Žemųjų Panerių vandenvietė

Žemųjų Panerių vandenvietė

Analitė

Analitės vertės

vienetas

Leidžiama didžiausia analitės vertė pagal LR HN 24:2017

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų didžiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų mažiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų vidurkis

1

2

3

4

5

6

1.Temperatūra

°C

8,7

7,8

8,1

2.Vandenilio jonų koncentracija

pH vienetai

6,5 – 9,5

7,96

7,60

7,78

3.Savitasis elektros laidis

µS cm-1 25°C temperatūroje

2500

443

420

432

4.Kvapo slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

5.Skonio slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

6.Drumstumas

DV pagal formaziną

4

8,3

1,1

3,2

7.Spalva

mg/l Pt

(l=436 nm)

30

9

<3

8.Amonis

mg/l

0,5

0,197

<0,01

0,200

9.Bendroji geležis

µg/l

200

906

775

853

10. Manganas

µg/l

50

104

85

94

11. Sulfatas

mg/l

250

20,0

17,0

18,5

12. Chloridas

mg/l

250

4,5

4,5

4,5

13. Nitratas

mg/l

50

0,7

0,17

0,042

14. Nitritas

mg/l

0,1

0,02

0,003

0,01

15.Permanganato indeksas

mg/l O2

5,0

<0,3

<0,3

<0,3

16. Fluoridas

mg/l

1,5

0,28

0,28

0,28

17. Boratas

mg/l

1,0

0,034

0,034

0,034

18. Aliuminis

µg/l

200

<20

<20

<20

19. Arsenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

20. Cianidas

µg/l

50

<10

<10

<10

21. Gyvsidabris

µg/l

1,0

<0,16

<0,09

<0,13

22. Kadmis

µg/l

5,0

<0,1

<0,1

<0,1

23. Chromas

µg/l

50

<2,0

<2,0

<2,0

24. Nikelis

µg/l

20

<2,0

<2,0

<2,0

25. Švinas

µg/l

25

<2,0

<2,0

<2,0

26. Stibis

µg/l

5,0

<1,3

<1,3

<1,3

27. Selenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

28. Varis

mg/l

2,0

<0,03

<0,03

<0,03

29. Natris

mg/l

200

5,1

4,6

4,9

30.Koliforminių bakterijų skaičius

0

0

0

0

31.Žarninių lazdelių skaičius (E. coli)

0

0

0

0

32.Žarninių enterakokų skaičius

0

0

0

0

33.Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C

Be nebūdingų pokyčių

Be nebūdingų pokyčių

Be nebūdingų pokyčių

Be nebūdingų pokyčių

Chlororganinių junginių (1,2 - dichloretano, tetrachloreteno, trichloreteno), pesticidų, angliavandenilių (daugiaciklinių aromatinių, benzpireno, benzeno) ir organinės anglies geriamajame vandenyje praktiškai neaptinkama.