Vingio parko vandenvietė

Vingio parko vandenvietė

Analitė

Analitės vertės

vienetas

Leidžiama didžiausia analitės vertė pagal LR HN 24:2017

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų didžiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų mažiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų vidurkis

1

2

3

4

5

6

1.Temperatūra

°C


9,3

8,1

8,5

2.Vandenilio jonų koncentracija

pH vienetai

6,5 – 9,5

7,87

7,33

7,60

3.Savitasis elektros laidis

µS cm-1 25°C temperatūroje

2500

756

675

710

4.Kvapo slenkstis


Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

5.Skonio slenkstis


Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

6.Drumstumas

DV pagal formaziną

4

1,1

0,10

0,34

7.Spalva

mg/l Pt

(l=436 nm)

30

9

<3

7

8.Amonis

mg/l

0,5

0,195

<0,01

0,036

9.Bendroji geležis

µg/l

200

144

23

52

10. Manganas

µg/l

50

157

97

134

11. Sulfatas

mg/l

250

32,9

34,7

33,5

12. Chloridas

mg/l

250

39,2

37,5

38,6

13. Nitratas

mg/l

50

3,72

3,41

3,60

14. Nitritas

mg/l

0,1

0,016

<0,003

0,02

15.Permanganato indeksas

mg/l O2

5,0

0,86

0,61

0,70

16. Fluoridas

mg/l

1,5

0,15

0,14

0,15

17. Boratas

mg/l

1,0

0,056

0,034

0,039

18. Aliuminis

µg/l

200

<10

<10

<10

19. Arsenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

20. Cianidas

µg/l

50

<10

<10

<10

21. Gyvsidabris

µg/l

1,0

<0,05

<0,05

<0,05

22. Kadmis

µg/l

5,0

<0,25

<0,25

<0,25

23. Chromas

µg/l

50

<2,0

<2,0

<2,0

24. Nikelis

µg/l

20

<2,0

<2,0

<2,0

25. Švinas

µg/l

25

<2,0

<2,0

2,5

26. Stibis

µg/l

5,0

<1,3

<1,3

<1,3

27. Selenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

28. Varis

mg/l

2,0

<0,03

<0,03

<0,03

29. Natris

mg/l

200

16,4

33,4

23,6

30.Koliforminių bakterijų skaičius


0

0

0

0

31.Žarninių lazdelių skaičius (E. coli)


0

0

0

0

32.Žarninių enterakokų skaičius


0

0

0

0

33.Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C


Be nebūdingų pokyčių

Be nebūdingų pokyčių

Be nebūdingų pokyčių

Be nebūdingų pokyčių

Chlororganinių junginių (1,2 - dichloretano, tetrachloreteno, trichloreteno), pesticidų, angliavandenilių (daugiaciklinių aromatinių, benzpireno, benzeno) ir organinės anglies geriamajame vandenyje praktiškai neaptinkama.