadmis

µg/l

5,0

<0,1

<0,1

<0,1

23. Chromas

µg/l

50

<2,0

<2,0

<2,0

24. Nikelis

µg/l

20

<2,0

<2,0

<2,0

25. Švinas

µg/l

25

<2,0

<2,0

2,5

26. Stibis

µg/l

5,0

<1,3

<1,3

<1,3

27. Selenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

28. Varis

mg/l

2,0

<0,03

<0,03

<0,03

29. Natris

mg/l

200

20,0

19,0

19,5

30.Koliforminių bakterijų skaičius

0

0

0

0

31.Žarninių lazdelių skaičius (E. coli)

0

0

0

0

32.Žarninių enterakokų skaičius

0

0

0

0

33.Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C

Be nebūdingų pokyčių

Be nebūdingų pokyčių

Be nebūdingų pokyčių

Be nebūdingų pokyčių

Chlororganinių junginių (1,2 - dichloretano, tetrachloreteno, trichloreteno), pesticidų, angliavandenilių (daugiaciklinių aromatinių, benzpireno, benzeno) ir organinės anglies geriamajame vandenyje praktiškai neaptinkama.