Kvartalinių tinklų plėtros finansavimas

„Vilniaus vandenys“ trečius metus iš eilės finansuoja magistralinių / kvartalinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų tiesimą apgyvendintose Vilniaus miesto, Švenčionių, Šalčininkų bei Vilniaus rajonų teritorijose ir kviečia gyventojus teikti paraiškas.

Jau paskelbtas 2020 m. išreitinguotų paraiškų sąrašas, pagal kurį bus skiriamas finansavimas apgyvendintų gyvenamųjų kvartalų prijungimui prie vandentiekio ir nuotekų tinklų 2021 m.

Reitingavimo rezultatų lentelė

 

2020 metų reitingavimo etapai

  

 • 2020 m. kovo 231 d. – paraiškų teikimas (info@vv.lt arba Spaudos g. 8-1, Vilnius; Vidžių g. 7, Švenčionys; Lydos g. 34, Milvydų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.).


 • 2020 m. balandžio 1 30 d. – paraiškų vertinimas pagal kriterijus ir taikymo sritį. 


 • 2020 m. gegužės 4–20 d. – infrastruktūros objektų reitingavimas, preliminarios reitingo eilės sudarymas, preliminarių statybos skaičiuojamųjų sąmatų skaičiavimas.


 • 2020 m. gegužės 27 d. – preliminarus infrastruktūros objektų sąrašas paskelbiamas bendrovės interneto svetainėje www.vv.lt


 • 2020 m. gegužės 28 – birželio 30 d. – geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarčių pasirašymas su pareiškėjais (įgaliotiniais) ir bendro užstato įmokėjimas į bendrovės sąskaitą.


 • 2020 m. liepos 7 d. – galutinio, investicinių infrastruktūros objektų sąrašo bendrovės interneto svetainėje www.vv.lt. paskelbimas ir patekusiųjų į vystomų infrastruktūros objektų sąrašą informavimas.   

  NAUJIENA! Nuo šiol visais darbais, susijusiais su vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimu sklype, gali pasirūpinti „Vilniaus vandenys“ – Jums patiems nereikės ieškoti rangovų ir dėl nieko rūpintis. Viskas iš vienų rankų! Daugiau informacijos ČIA.  

   

  Ką reikia padaryti klientui, norinčiam pateikti paraišką? 

   

  Gyventojai, norintys, kad jų gyvenamoji teritorija būtų prijungta prie centralizuotų tinklų, pirmiausiai turi užpildyti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti. Pagal išduotas „Vilniaus vandenų“ prisijungimo sąlygas reikia parengti projektinius pasiūlymus arba techninį projektą su statybos leidimu ir juos kartu su paraiška dėl prisijungimo prie infrastruktūros pateikti „Vilniaus vandenims“.

  Su paraiškomis pateikti projektiniai pasiūlymai ar techniniai projektai, atsižvelgiant į prisijungti ketinančių namų ūkių skaičių, tinklų ilgį bei siurblinių skaičių, yra vertinami ir reitinguojami, siekiant kuo efektyviau panaudoti investicijas. Techninį projektą su statybos leidimu pateikusių pareiškėjų infrastruktūros objektas, atsižvelgiant į pačių gyventojų investicijas, vertinant įgauna aukštesnį reitingą.

  Siekiant kuo efektyviau panaudoti investicijas, paraiškos vertinamos ir reitinguojamos, vadovaujantis bendrovės patvirtinta Infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodika.


  Pareiškėjų patogumui pateikiame kvartalinių tinklų reitingavimo skaičiuoklę reitingo koeficientui apskaičiuoti. Skaičiuoklėje įveskite tinklų ilgį, siurblinių skaičių, prisijungsiančių namų skaičių bei informaciją, ar teikiate suderintą techninį projektą ir ar Jūsų teritorija patenka į Vilniaus m. sav. teritorijos bendrojo plano teritorijos įgyvendinimo prioritetą Nr. 1. Įvedus visus duomenis, skaičiuoklė pateiks Jūsų objekto reitingo koeficientą.

  Jei kreipiasi bendrija (juridinis asmuo)

  Pareiškėjas turi:  
     
  • suorganizuoti gyventojų susirinkimą, kurio metu būtų sutarta dėl paraiškos teikimo;
  • užpildyti ir pateikti paraišką;
  PARAIŠKA
  PARAIŠKOS PRIEDAS (pateikti originaliu Exel formatu)

  • pateikti bendrijos susirinkimo protokolą;

  BENDRIJOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

  • pateikti prisijungimo sąlygas (arba nurodyti jų numerį paraiškoje);
  • pateikti su bendrove suderintą projektinį pasiūlymą arba techninį projektą su statybos leidimu (jame turi būti nurodyti tinklų ilgiai ir skersmenys, siurblinių skaičius; projektinį pasiūlymą turi sudaryti aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio techniniai ir paskirties rodikliai; projektinis pasiūlymas rengiamas ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano);
  • pateikti sutikimą dėl žemės naudojimo sąlygų – jį turi pasirašyti žemės sklypų savininkai, į kurių sklypų ribas patenka projektuojamų tinklų apsaugos ir aptarnavimo zona;
  • pateikti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros – jį turi pasirašyti kiekvienas įsipareigojęs prisijungti; 
  SUTIKIMAS DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS

  • nurodytus dokumentus pristatyti į Klientų aptarnavimo skyrių (Spaudos g. 8-1, Vilnius; Vidžių g. 7, Švenčionys; Lydos g. 34, Milvydų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.) arba atsiųsti elektroniniu paštu info@vv.lt (laiško pavadinime prašome nurodyti „Tinklų finansavimas / Objekto pavadinimas“).


  Jei kreipiasi fizinių asmenų grupė, atstovaujama pareiškėjo

  Pareiškėjas turi:  
     
  • suorganizuoti gyventojų susirinkimą, kurio metu būtų sutarta dėl paraiškos teikimo;
  • pridėti pareiškėjo rašytinį ir notariškai patvirtintą įgaliojimą atstovauti fizinių asmenų grupę (reikalingų įgaliojimo nuostatų, t. y. veiksmų, kuriuos galėtų atlikti įgaliotinis, pavyzdys pridedamas). Už notaro patvirtinimą moka patys fizinių asmenų grupės nariai bendru sutarimu;
  REIKALINGŲ ĮGALIOJIMO NUOSTATŲ PAVYZDYS

  • užpildyti ir pateikti paraišką;
  PARAIŠKA
  PARAIŠKOS PRIEDAS (pateikti originaliu Exel formatu)

  • pateikti prisijungimo sąlygas arba paraiškoje nurodyti jų numerį;
  • pateikti su bendrove suderintą projektinį pasiūlymą arba techninį projektą su statybos leidimu (jame turi būti nurodyti tinklų ilgiai ir skersmenys, siurblinių skaičius; projektinį pasiūlymą turi sudaryti aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio techniniai ir paskirties rodikliai; projektinis pasiūlymas rengiamas ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano);
  • pateikti sutikimą dėl žemės naudojimo sąlygų – jį turi pasirašyti žemės sklypų savininkai, į kurių sklypų ribas patenka projektuojamų tinklų apsaugos ir aptarnavimo zona;
  • pateikti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros – jį turi pasirašyti kiekvienas įsipareigojęs prisijungti;

  SUTIKIMAS DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS

  • nurodytus dokumentus pristatyti į Klientų aptarnavimo skyrių (Spaudos g. 8-1, Vilnius; Vidžių g. 7, Švenčionys; Lydos g. 34, Milvydų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.) arba atsiųsti elektroniniu paštu info@vv.lt (laiško pavadinime prašome nurodyti „Tinklų finansavimas / Objekto pavadinimas“).


   Kas GALI pretenduoti į finansavimą?

    

   • Apgyvendintos teritorijos, kurios patenka į „Vilniaus vandenų“ viešąją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją. Bendrovė investuos ten, kur pagal veiklos licenciją gali teikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.
   • Apgyvendintos teritorijos, jei jos bus prijungiamos prie bendrovės „Vilniaus vandenys“ nuosavybės, panaudos teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomos infrastruktūros.
   • Jei infrastruktūros objekto statyba numatoma valstybinėje ar servitutais išskiriamoje teritorijoje.
   • Apgyvendintos teritorijos, kuriose jau yra vienos paslaugos infrastruktūra (pavyzdžiui, vandentiekio tinklas), galima antrosios infrastruktūros (pavyzdžiui, nuotekų tinklo) plėtra. 
   • Gyvenamųjų namų bendrijos, kvartalai kurie turi vietinius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginius ir nori prisijungti prie centralizuotų tinklų. Jie taip pat turi pateikti projektinius pasiūlymus arba techninį projektą. 
     


    Kas NEGALI pretenduoti į finansavimą?

     

    • Nekilnojamojo turto vystytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys), kurie vykdo infrastruktūros objektų statybą naujiems ar naujuose gyvenamuosiuose kvartaluose. Pavyzdžiui, statomas naujas kvartalas, pastatyti ne visi namai, juose negyvenama arba apgyvendinta tik maža dalis namų.
    • Apgyvendintos teritorijos, kurioms tiekimas ir prijungimas galimas tik per privačius tinklus.
    • Individualių ir daugiabučių namų įvadai ir išvadai.
    • Dėl ilgo atsipirkimo termino, reitingavime negali dalyvauti infrastruktūros objektai, prie kurių jungiasi mažiau nei penki namų ūkiai. 
    • Apgyvendintos teritorijos, neturinčios projektinio pasiūlymo, suderinto techninio projekto su statybos leidimu.     

     
     
    Praėjusių reitingavimų rezultatai

    2019 metai

    Antrojo reitingavimo, skelbto 2019 metų kovą, galutinis 2020 m. kvartalinės plėtros finansuojamų objektų sąrašas, kuris atnaujintas bendrovei gavus išorinį finansavimą papildomiems projektams įgyvendinti (darbų statusas atnaujintas 2020 m. lapkričio 10 d.):  

    1. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai INIBS „Bendorių kalvos“. Rengiamas techninis projektas.
    2. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai „Naujasodžio bendruomenė“. Darbai užbaigti. 
    3. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai IGNSB „Šaulio ženklas“. Rengiamas techninis projektas. 
    4. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai SB „Statyba“. Vyksta viešųjų pirkimų procedūros.
    5. Kvartaliniai vandentiekio tinklai SB „Jurginas“. Vyksta tinklų statybos darbai.
    6. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai Kryžiokų Sodų 2-oji g. Rengiamas techninis projektas.
    7. Kvartaliniai vandentiekio tinklai T. Kosciuškos g., Nemenčinė. Vyksta tinklų statybos darbai.
    8. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai Untulių g., Vilnius. Vyksta tinklų statybos darbai.
    9. Kvartaliniai nuotekų tinklai Kaimelio g. / J. Juzeliūno g., Vilnius. Vyksta tinklų statybos darbai.
    10. Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Veteranas“. Rengiamas techninis projektas.
    11. Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Energija“. Darbai užbaigti.
    12. Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Statybininkas“. Rengiamas techninis projektas.

    2018 metai

    Pirmojo reitingavimo, skelbto 2018 metų birželį, galutinis 2019 m. kvartalinės plėtros finansuojamų objektų sąrašas (darbų statusas atnaujintas 2020 m. lapkričio 10 d.):  

    1. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai SB „Jeruzalė“ ir Visorių Sodų 21-oji g. Darbai užbaigti.
    2. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai Piliakalnio g., Nemenčinė. Darbai užbaigti.
    3. Vandentiekio ir nuotekų tinklai Daunio g. 40. Darbai užbaigti.
    4. Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai SB „Troleibusas“ ir SB „Kūryba“. Darbai užbaigti.
    5. Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Tabakas“. Darbai užbaigti.
    6. Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Energija“. Darbai užbaigti.
                

    Dažniausiai užduodami klausimai