Mokymai

Bendrovės Darbuotojų apmokymo skyrius vykdo vandentvarkos ūkio darbuotojų (darbininkų) mokymą (LR Švietimo ir mokslo ministerijos licencija Nr.002338) pagal šias programas:

- vandenvalos įrenginių operatorius,

- dumblo sausinimo įrengimų mašinistas,

- vandentvarkos siurblinių mašinistas,

- oraspaudžių mašinistas,

- kilnojamų kompresorių mašinistas ir kt.

Be to, Darbuotojų apmokymo skyrius gali organizuoti seminarus ir mokymus aplinkosaugos srityje, vykdyti 48 profesijų vandentvarkos darbuotojų atestavimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, suteikti patalpas su demonstracine įranga ir kt. seminarams, konferencijoms.

Išsamesnė informacija – tel. 2391810, 2391811 ir el.paštu: a.leonas@vv.lt, u.irena@vv.lt