Sutarčių sudarymas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis sudaroma atsiuntus reikalingus dokumentus (skenuotus / fotografuotus) el. paštu info@vv.lt, paštu arba atvykus į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių.

Sudarant sutartį reikalingi šie dokumentai:

 • PRAŠYMAS SUTARČIAI SUDARYTI;
 • įmonės registravimo pažymėjimas;
 • nuosavybės teisę į pastatą (patalpas) patvirtinantis dokumentas;
 • pastato (patalpų) planas;
 • pastato (patalpų) nuomos ar panaudos sutartis;
 • nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinantis dokumentas;
 • žemės sklypo planas;
 • įmonės vadovo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas;
 • geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktas (pasirašomas su būsto pardavėju / buvusiu savininku).

Geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis 

Geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti ir nuotekų tvarkymo sutartis sudaroma atsiuntus reikalingus dokumentus (skenuotus / fotografuotus) el. paštu info@vv.lt, paštu arba atvykus į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių.

Sudarant sutartį reikalingi šie dokumentai:

 • PRAŠYMAS SUTARČIAI SUDARYTI;
 • apskaitos prietaiso rodmenų suderinimo aktas su UAB Vilniaus energija";
 • susirinkimo protokolas;
 • butų savininkų įgaliojimas sudaryti sutartį;
 • geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktas (pasirašomas su būsto pardavėju / buvusiu savininku).
              APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ SUDERINIMO AKTAS

Apie paruoštą sutartį informuojame telefonu arba el. paštu ir siunčiame registruotu paštu arba, klientui pageidaujant, siunčiame el. paštu ar kviečiame į Klientų aptarnavimo skyrių. Atvykstant sutartį pasirašyti ir pasiimti į Klientų aptarnavimo skyrių, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Nuotoliniu būdu pasirašytą sutartį galite mums pateikti el. paštu info@vv.lt, paštu arba artimiausiame Klientų aptarnavimo skyriuje.

Kviečiame susipažinti su paslaugų teikimo sutartimi – Bendrosios sutarties sąlygos