Žvėrynas. Antavilių, Vingio parko vandenvietės

Vingio parko vandenvietė

Analitė

Analitės vertės

vienetas

Leidžiama didžiausia analitės vertė pagal LR HN 24:2003

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų didžiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų mažiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų vidurkis

1

2

3

4

5

6

1.Temperatūra

°C

9,0

8,1

8,6

2.Vandenilio jonų koncentracija

pH vienetai

6,5 – 9,5

7,78

7,10

7,40

3.Savitasis elektros laidis

µS cm-1 25°C temperatūroje

2500

728

641

714

4.Kvapo slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

5.Skonio slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

6.Drumstumas

DV pagal formaziną

4

0,63

0,11

0,26

7.Spalva

mg/l Pt

(l=436 nm)

30

<3

<3

<3

8.Amonis

mg/l

0,5

0,047

<0,01

0,03

9.Bendroji geležis

µg/l

200

48

<6

22

10. Manganas

µg/l

50

143

128

135

11. Sulfatas

mg/l

250

57,8

54,7

56,6

12. Chloridas

mg/l

250

43,3

40,5

42,3

13. Nitratas

mg/l

50

2,66

2,19

2,39

14. Nitritas

mg/l

0,1

0,02

0,01

0,02

15.Permanganato indeksas

mg/l O2

5,0

1,02

0,70

0,87

16. Fluoridas

mg/l

1,5

0,14

0,14

0,14

17. Boratas

mg/l

1,0

0,068

0,037

0,052

18. Aliuminis

µg/l

200

<10

<10

<10

19. Arsenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

20. Cianidas

µg/l

50

<10

<10

<10

21. Gyvsidabris

µg/l

1,0

<0,05

<0,05

<0,05

22. Kadmis

µg/l

5,0

<0,25

<0,25

<0,25

23. Chromas

µg/l

50

<2,0

<2,0

<2,0

24. Nikelis

µg/l

20

<2,0

<2,0

<2,0

25. Švinas

µg/l

25

<2,0

<2,0

2,5

26. Stibis

µg/l

5,0

<1,3

<1,3

<1,3

27. Selenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

28. Varis

mg/l

2,0

<0,002

<0,002

<0,002

29. Natris

mg/l

200

15,9

15,1

15,7

30.Koliforminių bakterijų skaičius

0

0

0

0

31.Žarninių lazdelių skaičius (E. coli)

0

0

0

0

32.Žarninių enterakokų skaičius

0

0

0

0

33.Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

-

-

8

Chlororganinių junginių (1,2 - dichloretano, tetrachloreteno, trichloreteno), pesticidų, angliavandenilių (daugiaciklinių aromatinių, benzpireno, benzeno) ir organinės anglies geriamajame vandenyje praktiškai neaptinkama.

Antavilių vandenvietė

Analitė

Analitės vertės

vienetas

Leidžiama didžiausia analitės vertė pagal LR HN 24:2003

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų didžiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų mažiausia vertė

Tiriamojo mėginio metinių rezultatų vidurkis

1

2

3

4

5

6

1. Temperatūra

°C

9,6

8,1

8,7

2. Vandenilio jonų koncentracija

pH vienetai

6,5 – 9,5

7,81

7,36

7,64

3. Savitasis elektros laidis

µS cm-1 25°C temperatūroje

2500

590

449

528

4.Kvapo slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

5.Skonio slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

Priimtinas vartotojams

6. Drumstumas

DV pagal formaziną

4

1,80

0,11

0,38

7. Spalva

mg/l Pt

(l=436 nm)

30

5

<3

<3

8. Amonis

mg/l

0,5

0,015

<0,01

<0,009

9.Bendroji geležis

µg/l

200

95

<6

42

10. Manganas

µg/l

50

24

<6

7

11. Sulfatas

mg/l

250

44,7

43,8

44,3

12. Chloridas

mg/l

250

25,6

24,6

251

13. Nitratas

mg/l

50

0,90

0,86

0,88

14. Nitritas

mg/l

0,1

0,01

<0,003

0,01

15.Permanganato indeksas

mg/l O2

5,0

0,80

0,70

0,75

16. Fluoridas

mg/l

1,5

0,24

0,23

0,24

17. Boratas

mg/l

1,0

0,046

0,043

0,045

18. Aliuminis

µg/l

200

<10

<10

<10

19. Arsenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

20. Cianidas

µg/l

50

<10

<10

<10

21. Gyvsidabris

µg/l

1,0

<0,05

<0,05

<0,05

22. Kadmis

µg/l

5,0

<0,25

<0,25

<0,25

23. Chromas

µg/l

50

<2,0

<2,0

<2,0

24. Nikelis

µg/l

20

<2,0

2,0

<2,0

25. Švinas

µg/l

25

5,0

<2,0

<2,0

26. Stibis

µg/l

5,0

<1,3

<1,3

<1,3

27. Selenas

µg/l

10

<1,0

<1,0

<1,0

28. Varis

mg/l

2,0

<0,002

<0,002

<0,002

29. Natris

mg/l

200

17,1

16,9

17,0

30.Koliforminių bakterijų skaičius

0

0

0

0

31.Žarninių lazdelių skaičius (E. coli)

0

0

0

0

32.Žarninių enterakokų skaičius

0

0

0

0

33.Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C

Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

-

-

17

Chlororganinių junginių (1,2 - dichloretano, tetrachloreteno, trichloreteno), pesticidų, angliavandenilių (daugiaciklinių aromatinių, benzpireno, benzeno) ir organinės anglies geriamajame vandenyje praktiškai neaptinkama.