Paslaugų kainos archyve

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. vasario 1 dieną įsigaliojo naujos paslaugų kainos. Žemiau pateiktos kainos galiojo 2019 m. vasario 1  – 2020 m. sausio 31 dienos laikotarpiu.

Paslauga Daugiabučiai namai Individualūs namai
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas*) 1,16 
Eur/m³
1,09 
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą)
0,54              
Eur/m³
0,51              
Eur/m³
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą)
0,62              
Eur/m³
0,58              
Eur/m³
Mėnesinė pardavimo kaina Daugiabučiai namai Individualūs namai
Jei apskaitos prietaisas priklauso klientui 0,68 
Eur/mėn.
0,77** 
Eur/mėn.
Jei apskaitos prietaisas priklauso bendrovei „Vilniaus vandenys“
1,08              
Eur/mėn.
1,26** 
Eur/mėn.
Jei apskaitos prietaisas neįrengtas 0,68 
Eur/mėn.
0,77              
Eur/mėn.

 

* Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamojo geriamojo vandens kiekį. 

Teisės aktų nustatyta tvarka, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2019 m. vasario 1 dienos „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,47 m³.

Naudojant vandenį laistymui ir tai apskaitant atskiru skaitikliu, nuotekų tvarkymo mokestis už šį vandenį netaikomas.

** Taikoma kiekvienam apskaitos prietaisui (skaitikliui).

Bendrovės „Vilniaus vandenys paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika. Pateiktos kainos galiojo nuo 2019 m. vasario 1 dienos iki 2020 m. sausio 31 dienos imtinai.