Vandens kokybė

Vandens šaltiniai

Žmonijai svarbu ne tik tai, kad geriamojo vandens būtų pakankamai, bet kad jis būtų ir geros kokybės. Paprastai sakoma: švarus vanduo - sveikatos šaltinis. Geriausios kokybės yra gėlas požeminis vanduo. Nedaug šalių pasaulyje tiekia gyventojams tokį vandenį. Dažniausiai naudojamas valytas ir cheminiu būdu apdorotas paviršinis upių ir ežerų vanduo, kuris niekada neprilygsta požeminiam. Lietuva vienintelė iš Baltijos, o gal būt ir Europos šalių, naudojanti viešam vandens tiekimui vien tik požeminį vandenį. Netgi tokio aukšto ekonominio lygio šalis kaip JAV savo piliečiams tiekia net 80% cheminiu būdu apdoroto paviršinio vandens. Požeminis vandens telkinys - tai lokalizuota žemės gelmėse vandeningos sistemos dalis, iš kurios palankiomis gamtinėmis ir techninėmis sąlygomis galima naudoti vandenį, reikalingą žmogaus reikmėms tenkinti. Požeminis vanduo - naudinga iškasena. Lietuvai pati gamta padovanojo didžiulį nacionalinį turtą amžinam naudojimui, kuris, kaip ir kitos naudingos iškasenos, saugomas valstybės.

Higienos reikalavimai geriamajam vandeniui

Gamtoje gausu skanaus vandens, bet idealiai švaraus nėra ir negali būti. Nereikia užmiršti. kad vanduo - vienas iš geriausiu tirpiklių. Netgi atrodo idealiai švarus lietaus lašas arba skaidri snaigė, kol nukrinta ant žemės, įsisodrina azotu, deguonimi, anglies dioksidu, dulkėmis. Kodėl vienu vandeniu troškulys numalšinamas lengviau, kitu - ne? Kodėl šaltinių vanduo skanesnis? Vandens skonis pirmiausia priklauso nuo jo cheminių priemaišų. Gamtiniame vandenyje visada yra ištirpusių arba plūduriuojančių priemaišų, kurios gali būti naudingos arba kenksmingos. Nemalonaus skonio vanduo sukelia neigiamą fiziologinę reakciją net ir tada, kai nėra tiesioginės grėsmės sveikatai. Geriamasis vanduo turi atitikti šiuos reikalavimus: jame neturi būti mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių kelti potencialų pavojų žmonių sveikatai. Lietuvoje reikalavimai vandens saugai ir kokybei bei programinei priežiūrai nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” Geriamasis vanduo turi atitikti šios higienos normos nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius. Į šią higienos normą perkeltos nuostatos iš Europos Sąjungos teisės aktų. Pagrindinis geriamojo vandens kokybę reglamentuojančių dokumentų tikslas - visuomenės sveikatos sauga.