Naujosios Vilnios vandenvietė

Naujosios Vilnios vandenvietė 2018 m.

 Rodiklio ar parametro vertės pavadinimas

Mato vienetas

Ribinė arba specifikuota vertė,  pagal LR HN 24:2017

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų didžiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų mažiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų vidurkis

1

2

3

4

5

6

1. Temperatūra

°C

-

9,0

8,0

8,6

2. Vandenilio jonų koncentracija

pH vienetai

6,5 – 9,5

8,06

7,50

7,68

3. Savitasis elektros laidis

µS cm-1 20°C temperatūroje

2500

497

453

480

4. Kvapo slenkstis

-

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

5. Skonio slenkstis

-

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

6. Drumstumas

Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)

4

3,8

0,59

1,3

7. Spalva

mg/l Pt(l=436 nm)

30

4

3

4

8. Amonis

mg/l

0,5

0,23

0,01

0,18

9. Bendroji geležis

µg/l

200

568

47

118

10. Manganas

µg/l

50

494

13

59

11. Sulfatas

mg/l

250

-

-

9

12. Chloridas

mg/l

250

-

-

3,95

13. Nitratas

mg/l

50

-

-

1,27

14. Nitritas

mg/l

0,1

-

-

0,005

15. Permanganato indeksas

mg/l O2

5,0

-

-

0,74

16. Fluoridas

mg/l

1,5

-

-

0,20

17. Boras

mg/l

1,0

-

-

0,044

18. Aliuminis

µg/l

200

-

-

<20

19. Arsenas

µg/l

10

-

-

<1

20. Cianidas

µg/l

50

-

-

<5

21. Gyvsidabris

µg/l

1,0

-

-

<0,05

22. Kadmis

µg/l

5,0

-

-

<0,5

23. Chromas

µg/l

50

-

-

<2

24. Nikelis

µg/l

20

-

-

<2

25. Švinas

µg/l

25

-

-

<1

26. Stibis

µg/l

5,0

-

-

<1,3

27. Selenas

µg/l

10

-

-

<1

28. Varis

mg/l

2,0

-

-

<0,03

29. Natris

mg/l

200

-

-

6,8

30. Koliforminių bakterijų sk.

Skaičius

0

0

0

0

31. Žarninių lazdelės (Escherichia. coli)

Skaičius 100 ml vandens

0

0

0

0

32. Žarninių enterokokai

Skaičius 100 ml vandens

0

0

0

0

33. Kolonijas sudarantys vienetai 22°C

Skaičius 1 ml vandens

Be nebūdingų pokyčių

37

neaptikta

10

34. Tritis

Bq/l

100

-

-

<0,9

35. Indikacinė dozė

mSv

0,10

-

-

<0,1Benzeno, benzo(a)pireno, 1,2 dichloretano, tetrachloreteno, trichloreteno, pesticidų, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių ir haloformų nenustatoma  (nėra arba yra mažiau negu patvirtintų metodų nustatymo riba).