Paslaugų kainos

Mokėtiną sumą už „Vilniaus vandenų“ suteiktas paslaugas sudaro:

  • geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina, skaičiuojama už sunaudotą geriamąjį (šaltą) vandenį kubiniais metrais;
  • mėnesinė pardavimo kaina.

Naujos paslaugų kainos įsigaliojo nuo 2020 m. vasario 1 d. Anksčiau galiojusias kainas rasite archyve.

Paslauga           
Daugiabučiai namai
KAINA
(su PVM)
Individualūs namai
KAINA
(su PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas*)
1,36 
Eur/m³
1,28
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą)
0,64 
Eur/m³
0,61 
Eur/m³
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą)
0,71 
Eur/m³
0,68 
Eur/m³
Mėnesinė pardavimo kaina Daugiabučiai namai
KAINA
(su PVM)
Individualūs namai
KAINA
(su PVM)
Jei apskaitos prietaisas priklauso klientui
0,68
Eur/mėn.
0,77**
Eur/mėn.
Jei apskaitos prietaisas priklauso bendrovei „Vilniaus vandenys“
1,08
Eur/mėn.
1,26**
Eur/mėn.
Jei apskaitos prietaisas neįrengtas
0,68
Eur/mėn.
0,77
Eur/mėn.

 

* Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį. 

Teisės aktų nustatyta tvarka, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2021 m. vasario 1 dienos „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,44 m³.

Naudojant vandenį laistymui ir tai apskaitant atskiru skaitikliu, nuotekų tvarkymo mokestis už šį vandenį netaikomas.

** Taikoma kiekvienam apskaitos prietaisui (skaitikliui).

 

Informaciją apie „Vilniaus vandenų“ suteikiamas papildomas paslaugas ir jų kainas rasite čia     

Bendrovės „Vilniaus vandenys paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika. Pateiktos kainos galioja nuo 2020 m. vasario 1 dienos.